เพิ่มข้อความในส่วนที่ซ้อนกันของวงกลมในไดอะแกรมเวนน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คำสำคัญของ   การซ้อนทับ ตัด ตัดกันวงกลม วงรี แทรกข้อความ เวนน์วงรี ภายในวงกลม

เพิ่มข้อความในส่วนที่ซ้อนกันของวงกลมในไดอะแกรมเวนน์เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ ขั้นแรก เพิ่มรูปร่าง มอบวงรี ด้านบนของไดอะแกรมเวนน์ของคุณ วงรีควรจะเกี่ยวกับขนาดและรูปร่างของส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม หมุนวงรี จากนั้นย้ายวงรีไปวางไว้เหนือส่วนที่ซ้อนกัน สุดท้าย เพิ่มข้อความลงในการให้วงรี จากนั้น รูปร่างมองไม่เห็น เพื่อให้แสดงเฉพาะข้อความ

บทความนี้อธิบายถึงการเพิ่มข้อความในส่วนที่ซ้อนกันของวงกลมในไดอะแกรมเวนน์ เมื่อต้อง การเพิ่มข้อความในส่วนที่ไม่ได้ซ้อนทับกันของวงกลม หรือเมื่อต้อง การเปลี่ยนสีหรือสไตล์ของไดอะแกรมเวนน์ โปรดดูสร้างไดอะแกรมเวนน์

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณเริ่มต้น งานนำเสนอหรือเอกสารของคุณควรประกอบด้วยเป็นกราฟิก SmartArt ไดอะแกรมเวนน์

คุณกำลังใช้โปรแกรมใดการวางจำหน่าย Office 2007

Office PowerPoint 2007

Office Word 2007

Office PowerPoint 2007

 1. ในงานนำเสนอของคุณ คลิกไดอะแกรมเวนน์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ

 2. ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกลูกศรภายใต้รูปร่าง แล้ว ภายใต้รูปร่างที่ใช้ล่าสุด คลิ กวงรี

  แทรกรูปร่าง

 3. ด้านบนของไดอะแกรมเวนน์ วาดวงรีที่มีขนาดประมาณเป็นส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

  วาดวงรี

 4. หมุนการให้วงรีเพื่อที่จะอยู่ในตำแหน่งที่มุมเดียวที่เป็นส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

  หมุนวงรี

 5. ย้ายวงรีเพื่อจัดตำแหน่งข้อความไปไว้เหนือส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

  ย้ายวงรี

 6. คลิกขวาวงรี คลิกแก้ไขข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  พิมพ์ในวงรี

 7. คลิกขวาวงรี แล้ว คลิ กรูปแบบรูปร่าง

 8. บนแท็บเติม คลิกไม่เติม

 9. บนแท็บสีเส้น คลิกไม่มีเส้น

 10. คลิก ปิด

  วงกลมที่เหลื่อมกันที่มีข้อความ

ด้านบนของเพจ

Office Word 2007

 1. ในเอกสารของคุณ คลิกไดอะแกรมเวนน์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ

 2. ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกลูกศรภายใต้รูปร่าง แล้ว ภายใต้รูปร่างที่ใช้ล่าสุด คลิ กวงรี

  แทรกรูปร่าง

 3. ด้านบนของไดอะแกรมเวนน์ วาดวงรีที่มีขนาดประมาณเป็นส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

  วาดวงรี

 4. หมุนวงรีเพื่อที่จะอยู่ในตำแหน่งที่มุมเดียวที่เป็นแบบส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

  หมุนวงรี

 5. ย้ายวงรีเพื่อจัดตำแหน่งข้อความไปไว้เหนือส่วนที่ซ้อนกันของวงกลม

  ย้ายวงรี

 6. คลิกขวาวงรี คลิกแก้ไขข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  พิมพ์ในวงรี

 7. คลิกขวาวงรี แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

 8. บนแท็บสีและเส้น ภายใต้เติม ลากแถบเลื่อนความโปร่งใส เป็น 100%

 9. บนแท็บสีและเส้น ภายใต้เส้น คลิกที่เมนูสี แล้ว คลิ กไม่มีสี

 10. คลิก ปิด

  วงกลมที่เหลื่อมกันที่มีข้อความ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×