เพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิกเว็บเพจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ตัวบอกข้อความสำหรับรูปภาพ (เรียกว่าข้อความแสดงแทนหรือข้อความแสดงแทน) เพื่อช่วยผู้ใช้มีข้อความอย่างเดียวเบราว์เซอร์ มีจอแสดงผลของพวกเขากราฟิกถูกปิดใช้งาน มีความเร็วช้าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือใช้โปรแกรมอ่านข้อความเสียง

  1. เปิดเว็บเพจของคุณใน Microsoft Office Publisher

  2. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทน

  3. ในเมนู รูปแบบ ให้คลิก รูปภาพ

  4. คลิกแท็บเว็บ

  5. ภายใต้ข้อความแสดงแทนพิมพ์ข้อความที่อธิบายเนื้อหาของรูปภาพ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×