เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลสำรองของคุณแม่แบบฟอร์มที่แบบสอบถามฐานข้อมูล Microsoft SQL Server คุณไม่สามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองแม่แบบของฟอร์มที่ส่งฟอร์มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล ถ้าคุณต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อส่งฟอร์มข้อมูลในฐานข้อมูล ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองกับบริการเว็บที่ทำงานกับฐานข้อมูลนั้น ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองกบริการเว็บในส่วนดูเพิ่มเติม

เมื่อต้องเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองกับฐานข้อมูล คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในเทมเพลตฟอร์    ขั้นตอนนี้สร้างแหล่งข้อมูลรองกับเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มที่ยึดตามจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล คุณยังสามารถกำหนดเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้เมื่อเปิดฟอร์มครั้งแรก

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มไปใช้การเชื่อมต่อข้อมูล    ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้หลังจากเปิดฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มกฎหรือปุ่มคำแม่แบบฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลนี้

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรอง

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มไปใช้การเชื่อมต่อข้อมูล

ภาพรวม

เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลภายนอก Microsoft Office InfoPath สร้างหลักการเชื่อมต่อข้อมูล ไปที่แหล่งข้อมูลภายนอก InfoPath นั้นสร้างแหล่งข้อมูลหลักสำหรับเทมเพลตฟอร์โดยยึดตามวิธีการที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลภายนอก อย่างไรก็ตาม แหล่งข้อมูลภายนอกที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลหลักอาจไม่มีค่าที่คุณต้องการวางในตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ม ค่าเหล่านี้อาจมีอยู่ในแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น เช่นฐานข้อมูล SQL Server อื่น เมื่อต้องการรับค่าจากแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองแม่แบบฟอร์มของคุณ

การเชื่อมต่อข้อมูลรองคือ การเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณเพิ่มลงในเทมเพลตฟอร์ม เชื่อมต่อข้อมูลนี้อาจเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีหรือการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีแม่แบบฟอร์มของคุณเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลรองกับฐานข้อมูล SQL Server เท่านั้น เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ก็ต่อเมื่อคุณต้องการให้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นนอกเหนือจากหนึ่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก คุณไม่สามารถเพิ่มการเชื่อมต่อส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล SQL Server เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามไปยังฐานข้อมูล InfoPath สร้างแบบรองแหล่งข้อมูล กับเขตข้อมูลและกลุ่มที่สอดคล้องกับวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลในแหล่งข้อมูลรองต้องตรงกับวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ในตารางฐานข้อมูล คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลในแต่ละคิวรีเมื่อต้องการบันทึกผลลัพธ์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเมื่อฟอร์มของพวกเขาไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล คุณอาจต้องการแสดงผลลัพธ์ของคิวรีก็ต่อเมื่อผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่มีความสำคัญจากแหล่งข้อมูลภายนอก คุณอาจต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลจากการใช้ไม่ได้รับอนุญาตในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย ถ้าคุณปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ข้อมูลจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามลงในเทมเพลตฟอร์ม ตามค่าเริ่มต้น แบบฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อมีเปิด โดยผู้ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าเทมเพลฟอร์มของคุณเมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

 • เพิ่มกฎ    คุณสามารถกำหนดค่ากฎเพื่อใช้การเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเมื่อใดก็ ตามเงื่อนไขในกฎเกิดขึ้น

 • เพิ่มปุ่ม    คุณสามารถเพิ่มปุ่มกับต้นแบบฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถคลิเพื่อรับข้อมูล โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

 • ใช้โค้ดแบบกำหนดเอง    ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่มกฎหรือปุ่ม คุณสามารถใช้โค้ดแบบกำหนดเองเพื่อรับข้อมูล โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี ใช้โค้ดแบบกำหนดเองต้องมีนักพัฒนาเพื่อสร้างโค้ดแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองกับฐานข้อมูล SQL Server เทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณต้องการข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณ:

 • ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่คุณจะใช้กับแม่แบบฟอร์มนี้

 • ชื่อของฐานข้อมูลที่คุณจะใช้กับแม่แบบฟอร์มนี้

 • รับรองความถูกต้องจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลสามารถใช้การรับรองความถูกต้อง Microsoft Windows หรือรับรองความถูกต้องของ SQL Server เพื่อกำหนดวิธีที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล

 • ชื่อของตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการส่งไปยังฟอร์ม นี่คือตารางหลัก ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้มากกว่าหนึ่งตารางในฐานข้อมูล คุณจำเป็นต้องชื่อของผู้อื่น ตารางลูก คุณยังต้องชื่อเขตข้อมูลในตารางลูกที่มีความสัมพันธ์ไปยังเขตข้อมูลในตารางหลัก

 • ว่าคุณสามารถปฏิเสธเก็บผลลัพธ์ของคิวรีในฟอร์มสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรอง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกสร้างการเชื่อมต่อใหม่ คลิกรับข้อมูล แล้ว คลิ กถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกฐานข้อมูล (Microsoft SQL Server หรือ Microsoft Office Access เท่านั้น), แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกฐานข้อมูลที่เลือก

 6. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูลใหม่

 7. ในรายการแหล่งข้อมูลชนิดใดที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ คลิกMicrosoft SQL Server แล้ว คลิ กถัดไป

 8. ในกล่องชื่อเซิร์ฟเวอร์ พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลด้วย

 9. ภายใต้การเข้าสู่ระบบข้อมูลประจำตัว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าฐานข้อมูลกำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงโดยยึดตามข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในเครือข่าย Microsoft Windows คลิกใช้การรับรองความถูกต้อง Windows

  • ถ้าฐานข้อมูลกำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงโดยยึดตามชื่อผู้ใช้ที่ระบุและรหัสผ่านที่คุณได้รับจากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล คลิกใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่อไปนี้ จากนั้น พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน กล่องนั้น

 10. คลิก ถัดไป

 11. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในรายการเลือกฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้อง คลิกฐานข้อมูลที่คุณต้อง การใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อมต่อกับตารางเฉพาะเจาะจง คลิกที่ชื่อของตารางหลัก แล้ว คลิกถัดไป.

 12. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ที่เก็บข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูล

 13. เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้ คลิกเสร็จสิ้น

 14. เพิ่มตารางอื่น ๆ ที่คุณต้องการใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกเพิ่มตาราง

  2. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มตารางหรือแบบสอบถาม คลิกที่ชื่อของตารางลูก แล้ว คลิ กถัดไป InfoPath พยายามที่จะตั้งค่าความสัมพันธ์ โดยตรงกับชื่อเขตข้อมูลในตารางทั้งสอง ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ความสัมพันธ์ที่แนะนำ เลือกความสัมพันธ์ แล้ว คลิ กลบความสัมพันธ์ เมื่อต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกเพิ่มความสัมพันธ์ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกชื่อของแต่ละเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์เกี่ยวข้อง แล้ว คลิ กตกลง

  3. คลิก เสร็จสิ้น

  4. เมื่อต้องการเพิ่มตารางลูกเพิ่มเติม ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้

 15. คลิก ถัดไป

 16. เมื่อต้องการทำให้ผลลัพธ์ของการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีพร้อมใช้งานเมื่อฟอร์มไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้ ถ้าฟอร์มจะรับข้อมูลที่มีความสำคัญจากการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ คุณอาจต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย

 17. คลิก ถัดไป

 18. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อที่สื่อความหมายสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้ ถ้าคุณต้องการให้ฟอร์มเพื่อรับข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายดึงข้อมูลเมื่อเปิดฟอร์มโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มไปใช้การเชื่อมต่อข้อมูล

ถ้าคุณต้องการให้ฟอร์มยึดตามเทมเพลตฟอร์มนี้เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้หลังจากที่ผู้ใช้เปิดฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มกฎลงเทมเพลตฟอร์ที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง หรือคุณสามารถเพิ่มปุ่มลงเทมเพลตฟอร์ว่า ผู้ใช้ของคุณสามารถไม่ การซ้อนเมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้

เพิ่มกฎ

คุณสามารถเพิ่มกฎลงเทมเพลตฟอร์มเพื่อรับข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเมื่อใดก็ ตามที่เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับกฎ กระบวนงานต่อไปนี้ถือว่า คุณได้สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีสำหรับเทมเพลตของคุณฟอร์ม และคุณได้กำหนดค่าตัวควบคุมบนเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่อแสดงข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. ถ้าเทมเพลตฟอร์มีหลายมุมมอง คลิกชื่อมุมมอง บนเมนูมุมมอง เพื่อไปยังมุมมองที่มีตัวควบคุมที่คุณต้องการแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 2. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มกฎเพื่อ

 3. คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. ภายใต้การตรวจสอบและกฎ คลิกกฎ

 5. ในกล่องโต้ตอบกฎ คลิกเพิ่ม

 6. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 7. เมื่อต้องการระบุเงื่อนไขเมื่อกฎควรเรียกใช้ คลิกการตั้งค่าเงื่อนไข และจากนั้น ใส่เงื่อนไข กฎจะทำงานเมื่อเงื่อนไขเกิดขึ้น ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าเงื่อนไข กฎจะทำงานเมื่อใดก็ ตามที่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าในตัวควบคุม แล้ว ย้ายเคอร์เซอร์ของบุคคล นั้นออกจากตัวควบคุมนั้น

 8. คลิกเพิ่มแอคชัน

 9. ในรายการของแอคชัน คลิกแบบสอบถามโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูล

 10. ในรายการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีที่คุณต้องการใช้ นั้นแล้ว คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดแต่ละรายการ

 11. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

เพิ่มปุ่ม

คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมปุ่มแม่แบบฟอร์มของคุณที่ผู้ใช้ของคุณสามารถคลิเพื่อรับข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

 1. ถ้าเทมเพลตฟอร์มีหลายมุมมอง คลิกชื่อมุมมอง บนเมนูมุมมอง เพื่อไปยังมุมมองที่มีตัวควบคุมที่คุณต้องการแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ลากตัวควบคุมปุ่มลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 4. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมปุ่มที่คุณเพิ่งเพิ่มลงในเทมเพลตฟอร์ม

 5. คลิกแท็บทั่วไป

 6. ในรายการของแอคชัน คลิกรีเฟรช

 7. ในกล่องป้ายชื่อ พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่มในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 8. คลิก การตั้งค่า

 9. ในกล่องโต้ตอบการรีเฟรช คลิกแหล่งข้อมูลรองหนึ่ง

 10. ในรายการเลือกแหล่งข้อมูลรอง คลิกแหล่งข้อมูลรองที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

 11. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่แต่ละกล่อง

 12. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×