เพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเลือก หรือสลับไปยังปุ่ม (ตัวควบคุม ActiveX)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถแทรกตัวควบคุมฟอร์มเช่นกล่องกาเครื่องหมาย ตัวเลือก หรือปุ่มสลับเพื่อทำให้ป้อนข้อมูลได้ง่ายขึ้น กล่องกาเครื่องหมายทำงานด้วยสำหรับฟอร์มที่มีหลายตัวเลือก ปุ่มตัวเลือกให้มีได้ดียิ่งขึ้นเมื่อผู้ใช้ของคุณมีเพียงหนึ่งตัวเลือก ปุ่มสลับบ่งชี้สถานะระหว่างมีสถานะถูกปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานเมื่อมีคลิกปุ่ม

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย ActiveX
กล่องกาเครื่องหมาย (ตัวควบคุม ActiveX)

ตัวอย่างของตัวควบคุมปุ่มตัวเลือก ActiveX

ปุ่มตัวเลือก (ตัวควบคุม ActiveX)

ตัวอย่างของตัวควบคุมปุ่มสลับ ActiveX

สลับไปยังปุ่ม (ตัวควบคุม ActiveX)

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุม ActiveX คุณจะต้องแท็บนักพัฒนา บน Ribbon ของคุณ

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเปิดใช้งานแท็บนักพัฒนา ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

 • ใน Excel 2010 และเวอร์ชันต่อมา ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

 • ใน Excel 2007 ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office > ตัวเลือก Excel > ยอดนิยม > แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

 1. เมื่อต้องเพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย คลิกที่แท็บนักพัฒนา คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุม ActiveX คลิก รูปปุ่ม การ

  เมื่อต้องการเพิ่มปุ่มตัวเลือก คลิกที่แท็บนักพัฒนา คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุม ActiveX คลิก รูปปุ่ม

  เมื่อต้องการเพิ่มปุ่มสลับ คลิกที่แท็บนักพัฒนา คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุม ActiveX คลิก รายการย่อ/ขยาย

 2. คลิกในเซลล์ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มตัวควบคุม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มกล่องกาเครื่องหมายหรือปุ่มตัวเลือกได้เพียงหนึ่งรายการต่อครั้งเท่านั้น เมื่อต้องการทำงานดังกล่าวให้เร็วขึ้น หลังจากที่คุณเพิ่มตัวควบคุมแรกแล้ว ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุมนั้น แล้วเลือก คัดลอก > วาง

 3. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติตัวควบคุม บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ

  คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุม จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของแต่ละ เลือกคุณสมบัติ นั้นแล้ว กด F1 เพื่อแสดงหัวข้อวิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อของคุณสมบัติในกล่องค้นหาวิธีใช้ Visual Basic สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ยังดูคุณสมบัติ (Microsoft Forms) บน MSDN

จัดรูปแบบตัวควบคุม

 1. เมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวควบคุม คลิกขวาตัวควบคุม แล้ว คลิ กคุณสมบัติ

 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติจำเป็น

การลบตัวควบคุม

 • คลิกขวาที่ตัวควบคุม แล้วกด DELETE

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มกล่องกาเครื่องหมายหรือปุ่มตัวเลือก (ตัวควบคุมฟอร์ม)

ภาพรวมของฟอร์ม ตัวควบคุมฟอร์ม และตัวควบคุม ActiveX บนแผ่นงาน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×