เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการบนเว็บ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองอย่างน้อยหนึ่งรายการลงในแม่แบบฟอร์มที่สามารถสอบถามหรือส่งข้อมูลไปยังบริการบนเว็บ

ในบทความนี้

ภาพรวม

การพิจารณาความเข้ากันได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง

ภาพรวม

การเชื่อมต่อข้อมูลรองจะเชื่อมต่อข้อมูลใด ๆ ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกที่คุณเพิ่มลงในเทมเพลตฟอร์ม เชื่อมต่อข้อมูลนี้จะแตกต่างจากการเชื่อมต่อข้อมูลหลักที่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มโดยยึดตามฐานข้อมูล การบริการเว็บ หรือการตั้งค่าในไลบรารีเชื่อมต่อ เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองก็ต่อเมื่อคุณไม่สามารถแบบสอบถาม หรือส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองของคุณแม่แบบฟอร์มที่ข้อมูลแบบสอบถาม Microsoft Office InfoPath สร้างในรองแหล่งข้อมูล กับเขตข้อมูลและกลุ่ม ที่ตรงกับXML Schema ริการเว็บ เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลในแหล่งข้อมูลรองต้องตรงกับ XML Schema คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลที่มีอยู่หรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง เทมเพลตของคุณฟอร์มคุณกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขา และคุณกำหนดค่าตัวเลือกส่งสำหรับฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มของคุณ

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

คุณไม่สามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับข้อมูลฟอร์มของพวกเขาไปยังบริการบนเว็บที่ยอมรับ Microsoft ADO.NET DataSet ได้ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนที่ผู้ใช้ทำกับข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล ฐานข้อมูลจะใช้บริการบนเว็บเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้กับฐานข้อมูล ทั้งนี้ ADO.NET สามารถใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพื่อระบุวิธีการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลได้ ให้สอบถามผู้ดูแลบริการบนเว็บของคุณว่าบริการบนเว็บนั้นต้องการข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้าต้องการ คุณควรออกแบบแม่แบบฟอร์มที่มีฟอร์มที่สามารถใช้ InfoPath กรอกข้อมูลได้เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในแม่แบบฟอร์ม คุณจะต้องขอข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลบริการบนเว็บ

 • ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บ

 • การตรวจสอบที่บริการบนเว็บใช้การเข้ารหัสลักษณะ document/literal โดย InfoPath สามารถใช้ได้เฉพาะบริการบนเว็บลักษณะ document/literal เท่านั้น

 • ชื่อของการดำเนินการของบริการบนเว็บที่จะส่งข้อมูลหรือรับข้อมูลจากฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้สามารถสอบถามข้อมูลจากบริการบนเว็บโดยใช้แม่แบบฟอร์ม คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้ในแม่แบบฟอร์ม

 1. เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรอง

 2. กำหนดค่าแม่แบบฟอร์มที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรอง

ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรอง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก สร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง คลิก รับข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

 4. ภายใต้ คุณต้องการรับข้อมูลของคุณจากที่ใด ให้คลิก บริการบนเว็บ จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บ แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการค้นหากบริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นพบอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้อง การค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่ได้รับ ใส่คำสำคัญค้นหา แล้ว คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 6. ในรายการ เลือกการดำเนินการ ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิกที่การดำเนินการของบริการบนเว็บที่จะส่งกลับข้อมูลไปยังฟอร์ม จากนั้นคลิก ถัดไป

 7. ถ้าตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลพบกับองค์ประกอบที่ไม่รู้จักใน Schema ของบริการบนเว็บ ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างคุณอาจถูกขอให้ระบุค่าตัวอย่างสำหรับแต่ละพารามิเตอร์เพื่อระบุว่าเขตข้อมูลหรือกลุ่มใดที่จะเพิ่มลงในแหล่งข้อมูลหลักบ้าง

  วิธีการ

  1. เลือกพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าตัวอย่าง

  2. ในกล่องค่าอย่าง พิมพ์ค่าที่ผู้ใช้ของคุณอาจใช้สำหรับเขตข้อมูลนี้ แล้ว คลิกตกลง

  3. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กถัดไป

  รายละเอียดทางเทคนิค

  เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการบนเว็บในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล Microsoft Office InfoPath เชื่อมต่อกับบริการเว็บ และร้องขอแฟ้มภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL) ไฟล์ WSDL ประกอบด้วยเค้าร่างที่ใช้ โดยบริการบนเว็บ การบริการเว็บตอบสนองต่อการร้องขอ โดยการส่งไฟล์นี้เพื่อ InfoPath InfoPath ใช้ข้อมูลในไฟล์นี้เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลรองในเทมเพลตฟอร์ม ถ้า InfoPath ค้นหาชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จักภายในไฟล์ WSDL, InfoPath ใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อกำหนดข้อกำหนดของชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จัก และเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 8. ถ้าคุณต้องการให้ผลลัพธ์ของแบบสอบถามพร้อมใช้งานเมื่อฟอร์มไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดเก็บสำเนาของข้อมูลในแม่แบบฟอร์ม

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย : เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เก็บผลลัพธ์คิวรีในเทมเพลตฟอร์ม เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในเทมเพลตฟอร์ จะพร้อมใช้งานในฟอร์มที่ผู้ใช้กรอก แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของพวกเขาจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ถ้าคุณได้รับข้อมูลที่มีความสำคัญจากการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ คุณอาจต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย

 9. คลิก ถัดไป

 10. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ชื่อที่ให้คำอธิบายสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม

 11. เมื่อต้องการเปิดใช้งานฟอร์มที่ี่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ให้รับข้อมูลโดยอัตโนมัติมัติเมื่อฟอร์มถูกเปิดขึ้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รับข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดฟอร์ม

 12. ตรวจสอบว่า ข้อมูลในส่วนสรุป ถูกต้อง และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น

 13. คลิก ปิด

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดค่าแม่แบบฟอร์มที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรอง

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามเข้ากับแม่แบบฟอร์ม ตามค่าเริ่มต้นฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้จะใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อเปิดโดยผู้ใช้ นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดค่าให้แม่แบบฟอร์มของคุณใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม โดยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้

 • เพิ่มกฎ    คุณสามารถกำหนดค่ากฎเพื่อใช้การเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเมื่อใดก็ ตามเงื่อนไขในกฎเกิดขึ้น

 • เพิ่มปุ่ม    คุณสามารถเพิ่มปุ่มกับต้นแบบฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถคลิเพื่อรับข้อมูล โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

 • ใช้โค้ดแบบกำหนดเอง    ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่มกฎหรือปุ่ม คุณสามารถใช้โค้ดแบบกำหนดเองเพื่อรับข้อมูล โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี ใช้โค้ดแบบกำหนดเองจำเป็นต้องมีนักพัฒนาเพื่อสร้างโค้ดแบบกำหนดเอง

เพิ่มกฎ

คุณสามารถเพิ่มกฎลงในแม่แบบฟอร์มเพื่อรับข้อมูลจากการเชื่อมต่อแบบสอบถามเมื่อใดก็ตามที่เงื่อนไขของกฎเป็นจริง กระบวนงานต่อไปนี้จะสมมติว่าคุณได้สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณ และคุณได้กำหนดค่าตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อแสดงข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลนั้นแล้ว

 1. ถ้าเทมเพลตฟอร์มีหลายมุมมอง คลิกชื่อมุมมอง บนเมนูมุมมอง เพื่อไปยังมุมมองที่มีตัวควบคุมที่คุณต้องการแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 2. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มกฎลงไป

 3. คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. ภายใต้ การตรวจสอบความถูกต้องและกฎ ให้คลิก กฎ

 5. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก เพิ่ม

 6. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 7. เมื่อต้องการระบุเงื่อนไขเมื่อกฎควรเรียกใช้ คลิกการตั้งค่าเงื่อนไข และจากนั้น ใส่เงื่อนไข กฎจะทำงานเมื่อเงื่อนไขเกิดขึ้น ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าเงื่อนไข กฎจะทำงานเมื่อใดก็ ตามที่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าในตัวควบคุม แล้ว ย้ายเคอร์เซอร์ของบุคคล นั้นออกจากตัวควบคุมนั้น

 8. คลิก เพิ่มการกระทำ

 9. ในรายการ การกระทำ ให้คลิก แบบสอบถามที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูล

 10. ในรายการ การเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแต่ละกล่อง

 11. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

เพิ่มปุ่ม

คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมปุ่มลงในแม่แบบฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อรับข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม กระบวนงานต่อไปนี้จะสมมติว่าคุณได้สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณ

 1. ถ้าเทมเพลตฟอร์มีหลายมุมมอง คลิกชื่อมุมมอง บนเมนูมุมมอง เพื่อไปยังมุมมองที่มีตัวควบคุมที่คุณต้องการแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ลากตัวควบคุมปุ่มลงบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 4. คลิกสองครั้งที่ปุ่มที่คุณเพิ่งจะเพิ่มลงในแม่แบบฟอร์ม

 5. คลิกแท็บ ทั่วไป

 6. ในรายการ การกระทำ ให้คลิก ฟื้นฟู

 7. ในกล่อง ป้ายชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่มที่อยู่บนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 8. คลิก การตั้งค่า

 9. ในกล่องโต้ตอบ ฟื้นฟู ให้คลิก แหล่งข้อมูลรองแหล่งเดียว

 10. ในรายการ เลือกแหล่งข้อมูลรองคลิกแหล่งข้อมูลรองที่สัมพันธ์กับการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม แล้วคลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่แต่ละกล่อง

 11. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลของการส่ง

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้สามารถส่งฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังบริการบนเว็บ ในขั้นแรก คุณจะเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในแม่แบบฟอร์มที่ส่งข้อมูล จากนั้น คุณจะกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลฟอร์มได้

ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรอง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก สร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง คลิก ส่งข้อมูล แล้วคลิก ถัดไป

 4. ภายใต้ คุณต้องการส่งข้อมูลของคุณอย่างไร ให้คลิก ไปยังบริการบนเว็บ จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บที่ผู้ใช้ของคุณจะส่งข้อมูลของพวกเขาไปถึง แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้การค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) เซิร์ฟเวอร์ คลิUDDI ค้นหา ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้อง การค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่ได้รับ ใส่คำสำคัญค้นหา แล้ว คลิค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 6. ในรายการ เลือกการดำเนินการ ให้คลิกการดำเนินการบริการบนเว็บที่จะได้รับข้อมูลฟอร์ม จากนั้นให้คลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง เมื่อต้องการเลือกข้อมูลในฟอร์มที่จะส่งสำหรับพารามิเตอร์แต่ละตัวในบริการบนเว็บ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ส่งข้อมูลในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ ตัวเลือกพารามิเตอร์ ให้คลิก เขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  3. คลิกปรับเปลี่ยน รูปปุ่ม

  4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง จากนั้นให้คลิก ตกลง

  5. ในกล่อง รวม ให้คลิก องค์ประกอบข้อความและองค์ประกอบลูกเท่านั้น เพื่อส่งแค่ข้อมูลในเขตข้อมูลนี้ และองค์ประกอบลูกของเขตข้อมูลหรือกลุ่ม หรือคลิก ทรีย่อย XML รวมถึงองค์ประกอบที่เลือก เพื่อส่งชื่อเขตข้อมูล ข้อมูลในเขตข้อมูล และองค์ประกอบลูกในกลุ่มหรือเขตข้อมูลที่เลือก

  ส่งข้อมูลทั้งหมดในฟอร์ม

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  ส่งข้อมูลเป็นสตริง

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิทั้งฟอร์ม (เอกสาร XML รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อมูลเป็นสตริง

   หมายเหตุ: โดยทั่วไป คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งข้อมูลที่มีลายเซ็นแบบดิจิทัล โดยส่วนใหญ่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  บันทึกทางเทคนิคเกี่ยวกับวัตถุ ADO.NET DataSet

  ถ้าบริการบนเว็บต้องการวัตถุ ADO.NET DataSet ให้เลือกโหนดชุดข้อมูลเมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ ถ้าคุณใช้โหนดชนิดอื่นสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการบนเว็บที่ต้องการวัตถุ ADO.NET DataSet การดำเนินการส่งจะล้มเหลว

 8. คลิก ถัดไป

 9. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง

 10. ตรวจสอบว่า ข้อมูลในส่วนสรุป ถูกต้อง และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น

 11. คลิก ปิด

หลังจากคุณได้เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งรองแล้ว คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลการส่งนี้ได้

ขั้นตอนที่ 2 เปิดใช้งานการส่งบนแม่แบบฟอร์ม

เมื่อคุณกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลฟอร์ม InfoPath จะเพิ่มปุ่ม ส่ง ลงบนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน และเพิ่มคำสั่ง ส่ง ในเมนู แฟ้ม บนฟอร์ม นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดตัวเลือกการส่งได้เองสำหรับแม่แบบฟอร์มโดยใช้วิธีต่อไปนี้

 • เปลี่ยนข้อความที่ปรากฏบนปุ่ม ส่ง และคำสั่ง ส่ง

 • เปลี่ยนแป้นพิมพ์ลัดสำหรับปุ่ม ส่ง และคำสั่ง ส่ง

 • สร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อแสดงแก่ผู้ใช้ของคุณเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์มของผู้ใช้

 • ระบุว่าจะเปิดฟอร์มทิ้งไว้ ปิดฟอร์ม หรือเปิดฟอร์มว่างอื่นหลังจากที่ส่งฟอร์มแล้ว

 • บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

 • ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการส่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มนี้ได้ แล้วคลิก ส่งข้อมูลฟอร์มไปยังปลายทางเดียว จากนั้นในรายการ ให้คลิก บริการบนเว็บ

 • ในรายการ เลือกการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับการส่ง ให้คลิกชื่อการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งไปยังบริการบนเว็บที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้า

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนกอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 • ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้คำสั่งส่ง หรือปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายการเมนูส่งและปุ่มแถบเครื่องมือส่ง

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ปิดฟอร์มสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ ต้อง หรือตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง ออก

   • การสร้างข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์มแบบกำหนดเอง เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้อความแบบกำหนดเองใช้ และจากนั้น พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    เคล็ดลับ: ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×