เพิ่มข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไป

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กด Tab เพื่อเยื้องสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไป

เพิ่มข้อความ

เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในสไลด์ของคุณ ให้คลิกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ และเริ่มพิมพ์

  1. เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยของข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ในบรรทัดของข้อความ และบนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

    แกลเลอรีของสไตล์รายการหัวข้อย่อย
  2. กด Enter หรือ Tab เพื่อย้ายไปยังสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถัดไป

  3. เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไป ให้ใส่ข้อความ และบนแท็บ หน้าแรก ให้แตะหรือคลิก เพิ่มการเยื้อง

    เพิ่มการเยื้องเพื่อสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไป

เลือกข้อความ

เมื่อต้องการเลือกคำ: จุดที่คำนั้น และคลิกสองครั้งที่เมาส์

เมื่อต้องการเลือกย่อหน้า: จุดที่คำในย่อหน้าและคลิกสามค

เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ ให้ดูที่ เพิ่มรูปภาพลงในสไลด์ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×