เพิ่มกล่องกาเครื่องหมายหรือปุ่มตัวเลือก (ตัวควบคุมฟอร์ม)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแทรกตัวควบคุมฟอร์มเช่นกล่องกาเครื่องหมายหรือปุ่มตัวเลือกเพื่อให้ใส่ข้อมูลง่ายขึ้น กล่องกาเครื่องหมายทำงานด้วยสำหรับฟอร์มที่มีหลายตัวเลือก ปุ่มตัวเลือกให้มีได้ดียิ่งขึ้นเมื่อผู้ใช้ของคุณมีเพียงหนึ่งตัวเลือก

ตัวอย่างกล่องกาเครื่องหมาย ตัวอย่างตัวควบคุมปุ่มตัวเลือก

เมื่อต้องการเพิ่มกล่องกาเครื่องหมายหรือปุ่มตัวเลือก คุณต้องมีแท็บ นักพัฒนา บน Ribbon ของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดใช้งานแท็บนักพัฒนา ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

 • ในExcel 2010 และเวอร์ชันที่ตามมา คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >กำหนด Ribbon เอง เลือกกล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนา คลิ กตกลง

 • ในExcel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม >ตัวเลือก Excel >เป็นที่นิยม >แท็บแสดงนักพัฒนาใน Ribbon

 1. เมื่อต้องเพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย คลิกที่แท็บนักพัฒนา คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุมฟอร์ม คลิก รูปปุ่ม การ

  ตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายบน Ribbon

  เมื่อต้องการเพิ่มปุ่มตัวเลือก คลิกที่แท็บนักพัฒนา คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุมฟอร์ม คลิก รูปปุ่ม

  ตัวควบคุมปุ่มตัวเลือกบน Ribbon

 2. คลิกในเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายหรือปุ่มตัวเลือก

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มกล่องกาเครื่องหมายหรือปุ่มตัวเลือกได้เพียงหนึ่งรายการต่อครั้งเท่านั้น เมื่อต้องการทำงานดังกล่าวให้เร็วขึ้น หลังจากที่คุณเพิ่มตัวควบคุมแรกแล้ว ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุมนั้น แล้วเลือก คัดลอก > วาง

 3. เมื่อต้องการแก้ไขหรือเอาข้อความเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมออก ให้คลิกตัวควบคุม แล้วอัปเดตข้อความตามต้องการ

  แก้ไขข้อความสำหรับตัวควบคุมฟอร์ม

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่สามารถเห็นข้อความทั้งหมดได้ ให้คลิกหนึ่งในจุดจับควบคุมแล้วลากจนกระทั่งคุณสามารถอ่านข้อความทั้งหมดได้ ขนาดของตัวควบคุมและระยะห่างจากข้อความไม่สามารถแก้ไขได้

จัดรูปแบบตัวควบคุม

หลังจากที่คุณแทรกกล่องกาเครื่องหมายหรือปุ่มตัวเลือกแล้ว คุณอาจต้องการทำให้แน่ใจว่าตัวควบคุมนั้นสามารถทำงานได้แบบที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการกำหนดลักษณะที่ปรากฏหรือคุณสมบัติด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ไม่สามารถปรับขนาดของปุ่มตัวเลือกภายในตัวควบคุมและระยะห่างจากของข้อความที่เกี่ยวข้อง

 1. เมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวควบคุม ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุมนั้น แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

  ตัวเลือกกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบตัวควบคุม

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตัวควบคุม บนแท็บการควบคุม คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลือกพร้อมใช้งาน:

  • ถูกเลือก: แสดงปุ่มตัวเลือกที่จะถูกเลือกไว้

  • Unchecked: แสดงปุ่มตัวเลือกที่จะถูกล้าง

  • ในกล่องลิงก์เซลล์ ใส่การอ้างอิงเซลล์ที่ประกอบด้วยสถานะปัจจุบันของปุ่มตัวเลือก

   เซลล์ที่มีลิงก์ส่งกลับจำนวนของปุ่มตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือก ใช้ที่เชื่อมโยงเซลล์เดียวกันสำหรับตัวเลือกทั้งหมดในกลุ่ม ปุ่มตัวเลือกแรกส่งกลับ 1 ปุ่มตัวเลือกที่สองส่งกลับเป็น 2 และอื่น ๆ ถ้าคุณมีอย่าง น้อยสองกลุ่มตัวเลือกบนแผ่นงานเดียว ใช้เซลล์ที่มีลิงก์แตกต่างกันสำหรับแต่ละกลุ่มตัวเลือก

   ใช้ตัวเลขที่ส่งกลับในสูตรเพื่อตอบกลับไปยังตัวเลือกที่เลือก

   ตัวอย่างเช่น ฟอร์มบุคลากร ด้วยกล่องกลุ่มชนิดงาน ประกอบด้วยสองปุ่มตัวเลือกที่มีป้ายชื่อเต็มเวลา และชั่วคราว เชื่อมโยงไปยังเซลล์ C1 หลังจากที่ผู้ใช้เลือกหนึ่งในสองตัวเลือก สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ D1 ประเมินเป็น "ประจำ" ถ้ามีเลือกปุ่มตัวเลือกแรกหรือ "ชั่วคราว" ถ้าปุ่มตัวเลือกที่สองจะถูกเลือกไว้

   =IF(C1=1,"Full-time","Part-time")

   ถ้าคุณมีอย่าง น้อยสามตัวเลือกการประเมินในกลุ่มเดียวกันของตัวเลือก คุณสามารถใช้ฟังก์ชันCHOOSEหรือค้นหาในลักษณะคล้ายกัน

 3. คลิก ตกลง

การลบตัวควบคุม

 • คลิกขวาตัวควบคุม และกด DELETE

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

กล่องกาเครื่องหมายเพิ่ม ตัว เลือก หรือสลับไปยังปุ่ม (ตัวควบคุม ActiveX)

ภาพรวมของฟอร์ม ตัวควบคุมฟอร์ม และตัวควบคุม ActiveX บนแผ่นงาน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×