เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการเว็บ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มอย่าง น้อยหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลสำรองของคุณแม่แบบฟอร์มที่สามารถแบบสอบถาม หรือส่งข้อมูลไปยังบริการเว็บ

ในบทความนี้

ภาพรวม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง

ภาพรวม

การเชื่อมต่อข้อมูลรองจะเชื่อมต่อข้อมูลใด ๆ ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกที่คุณเพิ่มลงในเทมเพลตฟอร์ม เชื่อมต่อข้อมูลนี้จะแตกต่างจากการเชื่อมต่อข้อมูลหลักที่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มโดยยึดตามฐานข้อมูล การบริการเว็บ หรือการตั้งค่าในไลบรารีเชื่อมต่อ เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองก็ต่อเมื่อคุณไม่สามารถแบบสอบถาม หรือส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลสำรองของคุณแม่แบบฟอร์มที่แบบสอบถามข้อมูล Microsoft Office InfoPath สร้างแบบรองแหล่งข้อมูล กับเขตข้อมูลและกลุ่ม ที่สอดคล้องกับXML Schema ริการเว็บ เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลในแหล่งข้อมูลรองต้องตรงกับ XML Schema คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลที่มีอยู่หรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง เทมเพลตของคุณฟอร์มคุณกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขา และคุณกำหนดค่าตัวเลือกการส่งสำหรับฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณ

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

คุณไม่สามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลส่งในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถส่งเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกับข้อมูลของพวกเขาฟอร์มเพื่อบริการเว็บที่ยอมรับชุดข้อมูล ADO.NET Microsoft การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนที่ทำให้ผู้ใช้ไปยังข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล ฐานข้อมูลใช้บริการเว็บเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้ไปยังฐานข้อมูล ADO.NET สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อกำหนดวิธีการอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูล ขอให้ผู้ดูแลระบบการบริการเว็บของคุณถ้า การบริการเว็บจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการอัปเดฐานข้อมูล ถ้าไม่มี คุณควรออกแบบเทมเพลตฟอร์มฟอร์มสามารถกรอกเท่านั้น โดยใช้ InfoPath

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณต้องการใช้ข้อมูลจากผู้ดูแลระบบการบริการเว็บต่อไปนี้:

 • ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บ

 • ตรวจสอบว่า การบริการเว็บใช้การเข้ารหัสเอกสาร/สัญพจน์สไตล์ InfoPath สามารถใช้เฉพาะเอกสาร/สัญพจน์สไตล์ Web services

 • ชื่อของการดำเนินการบริการเว็บที่จะส่งข้อมูลไปยัง หรือได้รับข้อมูลจากฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แบบสอบถามข้อมูลจากบริการเว็บ โดยใช้เทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณจำเป็นต้องทำดังต่อไปนี้ในเทมเพลตฟอร์:

 1. เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ

 2. กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มไปใช้การเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรอง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกการเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ใน'ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลสร้างการเชื่อมต่อใหม่ให้ คลิก คลิกรับข้อมูล และจากนั้น คลิกถัดไป

 4. ภายใต้จากตำแหน่งคุณต้องการรับข้อมูลของคุณ คลิกบริการเว็บ แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการเว็บ แล้ว คลิ กถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้องการค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่อยู่ จัดเตรียมไว้ ใส่คำสำคัญค้นหา จากนั้น คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 6. ในรายการเลือกการดำเนินการ บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกเว็บการบริการดำเนินการที่ส่งกลับข้อมูลลงในฟอร์ม นั้นแล้ว คลิกถัดไป

 7. ถ้าตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลพบองค์ประกอบที่ไม่รู้จักในเค้าร่างของบริการเว็บ หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างอาจขอให้คุณสามารถระบุค่าตัวอย่างสำหรับแต่ละพารามิเตอร์เพื่อระบุว่าเขตข้อมูลหรือกลุ่มเพื่อเพิ่มไปยังแหล่งข้อมูลหลัก

  วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าตัวอย่าง

  2. ในกล่องค่าอย่าง พิมพ์ค่าที่ผู้ใช้ของคุณอาจใช้สำหรับเขตข้อมูลนี้ แล้ว คลิกตกลง

  3. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กถัดไป

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการบนเว็บในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล Microsoft Office InfoPath เชื่อมต่อกับบริการเว็บ และร้องขอแฟ้มภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL) แฟ้ม WSDL ประกอบด้วยเค้าร่างที่ใช้ โดยบริการบนเว็บ การบริการเว็บตอบสนองต่อการร้องขอ โดยการส่งไฟล์นี้เพื่อ InfoPath InfoPath ใช้ข้อมูลในไฟล์นี้เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลรองในเทมเพลตฟอร์ม ถ้า InfoPath ค้นหาชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จักภายในไฟล์ WSDL, InfoPath ใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อกำหนดข้อกำหนดของชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จัก และเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 8. ถ้าคุณต้องการให้ผลลัพธ์ของแบบสอบถามจะพร้อมใช้งานเมื่อฟอร์มไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เก็บผลลัพธ์ของแบบสอบถามในแม่แบบฟอร์ม เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในแม่แบบฟอร์ม จึงพร้อมใช้งานในแบบฟอร์มที่ผู้ใช้กรอก แม้ว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ถ้าคุณได้รับข้อมูลที่สำคัญจากการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ คุณอาจต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะนี้เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลในกรณีที่คอมพิวเตอร์สูญหาย หรือถูกขโมย

 9. คลิก ถัดไป

 10. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

 11. เมื่อต้องการเปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้เพื่อรับข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อมีเปิด ใช้งาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายดึงข้อมูลเมื่อเปิดฟอร์มโดยอัตโนมัติ

 12. ตรวจสอบว่า ข้อมูลในส่วนสรุป ถูกต้อง และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น

 13. คลิก ปิด

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มไปใช้การเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามลงในเทมเพลตฟอร์ม ตามค่าเริ่มต้น แบบฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อมีเปิด โดยผู้ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าเทมเพลฟอร์มของคุณเมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

 • เพิ่มกฎ    คุณสามารถกำหนดค่ากฎเพื่อใช้การเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเมื่อใดก็ ตามเงื่อนไขในกฎเกิดขึ้น

 • เพิ่มปุ่ม    คุณสามารถเพิ่มปุ่มกับต้นแบบฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถคลิเพื่อรับข้อมูล โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

 • ใช้โค้ดแบบกำหนดเอง    ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่มกฎหรือปุ่ม คุณสามารถใช้โค้ดแบบกำหนดเองเพื่อรับข้อมูล โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี ใช้โค้ดแบบกำหนดเองต้องมีนักพัฒนาเพื่อสร้างโค้ดแบบกำหนดเอง

เพิ่มกฎ

คุณสามารถเพิ่มกฎลงเทมเพลตฟอร์มเพื่อรับข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเมื่อใดก็ ตามที่เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับกฎ กระบวนงานต่อไปนี้ถือว่า คุณได้สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีสำหรับเทมเพลตของคุณฟอร์ม และคุณได้กำหนดค่าตัวควบคุมบนเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่อแสดงข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. ถ้าแม่แบบฟอร์มมีหลายมุมมอง คลิกชื่อของมุมมอง บนเมนูมุมมอง เพื่อไปมุมมองที่มีตัวควบคุมที่คุณต้องการแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลรอง

 2. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มกฎเพื่อ

 3. คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. ภายใต้การตรวจสอบและกฎ คลิกกฎ

 5. ในกล่องโต้ตอบกฎ คลิกเพิ่ม

 6. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 7. เมื่อต้องการระบุเงื่อนไขเมื่อกฎควรเรียกใช้ คลิกการตั้งค่าเงื่อนไข และจากนั้น ใส่เงื่อนไข กฎจะทำงานเมื่อเงื่อนไขเกิดขึ้น ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าเงื่อนไข กฎจะทำงานเมื่อใดก็ ตามที่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าในตัวควบคุม แล้ว ย้ายเคอร์เซอร์ของบุคคล นั้นออกจากตัวควบคุมนั้น

 8. คลิกเพิ่มแอคชัน

 9. ในรายการของแอคชัน คลิกแบบสอบถามโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูล

 10. ในรายการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีที่คุณต้องการใช้ นั้นแล้ว คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดแต่ละรายการ

 11. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

เพิ่มปุ่ม

คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมปุ่มแม่แบบฟอร์มของคุณที่ผู้ใช้ของคุณสามารถคลิเพื่อรับข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี กระบวนงานต่อไปนี้ถือว่า คุณได้สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีแม่แบบฟอร์มของคุณ

 1. ถ้าแม่แบบฟอร์มมีหลายมุมมอง คลิกชื่อของมุมมอง บนเมนูมุมมอง เพื่อไปมุมมองที่มีตัวควบคุมที่คุณต้องการแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลรอง

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ลากตัวควบคุมปุ่มลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 4. คลิกสองครั้งที่ปุ่มที่คุณเพิ่งเพิ่มลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 5. คลิกแท็บทั่วไป

 6. ในรายการของแอคชัน คลิกรีเฟรช

 7. ในกล่องป้ายชื่อ พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่มในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 8. คลิก การตั้งค่า

 9. ในกล่องโต้ตอบการรีเฟรช คลิกแหล่งข้อมูลรองหนึ่ง

 10. ในรายการเลือกแหล่งข้อมูลรอง คลิกแหล่งข้อมูลรองที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี นั้นแล้ว คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดแต่ละรายการ

 11. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง

เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณกับบริการเว็บ ก่อน ที่คุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงเทมเพลตของคุณฟอร์มที่ส่งข้อมูล ทางแล้ว คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขา

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรอง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกการเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกสร้างการเชื่อมต่อใหม่ คลิกส่งข้อมูล นั้นแล้ว คลิกถัดไป

 4. ภายใต้คุณต้องการส่งข้อมูลของคุณ คลิกบริการเว็บ แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บที่ผู้ใช้ของคุณจะส่งข้อมูลของพวกเขา และคลิกถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้องการค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่อยู่ จัดเตรียมไว้ ใส่คำสำคัญค้นหา จากนั้น คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 6. ในรายการเลือกการดำเนินการ คลิกการดำเนินการบริการเว็บ ที่จะได้รับข้อมูลฟอร์ม แล้ว คลิกถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง เพื่อเลือกข้อมูลอะไรบ้างในฟอร์มเพื่อส่งสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในบริการเว็บ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ส่งข้อมูลในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  1. ในรายการพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์บริการเว็บที่จะได้รับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  3. คลิกปรับเปลี่ยน รูปปุ่ม

  4. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง แล้ว คลิ กตกลง

  5. ในกล่องรวม คลิกข้อความและลูกองค์ประกอบเฉพาะ เพื่อส่งเฉพาะข้อมูลในเขตข้อมูลนี้และองค์ประกอบลูกของเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่ม หรือคลิกทรีย่อย XML รวมถึงองค์ประกอบที่เลือก เพื่อส่งเขตข้อมูลชื่อ ข้อมูลในเขตข้อมูล และ องค์ประกอบลูกในกลุ่มที่เลือกหรือเขตข้อมูล

  ส่งข้อมูลในรูปแบบทั้งหมด

  1. ในรายการพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์บริการเว็บที่จะได้รับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  ส่งข้อมูลเป็นสตริง

  1. ในรายการพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์บริการเว็บที่จะได้รับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งข้อมูลเป็นสตริงข้อ ความ

   หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งข้อมูลเซ็นชื่อแบบดิจิทัล ในกรณีส่วนใหญ่ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

  หมายเหตุทางเทคนิคเกี่ยวกับวัตถุ ADO.NET ชุดข้อมูล

  ถ้าการบริการเว็บจำเป็นต้องมีวัตถุชุดข้อมูล ADO.NET เลือกโหนชุดข้อมูลเมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ ถ้าคุณใช้ชนิดอื่น ๆ ของโหนสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการเว็บที่จำเป็นต้องมีการเลือกวัตถุชุดข้อมูล ADO.NET การกระทำส่งจะล้มเหลว

 8. คลิก ถัดไป

 9. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง

 10. ตรวจสอบว่า ข้อมูลในส่วนสรุป ถูกต้อง และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น

 11. คลิก ปิด

หลังจากที่คุณเพิ่ม การเชื่อมต่อข้อมูล ส่งรองคุณจำเป็นต้องกำหนดค่าเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อส่งการเชื่อมต่อข้อมูลส่งข้อมูลของพวกเขาฟอร์ม โดยใช้นี้

ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งานส่งบนเทมเพลตฟอร์ม

เมื่อคุณกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขา InfoPath เพิ่มปุ่มส่ง ลงในแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ไปเมนูไฟล์ บนฟอร์ม คุณยังสามารถกำหนดค่าตัวเลือกส่งเทมเพลตฟอร์ของคุณโดยใช้วิธีต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนข้อความที่ปรากฏบนปุ่มส่ง และคำสั่งส่ง ออก

 • เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับปุ่มส่ง และคำสั่งส่ง ออก

 • สร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อแสดงแก่ผู้ใช้ของคุณเมื่อพวกเขาส่งฟอร์มของพวกเขา

 • ระบุว่า จะเปิดฟอร์มทิ้งไว้ ปิดฟอร์ม หรือเปิดฟอร์มเปล่าอื่นหลังจากส่งฟอร์ม

 • บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

 • ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มนี้ คลิกส่งฟอร์มข้อมูลไปยังปลายทางเดียว จากนั้น ในรายการ คลิการบริการเว็บ

 • ในรายการเลือกการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับส่ง คลิกชื่อของการเชื่อมต่อข้อมูลส่งไปยังบริการเว็บที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในส่ง ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 • ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้คำสั่งส่ง หรือปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายการเมนูส่งและปุ่มแถบเครื่องมือส่ง

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   • เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    เคล็ดลับ: ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×