เพิ่มข้อความตัวเลข วัน และเวลา หรือส่วนท้ายของหน้าลงในสไลด์ทั้งหมดใน PowerPoint for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มท้ายกระดาษมาตรฐานองค์ประกอบที่จะปรากฏบนสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มวัน และเวลา ชื่อของงานนำเสนอ หรือหมายเลขหน้า

หมายเหตุ: PowerPoint ไม่สนับสนุนหัวบนสไลด์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษในเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในสไลด์และบันทึกย่อ

เมื่อคุณเพิ่มหมายเลขสไลด์ สไลด์ทั้งหมดจะรวมอยู่ใน count สไลด์ รวมถึงสไลด์ที่ซ่อนอยู่ ถ้าคุณพิมพ์บันทึกย่อ หมายเลขหน้าจะถูกรวมไว้

หมายเหตุ: วิธีเดียวที่จะแยกสไลด์ที่ซ่อนอยู่ออกจากการนับคือการใส่หมายเลขภาพนิ่งแต่ละสามารถมองเห็นได้ด้วยตนเอง เพิ่มกล่องข้อความลงในสไลด์แต่ละ และเพิ่มหมายเลขหน้าแต่ละกล่องข้อความแล้ว

 1. บนแท็บแทรก คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ปุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. ในหัวกระดาษและท้ายกระดาษ กล่อง บนแท็บสไลด์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเลขสไลด์ จากนั้น ในกล่องเริ่มต้น พิมพ์หมายเลขหน้าที่คุณต้องเริ่มต้นบนสไลด์แรก

 3. คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

เพิ่มข้อความท้ายกระดาษ

 1. บนแท็บแทรก คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ปุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. ในหัวกระดาษและท้ายกระดาษ กล่อง บนแท็บสไลด์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายท้ายกระดาษ แล้ว พิมพ์ข้อความท้ายกระดาษที่คุณต้องการ

 3. คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

การเพิ่มวันที่และเวลา

 1. บนแท็บแทรก คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ปุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. ในหัวกระดาษและท้ายกระดาษ กล่อง บนแท็บสไลด์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายวันและเวลา

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เพิ่มวันและเวลาที่มีการปรับปรุงทุกครั้งที่มีเปิดงานนำเสนอ

  คลิกปรับปรุงโดยอัตโนมัติ นั้นแล้ว เลือกรูปแบบคุณต้องการจากรายการ

  เพิ่มวันคงและเวลา

  คลิกคง จากนั้น พิมพ์วันและเวลาที่คุณต้องการ

 4. คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

หมายเหตุ: สำหรับการควบคุมเพิ่มเติมวางและสไตล์ของงานนำเสนอท้ายกระดาษ คุณสามารถแก้ไขพื้นที่ที่สำรองไว้ของพวกเขาในต้นแบบภาพนิ่ง กระดาษและท้ายกระดาษ

ถ้าท้ายกระดาษไม่ปรากฏบนสไลด์

ถ้าท้ายกระดาษไม่ปรากฏบนสไลด์ชื่อเรื่อง ในกล่องหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ทำให้แน่ใจว่า ไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง ถ้าส่วนท้ายหายไปจากภาพนิ่งอื่น พื้นที่สำรองไว้สำหรับรายการเหล่านี้อาจถูกเอาออกจากต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครงสไลด์ที่เฉพาะเจาะจง

การเพิ่มวันที่และเวลา

 1. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้แทรก คลิกข้อความ แล้ว คลิ กหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. คลิกแท็บสไลด์ นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายวันและเวลา

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เพิ่มวันและเวลาที่มีการปรับปรุงทุกครั้งที่มีเปิดงานนำเสนอ

  คลิกปรับปรุงโดยอัตโนมัติ แล้ว บนเมนูป็อปอัพ คลิ กรูปแบบวันหรือเวลาที่คุณต้องการ

  เพิ่มวันคงและเวลา

  คลิกคง จากนั้น พิมพ์วันและเวลาที่คุณต้องการ

 4. คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ถ้าท้ายกระดาษไม่ปรากฏบนสไลด์ชื่อเรื่อง ในกล่องโต้ตอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ทำให้แน่ใจว่า ไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง ถ้าส่วนท้ายหายไปจากภาพนิ่งอื่น พื้นที่สำรองไว้สำหรับรายการเหล่านี้อาจถูกเอาออกจากต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครงสไลด์ที่เฉพาะเจาะจง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มท้ายกระดาษในมุมมองต้นแบบสไลด์ ดูที่การเพิ่มหรือเอาพื้นที่ที่สำรองไว้จากเค้าโครงสไลด์หรือปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

เพิ่มข้อความท้ายกระดาษ

 1. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้แทรก คลิกข้อความ แล้ว คลิ กหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. คลิกแท็บสไลด์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายท้ายกระดาษ แล้ว พิมพ์ข้อความท้ายกระดาษที่คุณต้องการ

 3. คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ถ้าท้ายกระดาษไม่ปรากฏบนสไลด์ชื่อเรื่อง ในกล่องโต้ตอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ทำให้แน่ใจว่า ไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง ถ้าส่วนท้ายหายไปจากภาพนิ่งอื่น พื้นที่สำรองไว้สำหรับรายการเหล่านี้อาจถูกเอาออกจากต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครงสไลด์ที่เฉพาะเจาะจง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มท้ายกระดาษในมุมมองต้นแบบสไลด์ ดูที่การเพิ่มหรือเอาพื้นที่ที่สำรองไว้จากเค้าโครงสไลด์หรือปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในสไลด์และบันทึกย่อ

เมื่อคุณเพิ่มหมายเลขสไลด์ สไลด์ทั้งหมดจะรวมอยู่ใน count สไลด์ รวมถึงสไลด์ที่ซ่อนอยู่ ถ้าคุณพิมพ์บันทึกย่อ หมายเลขหน้าจะถูกรวมไว้

หมายเหตุ: วิธีเดียวที่จะแยกสไลด์ที่ซ่อนอยู่ออกจากการนับคือการใส่หมายเลขภาพนิ่งแต่ละสามารถมองเห็นได้ด้วยตนเอง เพิ่มกล่องข้อความลงในสไลด์แต่ละ และเพิ่มหมายเลขหน้าแต่ละกล่องข้อความแล้ว

 1. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้แทรก คลิกข้อความ แล้ว คลิ กหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. คลิกแท็บสไลด์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเลขสไลด์ จากนั้น ในกล่องเริ่มต้น พิมพ์หมายเลขหน้าที่คุณต้องเริ่มต้นบนสไลด์แรก

 3. คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ถ้าท้ายกระดาษไม่ปรากฏบนสไลด์ชื่อเรื่อง ในกล่องโต้ตอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ทำให้แน่ใจว่า ไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง ถ้าส่วนท้ายหายไปจากภาพนิ่งอื่น พื้นที่สำรองไว้สำหรับรายการเหล่านี้อาจถูกเอาออกจากต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครงสไลด์ที่เฉพาะเจาะจง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มท้ายกระดาษในมุมมองต้นแบบสไลด์ ดูที่การเพิ่มหรือเอาพื้นที่ที่สำรองไว้จากเค้าโครงสไลด์หรือปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มข้อความลงในสไลด์

เพิ่ม หรือเอาพื้นที่ที่สำรองไว้จากเค้าโครงสไลด์

ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

เพิ่มเวิร์กโลโก้ ชื่อบริษัท หรือข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษลงในเอกสารประกอบคำบรรยาย

เพิ่ม หรือเอาเชิงอรรถใน PowerPoint 2016 for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×