เพิ่มข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไป

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กด Tab เพื่อเยื้องสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไป

เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในสไลด์ของคุณ ให้คลิกภายในพื้นที่สำรองสำหรับข้อความ และเริ่มพิมพ์

  1. เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยของข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ในบรรทัดของข้อความ และบนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เลือกสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  1. กด Enter หรือ Tab เพื่อย้ายไปยังสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถัดไป

  2. เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไป ให้ใส่ข้อความ และบนแท็บ หน้าแรก ให้แตะหรือคลิก เพิ่มการเยื้อง

เพิ่มการเยื้องเพื่อสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไป

เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ ดูที่การเพิ่มรูปภาพลงในสไลด์ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×