เพิ่มข้อความแสดงแทนรูปภาพใน Microsoft OneNote สำหรับ iOS

การเพิ่มข้อความแสดงแทนรูปถ่ายและรูปภาพที่คุณแทรกใน Microsoft OneNote เป็นวิธีเป็นประโยชน์ในการใส่คำอธิบายของเนื้อหาแบบเป็นภาพในบันทึกย่อของคุณ คำอธิบายเหล่านี้สามารถบอกบริบทที่สำคัญกับบุคคลที่มีความบกพร่องในการมองเห็นหรือการรับรู้

iPad และ iPhone

ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนหน้าใดๆ ใน OneNote ให้แตะรูปที่คุณแทรก

  2. ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้แตะ ข้อความแสดงแทน

  3. พิมพ์ ชื่อเรื่อง ที่ช่วยอธิบายรูปที่เลือก คุณยังสามารถเพิ่ม คำอธิบาย ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมของรูปภาพได้

  4. แตะ เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเอาข้อความแสดงแทนที่มีอยู่แล้วออก ให้แก้ไขหรือลบข้อมูลที่มีอยู่ในกล่อง ชื่อเรื่อง และ คำอธิบาย

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×