เพิ่มการจัดส่งใบตอบรับเมื่อต้องการติดตามข้อความอีเมล

เพิ่มการจัดส่งใบตอบรับเมื่อต้องการติดตามข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รับการตอบรับการส่งหรือการอ่านข้อความอีเมลจากผู้รับ

การตอบรับการส่งบอกให้คุณรู้ว่าข้อความอีเมลได้ถูกส่งไปถึงกล่องจดหมายของผู้รับแล้ว แต่ไม่ได้บอกว่าผู้รับได้เห็นหรืออ่านข้อความอีเมลนั้นแล้วหรือยัง ส่วนการตอบรับการอ่านบอกให้คุณรู้ว่าข้อความอีเมลนั้นถูกเปิดอ่านแล้ว โดยในทั้งสองกรณีนี้ คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบเป็นข้อความอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

หมายเหตุ: ผู้รับข้อความอาจปฏิเสธที่จะส่งการตอบรับการอ่านก็ได้ นอกจากนี้ โปรแกรมอีเมลของผู้รับอาจจะไม่สนับสนุนการตอบรับการอ่าน

  1. ในข้อความเปิด คลิกตัวเลือก

  2. ในกลุ่ม การติดตาม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ร้องขอใบตอบรับเมื่อได้รับ หรือ ร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้สำหรับข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง ดูได้รับแจ้งเมื่อคนอื่นได้รับ หรือเปิดข้อความอีเมล

หมายเหตุ: ใบตอบรับจะถูกส่งไปกล่องจดหมายเข้าของคุณ และจะแสดง ด้วยไอคอนนี้: ไอคอนแสดงว่ารายการในกล่องจดหมายเข้าที่มี การแจ้งใบตอบรับเมื่ออ่านและใบตอบรับเมื่อได้รับ

รับการตอบรับการส่งหรือการอ่านข้อความอีเมลจากผู้รับ

การตอบรับการส่งบอกให้คุณรู้ว่าข้อความอีเมลได้ถูกส่งไปถึงกล่องจดหมายของผู้รับแล้ว แต่ไม่ได้บอกว่าผู้รับได้เห็นหรืออ่านข้อความอีเมลนั้นแล้วหรือยัง ส่วนการตอบรับการอ่านบอกให้คุณรู้ว่าข้อความอีเมลนั้นถูกเปิดอ่านแล้ว โดยในทั้งสองกรณีนี้ คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบเป็นข้อความอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

หมายเหตุ: ผู้รับข้อความอาจปฏิเสธที่จะส่งการตอบรับการอ่านก็ได้ นอกจากนี้ โปรแกรมอีเมลของผู้รับอาจจะไม่สนับสนุนการตอบรับการอ่าน

  • ในข้อความเปิด บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มการติดตาม เลือกคำร้องขอใบตอบรับเมื่อนำส่ง หรือกล่องกาเครื่องหมายร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้สำหรับข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง ดูได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อข้อความถูกส่ง หรืออ่าน

หมายเหตุ: ใบตอบรับถูกบันทึกไว้ในข้อความต้นฉบับในรายการที่ถูกส่ง เปิดข้อความ แล้ว บนแท็บข้อความ ในกลุ่มแสดง คลิ กการติดตาม

รับการตอบรับการส่งหรือการอ่านข้อความอีเมลจากผู้รับ

ใบตอบรับเมื่อนำส่งบอกคุณว่าข้อความอีเมลของคุณถูกส่งไปกล่องจดหมายของผู้รับ แต่ไม่ ว่า ผู้รับนั้นที่มองเห็น หรืออ่านข้อความได้ ใบตอบรับเมื่ออ่านบอกคุณว่า มีการเปิดข้อความของคุณ ในทั้งสองกรณี คุณได้รับการแจ้งเตือนข้อความเมื่อมีส่ง หรืออ่านข้อความของคุณ เนื้อหาของข้อความแจ้งจะแล้วบันทึกไว้โดยอัตโนมัติในข้อความต้นฉบับในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ของคุณ

อย่างไรก็ตาม ไม่อาศัยเท่านั้นใบตอบรับเหล่านี้ ผู้รับข้อความอาจระบุว่า คำร้องขอการอ่านการร้องขอ และปฏิเสธการส่งหนึ่ง ถ้าข้อความเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในบานหน้าต่างการอ่าน อาจไม่มีส่งใบตอบรับเมื่ออ่าน นอกจากนี้ โปรแกรมอีเมลของผู้รับอาจไม่สนับสนุนการตอบรับการอ่าน

  1. ในข้อความอีเมล ให้คลิก ตัวเลือก

  2. ภายใต้ตัวเลือกการลงคะแนนเสียง และการติดตาม เลือกคำร้องขอใบตอบรับเมื่อนำส่งข้อความนี้ หรือกล่องกาเครื่องหมายร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่านข้อความนี้

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้สำหรับข้อความอีเมลที่คุณส่ง ดูได้รับแจ้งเมื่อข้อความถูกส่ง หรืออ่าน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×