เพิ่มข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไป

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กด Tab เพื่อเยื้องสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไป

เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในสไลด์ของคุณ ให้คลิกภายในพื้นที่สำรองสำหรับข้อความ และเริ่มพิมพ์

  1. เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยของข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ในบรรทัดของข้อความ และบนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เลือกสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  1. กด Enter หรือ Tab เพื่อย้ายไปยังสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถัดไป

  2. เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไป ให้ใส่ข้อความ และบนแท็บ หน้าแรก ให้แตะหรือคลิก เพิ่มการเยื้อง

เพิ่มการเยื้องเพื่อสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไป

เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ ให้ดูที่ เพิ่มรูปภาพลงในสไลด์ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×