เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Microsoft Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าผู้ใช้ของคุณจะต้องข้อมูล จากฐานข้อมูลMicrosoft Office Access 2007 (รูป.accdb) หรือ จากฐานข้อมูล Access ถูกบันทึกในเวอร์ชันก่อนหน้า (.mdb format) เมื่อต้องการกรอกฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม Microsoft Office InfoPath คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงเทมเพลตของคุณฟอร์มที่แบบสอบถามฐานข้อมูล Access

คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรอง แต่การเชื่อมต่อข้อมูลสามารถเฉพาะแบบสอบถามฐานข้อมูล Access คุณไม่สามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่ส่งฟอร์มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาไปยังฐานข้อมูล Access คุณสามารถออกแบบเทมเพลตฟอร์มจะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล Access และเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลักแล้ว หรืออีกวิธีหนึ่ง จากนี้คุณยังสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองไปยังบริการเว็บที่เหมาะสมกับฐานข้อมูล Access ของคุณ

ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่จะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล Access และการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองไปไว้ในบริการเว็บในส่วนดูเพิ่มเติม

ในบทความนี้

ภาพรวม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรอง

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มไปใช้การเชื่อมต่อข้อมูล

ภาพโดยรวม

การสำรองการเชื่อมต่อข้อมูล คือการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณเพิ่มลงในเทมเพลตฟอร์ม การเชื่อมต่อข้อมูลรองแตกต่างจากหลักเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งคุณสร้างเมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ยึดตามฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ เชื่อมต่อข้อมูลหลักของเทมเพลตฟอร์มสามารถรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก และสามารถส่งฟอร์มข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก อย่างไรก็ตาม เทมเพลตฟอร์มได้เชื่อมต่อข้อมูลหลักเดียวเท่านั้น

คุณสามารถเพิ่มข้ารองเชื่อมต่อข้อมูลกับเทมเพลตฟอร์ม ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีฐานข้อมูล Access ที่ประกอบด้วยตารางที่เก็บข้อมูลพนักงานและอีกตารางหนึ่งที่เก็บข้อมูลลูกค้า คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่เรียกใช้ข้อมูลจากตารางพนักงาน และคุณยังสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองอื่นที่ดึงข้อมูลจากตารางลูกค้าในฐานข้อมูล Access เดียวกัน

แม้ว่าคุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองแม่แบบของฟอร์มที่สามารถส่งข้อมูลฟอร์มไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่นการบริการเว็บหรือไลบรารี Windows SharePoint Services คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Access เท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองที่ส่งฟอร์มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามไปยังฐานข้อมูล InfoPath สร้างรองแหล่งข้อมูล ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มที่สอดคล้องกับวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลในแหล่งข้อมูลรองต้องตรงกับวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ในตารางฐานข้อมูล คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลในแต่ละคิวรีเมื่อต้องการบันทึกผลลัพธ์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเมื่อฟอร์มของพวกเขาไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล คุณอาจต้องการแสดงผลลัพธ์ของคิวรีก็ต่อเมื่อผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่มีความสำคัญจากแหล่งข้อมูลภายนอก คุณอาจต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลจากการใช้ไม่ได้รับอนุญาตในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย ถ้าคุณปิดฟีเจอร์นี้ ข้อมูลจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามเข้ากับแม่แบบฟอร์ม ตามค่าเริ่มต้นฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้จะใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อเปิดโดยผู้ใช้ นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดค่าให้แม่แบบฟอร์มของคุณใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม โดยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้

 • เพิ่มกฎ    คุณสามารถกำหนดค่ากฎเพื่อใช้การเชื่อมต่อแบบสอบถามข้อมูลเมื่อใดก็ ตามเงื่อนไขในกฎเกิดขึ้น

 • เพิ่มปุ่ม    คุณสามารถเพิ่มปุ่มกับต้นแบบฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถคลิเพื่อรับข้อมูล โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

 • ใช้โค้ดแบบกำหนดเอง    ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่มกฎหรือปุ่ม คุณสามารถใช้โค้ดแบบกำหนดเองเพื่อรับข้อมูล โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี ใช้โค้ดแบบกำหนดเองต้องมีนักพัฒนาเพื่อสร้างโค้ดแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

คุณไม่สามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access เพื่อการเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลสำรองฐานข้อมูล Access แม่แบบฟอร์มของคุณ คุณต้องการใช้ข้อมูลต่อไปนี้:

 • ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าฐานข้อมูล Access ของคุณถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฐานข้อมูลของคุณจะสามารถเข้าถึงแก่ผู้ใช้ของคุณ

 • ชื่อตารางหรือแบบสอบถามที่จะให้ข้อมูลกับฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มนี้ คุณจะใช้ตารางหรือคิวรีนี้เป็นตารางหลักหรือแบบสอบถามเมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

 • ชื่อของตารางหรือแบบสอบถามที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปยังตารางหลักหรือแบบสอบถาม อื่น ๆ ในกรณีส่วนใหญ่ แล้วเป็นสร้างความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล ถ้าคุณจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางหลัก หรือแบบสอบถาม และอีกตาราง หรือแบบสอบถามด้วยตนเอง คุณจะต้องชื่อเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องของทั้งตารางหรือคิวรี

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรอง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก สร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง คลิก รับข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ฐานข้อมูล (เฉพาะ Microsoft SQL Server หรือ Microsoft Office Access เท่านั้น) แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เลือกฐานข้อมูล

 6. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูลของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าฐานข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย เรียกดูไปยังการตั้งชื่อข้อตกลง (UNC) เส้นทางของตำแหน่งที่ตั้ง เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายผ่านไดรฟ์เครือข่ายแมป ถ้าคุณใช้ไดรฟ์เครือข่ายแมป ผู้ใช้ที่สร้างฟอร์มโดยยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้จะค้นหาสำหรับฐานข้อมูลจากไดรฟ์เครือข่ายที่แมป ถ้าผู้ใช้มีไดรฟ์เครือข่ายแมป ฟอร์มจะไม่ค้นหาฐานข้อมูล

 7. คลิกชื่อของฐานข้อมูลของคุณ แล้ว คลิ กเปิด

 8. ในกล่องโต้ตอบเลือกตาราง คลิกตารางหลักหรือแบบสอบถามที่คุณต้องการใช้ นั้นแล้ว คลิกตกลง

 9. ที่หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงคอลัมน์ตาราง

  ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถามทั้งหมดจะถูกเพิ่มไปยังแหล่งข้อมูลหลักของเทมเพลตฟอร์ม

 10. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเขตข้อมูลที่คุณไม่ต้องการรวมไว้ในแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

  เพิ่มเติมตารางหรือคิวรีใด ๆ ลงในการเชื่อมต่อข้อมูล

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิก เพิ่มตาราง

  2. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มตารางหรือแบบสอบถาม คลิกที่ชื่อของตารางลูก แล้ว คลิ กถัดไป InfoPath พยายามที่จะตั้งค่าความสัมพันธ์ โดยตรงกับชื่อเขตข้อมูลในตารางทั้งสอง ถ้าคุณไม่ต้องใช้สัมพันธ์ที่แนะนำ เลือกสัมพันธ์ กแล้ว คลิกสัมพันธ์ที่เอาออก เมื่อต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกเพิ่มความสัมพันธ์ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกชื่อของแต่ละเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์เกี่ยวข้อง แล้ว คลิ กตกลง

  3. คลิก เสร็จสิ้น

  4. เมื่อต้องการเพิ่มตารางลูกเพิ่มเติม ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ

 11. คลิก ถัดไป

 12. เมื่อต้องการให้ผลลัพธ์ของการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามพร้อมใช้งานเมื่อฟอร์มไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดเก็บสำเนาของข้อมูลในแม่แบบฟอร์ม

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย : เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้ ถ้าฟอร์มมีดึงข้อมูลที่มีความสำคัญจากการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ คุณอาจต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย

 13. คลิก ถัดไป

 14. ที่หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์คำอธิบายสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้ และตรวจสอบว่า ข้อมูลในส่วนสรุป ถูกต้อง

 15. เมื่อต้องการกำหนดค่าฟอร์มการรับข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายดึงข้อมูลเมื่อเปิดฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดค่าแม่แบบฟอร์มที่จะใช้การเชื่อมต่อข้อมูล

ถ้าคุณต้องการให้ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มนี้เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้หลังจากที่ผู้ใช้เปิดฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มแบบกฎ กับต้นแบบฟอร์มที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง หรือคุณสามารถเพิ่มปุ่มลงเทมเพลตฟอร์ที่ผู้ใช้ของคุณสามารถคลิเมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้

การเพิ่มกฎ

คุณสามารถเพิ่มกฎการแบบฟอร์มที่ทำหน้าที่เพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเมื่อใดก็ ตามที่เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับกฎ ตัวอย่าง คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความของคุณแม่แบบฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถกรอกเพื่อรับข้อมูลเฉพาะจากแหล่งข้อมูลภายนอก คุณสามารถเพิ่มกฎที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อใดก็ ตามที่ผู้ใช้ใส่ข้อมูลในกล่องข้อความ นั้น

กระบวนงานต่อไปนี้ถือว่า คุณได้สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีสำหรับเทมเพลตของคุณฟอร์ม และคุณได้กำหนดค่าตัวควบคุม (นอกเหนือจากปุ่ม) บนเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่อแสดงข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. ถ้าเทมเพลตฟอร์มีหลายมุมมอง คลิกชื่อมุมมอง บนเมนูมุมมอง เพื่อไปยังมุมมองที่มีตัวควบคุมที่คุณต้องการแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 2. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มกฎลงไป

 3. คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. ภายใต้ การตรวจสอบความถูกต้องและกฎ ให้คลิก กฎ

 5. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก เพิ่ม

 6. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 7. เมื่อต้องการระบุเงื่อนไขเมื่อกฎควรเรียกใช้ คลิกการตั้งค่าเงื่อนไข และจากนั้น ใส่เงื่อนไข กฎจะทำงานเมื่อเงื่อนไขเกิดขึ้น ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าเงื่อนไข กฎจะทำงานเมื่อใดก็ ตามที่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าในตัวควบคุม แล้ว ย้ายเคอร์เซอร์ของบุคคล นั้นออกจากตัวควบคุมนั้น

 8. คลิก เพิ่มการกระทำ

 9. ในรายการ การกระทำ ให้คลิก แบบสอบถามที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูล

 10. ในรายการ การเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแต่ละกล่อง

 11. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

เพิ่มปุ่ม

คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมปุ่มลงในแม่แบบฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อรับข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม

 1. ถ้าเทมเพลตฟอร์มีหลายมุมมอง คลิกชื่อมุมมอง บนเมนูมุมมอง เพื่อไปยังมุมมองที่มีตัวควบคุมที่คุณต้องการแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ลากตัวควบคุมปุ่มลงบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 4. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมปุ่มที่คุณเพิ่งจะเพิ่มลงในแม่แบบฟอร์ม

 5. คลิกแท็บ ทั่วไป

 6. ในรายการ การกระทำ ให้คลิก ฟื้นฟู

 7. ในกล่อง ป้ายชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่มที่อยู่บนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 8. คลิก การตั้งค่า

 9. ในกล่องโต้ตอบการรีเฟรช เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการรับข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลภายนอกทั้งหมดด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลรองแม่แบบฟอร์มนี้ คลิกแหล่งข้อมูลรองทั้งหมด

  • เมื่อต้องการกำหนดค่าปุ่มเพื่อรับข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลภายนอกหนึ่งด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลรองแม่แบบฟอร์มของคุณ คลิกเชื่อมต่อข้อมูลรองหนึ่ง ทางแล้ว คลิกแหล่งข้อมูลรองในรายการเลือกแหล่งข้อมูลรอง

 10. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่แต่ละกล่อง

 11. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×