เพิ่มการดูรายละเอียดแนวลึกให้กับแผนภูมิหรือเมทริกซ์ Power View

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพิ่ม ดูข้อมูลสรุป/ดูรายละเอียดแนวลึก ลงในแผนภูมิหรือเมทริกซ์ใน Power View เพื่อให้มีการแสดงเพียงระดับเดียวในแต่ละครั้ง ผู้อ่านรายงานจะดูรายละเอียดแนวลึกเพื่อดูรายละเอียดหรือดูข้อมูลสรุปสำหรับข้อมูลสรุป เมื่อต้องการเพิ่มการดูข้อมูลสรุป/ดูรายละเอียดแนวลึกให้กับเมทริกซ์หรือแผนภูมิ จำเป็นต้องมีลำดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นลำดับชั้นในตัวแบบข้อมูล หรือลำดับชั้นที่คุณสร้างใน Power View

วิดีโอเกี่ยวกับการดูรายละเอียดแนวลึก

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

วิดีโอนี้แสดงการใช้ลำดับชั้นที่อยู่ในตัวแบบข้อมูลอยู่แล้ว

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

วิดีโอนี้แสดงการสร้างลำดับชั้นใน Power View ที่ใช้สำหรับดูข้อมูลสรุป/ดูรายละเอียดเชิงลึก

เพิ่ม ดูข้อมูลสรุป/ดูรายละเอียดเชิงลึก โดยใช้ลำดับชั้นที่มีอยู่

ตัวอย่างนี้อธิบายการเพิ่ม ดูข้อมูลสรุป/ดูรายละเอียดเชิงลึก ในเมทริกซ์ ดูข้อมูลสรุป/ดูรายละเอียดเชิงลึก ยังสามารถเพิ่มลงในแผนภูมิแท่ง คอลัมน์ และวงกลมได้ด้วย

ข้อดีเกี่ยวกับการมีลำดับชั้นที่มีอยู่แล้วในตัวแบบข้อมูลคือ คุณสามารถใช้งานได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในแผ่นงานและรายงาน Power View จำนวนมาก

 1. สร้างการแสดงภาพโดยใช้ลำดับชั้นที่มีอยู่ ลำดับชั้นในรายการเขตข้อมูลมีลูกศรสำหรับการขยายและการยุบคอมโพเนนต์ของลำดับชั้น การคลิกลำดับชั้นจะเพิ่มเขตข้อมูลคอมโพเนนต์ทั้งหมดลงในการแสดงภาพเป็นตาราง

  ลำดับชั้น Power View ในตัวแบบข้อมูล

 2. แปลงตารางเป็นเมทริกซ์หรือแผนภูมิ จากแท็บ ออกแบบ > สลับการแสดงภาพ > เมทริกซ์

 3. เมื่อต้องการเปิดใช้งานดูรายละเอียดเชิงลึก ให้ยุบเมทริกซ์ จากแท็บ ออกแบบ> แสดงระดับ > เปิดใช้งานดูรายละเอียดทีละหนึ่งระดับ

  ระดับการเจาะของ Power View

 4. ดับเบิลคลิกเขตข้อมูลลำดับชั้นระดับบนสุด ตัวอย่างเช่น ในลำดับชั้น กีฬา-ประเภท-รายการ ให้คลิก กีฬาทางน้ำ ซึ่งจะลงรายละเอียดเชิงลึกไปยังระดับถัดไปในลำดับชั้นของฉัน และแสดงสี่รายการที่ประกอบขึ้นเป็นกีฬาทางน้ำคือ กระโดดน้ำ, ว่ายน้ำ, ระบำใต้น้ำ และ โปโลน้ำ

  ลูกศรการเจาะดูข้อมูลของ Power View

 5. ดูรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมด้วยการคลิกหนึ่งในเขตข้อมูล การคลิก ระบำใต้น้ำ จะลงรายละเอียดเชิงลึกไปยังระดับรายการในลำดับชั้นของฉัน และแสดง คู่, เดี่ยว และ ทีม

 6. ดูข้อมูลสรุปด้วยการคลิกลูกศรขึ้น

ด้านบนของหน้า

สร้างลำดับชั้นใน Power View และใช้ลำดับชั้นเพื่อ ดูข้อมูลสรุป/ดูรายละเอียดเชิงลึก

ตัวอย่างนี้อธิบายการเพิ่ม ดูข้อมูลสรุป/ดูรายละเอียดเชิงลึก ในแผนภูมิแท่ง ดูข้อมูลสรุป/ดูรายละเอียดเชิงลึก ยังสามารถเพิ่มลงในเมทริกซ์ แผนภูมิคอลัมน์ และแผนภูมิวงกลมได้ด้วย

ในการ ดูรายละเอียดเชิงลึก/ดูข้อมูลสรุป คุณต้องมีลำดับชั้น ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ คุณใช้ลำดับชั้นที่มีอยู่ ในตัวอย่างนี้ คุณจะสร้างลำดับชั้นเฉพาะกิจใน Power View ลำดับชั้นไม่จำเป็นต้องเป็น "แบบตรรกะ" สามารถเป็นเขตข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการดูรายละเอียดเชิงลึก

สร้างตารางโดยใช้เขตข้อมูลที่คุณต้องการให้สามารถยุบและ ดูรายละเอียดเชิงลึก/ดูข้อมูลสรุป ได้ สำหรับคำแนะนำในการสร้างตาราง ให้ดูที่ ตารางใน Power View

คุณสามารถสร้างลำดับชั้นเดียวกันกับที่คุณใช้ในตัวอย่างก่อนหน้าได้ด้วยตนเอง

จากตาราง รายการ ให้เลือก กีฬา

หมายเหตุ:  เขตข้อมูล กีฬา จะปรากฏสองครั้งในตารางรายการ ครั้งหนึ่งโดยตัวเองและอีกครั้งหนึ่งโดยเป็นส่วนหนึ่งของลำดับชั้น SDE เมื่อต้องการเพิ่มกีฬาลงในตาราง คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายหนึ่งในสองกล่อง

จากตาราง ประเภท ให้เลือก ประเภท

จากตาราง รายการ ให้เลือก รายการ

เพิ่มเขตข้อมูลค่าลงในตารางของคุณ ตัวอย่างเช่น จำนวนของเหรียญรางวัล

ตารางการเจาะของ Power View

แปลงตารางเป็นแผนภูมิหรือเมทริกซ์ จากแท็บ ออกแบบ > สลับการแสดงภาพ > แผนภูมิแท่ง > แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน

ในพื้นที่เค้าโครงเขตข้อมูล Power View ดูให้แน่ใจว่าเขตข้อมูลแกนอยู่ในลำดับที่คุณต้องการ ในกรณีนี้ กีฬา-ประเภท-รายการ

เขตข้อมูลแกนการดูรายละเอียดเชิงลึกของ Power View

ดับเบิลคลิกที่แท่ง ตัวอย่างเช่น การคลิกแท่ง กีฬาทางน้ำ จะลงรายละเอียดเชิงลึกไปยังระดับถัดไปในลำดับชั้นของฉัน และแสดงสี่รายการที่ประกอบขึ้นเป็นกีฬาทางน้ำคือ กระโดดน้ำ, ว่ายน้ำ, ระบำใต้น้ำ และ โปโลน้ำ

การดูรายละเอียดเชิงลึกเฉพาะกิจของ Power View

ดูรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมด้วยการดับเบิลคลิกหนึ่งในเขตข้อมูล ดับเบิลคลิกที่ ระบำใต้น้ำ จะลงรายละเอียดเชิงลึกไปยังระดับรายการในลำดับชั้นของฉัน และแสดง คู่, เดี่ยว และ ทีม

ดูข้อมูลสรุปโดยการคลิกลูกศรขึ้นที่มุมบนขวาของการแสดงภาพ

ด้านบนของหน้า

ในเมทริกซ์

เมื่อคุณมีเมทริกซ์ที่มีหลายเขตข้อมูลอยู่ในแถวหรือคอลัมน์ คุณสามารถตั้งค่าเมทริกซ์นั้นให้แสดงระดับ และยุบเมทริกซ์เพื่อแสดงเฉพาะระดับบนสุดหรือด้านนอกสุดได้ การดับเบิลคลิกที่ค่าหนึ่งค่าในระดับนั้นจะขยายเมทริกซ์ให้แสดงค่าภายใต้ระดับดังกล่าวในลำดับชั้นได้ ตัวอย่างเช่น ในลำดับชั้นที่ประกอบด้วยเขตข้อมูล ทวีป > ประเทศ/ภูมิภาค > รัฐ/จังหวัด > เมือง ถ้าคุณตั้งค่า Power View ให้แสดงระดับ คุณจะเห็นเพียงชื่อทวีปในเมทริกซ์เท่านั้น การดับเบิลคลิกที่ทวีป เช่น เอเชีย จะแสดง ประเทศ/ภูมิภาค ในเอเชียพร้อมลูกศรเพื่อกลับไปยังทวีป การดับเบิลคลิกที่ประเทศ เช่น อินเดีย จะแสดง รัฐ/จังหวัด ของอินเดียพร้อมลูกศรเพื่อกลับขึ้นไปยัง ประเทศ/ภูมิภาค

เมทริกซ์ Power View ที่มีลูกศรดูข้อมูลสรุปตั้งแต่รัฐ/จังหวัดไปจนถึงประเทศ/ภูมิภาค

ด้านบนของหน้า

ในแผนภูมิแท่ง แผนภูมิคอลัมน์ หรือแผนภูมิวงกลม

แผนภูมิแท่ง คอลัมน์ และวงกลมทำงานในแบบเดียวกัน ถ้าแผนภูมิมีหลายเขตข้อมูลในกล่อง แกน ให้คุณตั้งค่าให้แสดงระดับและคุณจะเห็นเพียงหนึ่งระดับในแต่ละครั้งเท่านั้นโดยเริ่มต้นด้วยระดับบนสุด กลับไปที่ตัวอย่างทวีป ถ้าคุณดับเบิลคลิกที่แท่งยุโรปในแผนภูมิแท่งทวีป...

แผนภูมิคอลัมน์ของ Power View ที่มีความสามารถในการดูรายละเอียดแนวลึก

คุณจะเห็นแท่งสำหรับประเทศ/ภูมิภาคในยุโรปเท่านั้น พร้อมกับมีลูกศรที่จะพาคุณกลับขึ้นไป

แผนภูมิคอลัมน์ของ Power View จะแสดงรายละเอียดแนวลึกของประเทศ/ภูมิภาคในยุโรป

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ลำดับชั้นใน Power View

ลำดับชั้นใน Power Pivot

การทำงานกับเมทริกซ์ใน Power View

ลำดับชั้นใน Power View

Power View: สำรวจ แสดงข้อมูลเป็นภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

วิดีโอ Power View และ Power Pivot

บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×