Office

เพิ่มกฎ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้กฎโดยอัตโนมัติแสดงกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าของเขตข้อมูล คิวรี หรือส่งไปยังการเชื่อมต่อข้อมูล สลับมุมมอง เปิด หรือปิดฟอร์มในการตอบสนองเหตุการณ์และเงื่อนไขบางอย่าง เหตุการณ์สามารถรวมการเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล คลิกปุ่ม การแทรกส่วนการทำซ้ำ หรือแถวในแบบตารางเสริมแถว หรือการเปิดหรือส่งฟอร์ม เงื่อนไขสามารถรวมคำนวณ นิพจน์ XPath บทบาทของผู้ใช้ และว่าค่าของเขตข้อมูล ว่างเปล่า อยู่ภายในช่วงที่ระบุ เท่ากับค่าของเขตข้อมูลอื่น หรือเริ่มต้นด้วย หรือประกอบด้วยอักขระบางอย่าง

คุณยังสามารถเพิ่มการกระทำหลายสำหรับแต่ละกฎ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎที่แสดงข้อความกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณทราบว่า มุมมองฟอร์มใหม่จะปรากฏขึ้น เปลี่ยนมุมมองของฟอร์ม และใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแล้ว เมื่อผู้ใช้กรอกตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลผู้ใช้

ในบทความนี้

ภาพรวม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เพิ่มกฎที่ทำงานเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์ม

เพิ่มกฎลงในตัวควบคุม

เพิ่มกฎลงในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

เพิ่มกฎเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์ม

ภาพรวม

เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้ตรรกะกับแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถใช้กฎ กฎสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

 • แสดงข้อความในกล่องโต้ตอบ    คุณสามารถเพิ่มกฎเพื่อแสดงในกล่องโต้ตอบให้กับผู้ใช้ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงข้อความในฟอร์มรายงานที่มีค่าใช้จ่ายถ้าผู้ใช้ที่ใส่ค่าที่เกินกำหนดเฉพาะเจาะจง

 • แสดงนิพจน์ในกล่องโต้ตอบ    คุณสามารถเพิ่มกฎเพื่อแสดงผลลัพธ์ของนิพจน์ XPath ที่คำนวณค่าของเขตข้อมูลที่แตกต่างกันบนฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การกระทำนี้ตรงกลางของกฎต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อดำเนินการคำนวณที่ซับซ้อน คุณสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อตรวจสอบว่า การคำนวณทำงานอย่างถูกต้อง โดยการตรวจสอบแต่ละการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกล่องค่าในระหว่างการคำนวณ

 • สลับมุมมอง    คุณสามารถเพิ่มกฎ การนำทางหลายมุมมอง หรือ เพื่อเปลี่ยนมุมมองของฟอร์มที่ยึดตามบทบาทของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่เปิดฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎให้กับปุ่มที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถไปยังมุมมองก่อนหน้า หรือถัดไปเมื่อคลิกที่ปุ่ม

 • ตั้งค่าเขตข้อมูล    คุณสามารถเพิ่มกฎที่ค่าของเขตข้อมูลจากการคำนวณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎไปยังเขตข้อมูลที่แสดงวันสิ้นสุดของโครงการโดยยึดตามวันที่จากเขตข้อมูลอื่นบวกตัวเลขชุดของวัน

 • คิวรี โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูล    คุณสามารถเพิ่มกฎที่ส่งผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเมื่อเงื่อนไขเกิดขึ้นบนฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎที่ส่งผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเมื่อผู้ใช้ใส่หมายเลขพนักงานของบุคคล นั้นในฟอร์มรายงานที่มีค่าใช้จ่าย

 • ส่ง โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูล    คุณสามารถเพิ่มกฎที่ส่งทั้งหมดของข้อมูลในฟอร์มไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกผ่านการเชื่อมต่อข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎลงในเทมเพลฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันที่อนุญาตที่ส่งข้อมูลในฟอร์มการบริการเว็บและฐานข้อมูลเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มส่ง บนฟอร์ม

 • เปิดฟอร์มใหม่ให้กรอก    คุณสามารถเพิ่มกฎที่เปิดสำเนาใหม่ของฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์มหรือเทมเพลตฟอร์มอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎลงในเทมเพลฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันที่อนุญาตที่ไม่ต่อไปนี้: ถ้าค่าในเขตข้อมูลจากการแจ้งถาวร กฎเปิดฟอร์มใหม่ที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มอื่นที่ใช้สำหรับทั้งสอง applicat ไฟฟ้า และสร้างใบอนุญาต กของ

 • ปิดฟอร์ม    คุณสามารถเพิ่มกฎที่ปิดฟอร์มเมื่อเกิดเหตุการณ์บนฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎที่ปิดฟอร์มหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม และแหล่งข้อมูลภายนอกมียืนยันว่า ฟอร์มถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ชนิดของกฎที่คุณสามารถนำไปใช้กับเทมเพลตของคุณฟอร์มขึ้นอยู่กับตัวควบคุมและเขตข้อมูลบนเทมเพลฟอร์มของคุณ

กฎของตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลจะนำไปใช้กับเขตข้อมูลนั้นโดยอัตโนมัติ และกฎในเขตข้อมูลจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติไปยังตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลนั้น ถ้าคุณผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยกฎอยู่ กฎจะนำไปใช้กับตัวควบคุมโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเพิ่มกฎลงในตัวควบคุม กฎที่จะนำไปใช้กับเขตข้อมูลที่ถูกผูกไว้กับตัวควบคุมนั้นโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณเพิ่มกฎหลาย เทมเพลตของคุณฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ทำงานแต่ละกฎตามลำดับที่กฎปรากฏในกล่องโต้ตอบกฎ คุณมีตัวเลือกที่จะหยุดการประมวลผลกฎเหลืออยู่หลังจากที่คุณเรียกใช้กฎก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

แม้ว่าคุณสามารถเพิ่มกฎลงเทมเพลตของคุณฟอร์มที่แสดงในกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้ของคุณ กล่องโต้ตอบไม่แสดงขึ้นโดยอัตโนมัติในฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกลงในเว็บเบราว์เซอร์ กล่องโต้ตอบจะแสดงโดยอัตโนมัติเท่านั้นในฟอร์มที่จะกรอกใน InfoPath

ด้านบนของหน้า

เพิ่มกฎที่ทำงานเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์ม

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกฟอร์ม

 2. ในรายการประเภท คลิกเปิด และบันทึก ไว้

 3. ภายใต้ลักษณะการทำงานที่เปิด คลิกกฎ

 4. ในกล่องโต้ตอบกฎ คลิกเพิ่ม

 5. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 6. เมื่อต้องการระบุเงื่อนไขสำหรับเมื่อกฎควรเรียกใช้ คลิกการตั้งค่าเงื่อนไข ใส่เงื่อนไข แล้ว คลิกตกลง กฎจะทำงานเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนนี้

 7. คลิกเพิ่มแอคชัน

 8. ในรายการของแอคชัน คลิกการกระทำที่คุณต้อง และใส่ตัวเลือกสำหรับการกระทำนั้นแล้ว

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 และ 8 สำหรับแต่ละแอคชันที่คุณต้องการเรียกใช้กฎนี้

 10. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้กฎใด ๆ ที่ทำงานหลังจากที่เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับกฎนี้ และกฎทำงาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายหยุดการประมวลผลกฎเมื่อกฎนี้เสร็จสิ้น

 11. คลิก ตกลง

 12. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

เพิ่มกฎลงในตัวควบคุม

ถ้าตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่มีอย่าง น้อยหนึ่งกฎ กฎของเขตข้อมูลจะนำไปใช้กับตัวควบคุมโดยอัตโนมัติ กฎใด ๆ ที่คุณเพิ่มลงในตัวควบคุมจะถูกเพิ่มลงในเขตข้อมูล ถ้าคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในมุมมองบนเทมเพลตฟอร์ม และผูกตัวควบคุมเขตข้อมูลที่มีกฎที่มีอยู่แล้ว กฎที่มีอยู่จะนำไปใช้กับตัวควบคุมโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเพิ่มกฎลงในเขตข้อมูล และเขตข้อมูลถูกผูกไว้กับตัวควบคุม กฎจะนำไปใช้กับตัวควบคุมเช่นโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุม

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. คลิกกฎ

 4. ในกล่องโต้ตอบกฎ คลิกเพิ่ม

 5. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 6. เมื่อต้องการระบุเงื่อนไขสำหรับเมื่อกฎควรเรียกใช้ คลิกการตั้งค่าเงื่อนไข ใส่เงื่อนไข แล้ว คลิกตกลง กฎจะทำงานเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนนี้

 7. คลิกเพิ่มแอคชัน

 8. ในรายการของแอคชัน คลิกการกระทำที่คุณต้อง และใส่ตัวเลือกสำหรับการกระทำนั้นแล้ว

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 และ 8 สำหรับแต่ละแอคชันที่คุณต้องการเรียกใช้กฎนี้

 10. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้กฎใด ๆ ที่ทำงานหลังจากที่เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับกฎนี้ และกฎทำงาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายหยุดการประมวลผลกฎเมื่อกฎนี้เสร็จสิ้น

 11. คลิก ตกลง

 12. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

เพิ่มกฎลงในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

ถ้าตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่มีกฎอยู่ กฎเหล่านั้นจะนำไปใช้กับตัวควบคุมเช่นโดยอัตโนมัติ กฎใด ๆ ที่คุณเพิ่มลงในเขตข้อมูลจะถูกเพิ่มไปยังตัวควบคุม

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูล

 3. คลิกที่แท็บกฎและการผสาน

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 6. เมื่อต้องการระบุเงื่อนไขสำหรับเมื่อกฎควรเรียกใช้ คลิกการตั้งค่าเงื่อนไข ใส่เงื่อนไข แล้ว คลิกตกลง กฎจะทำงานเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนนี้

 7. คลิกเพิ่มแอคชัน

 8. ในรายการของแอคชัน คลิกการกระทำที่คุณต้อง และใส่ตัวเลือกสำหรับการกระทำนั้นแล้ว

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 และ 8 สำหรับแต่ละแอคชันที่คุณต้องการเรียกใช้กฎนี้

 10. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้กฎใด ๆ ที่ทำงานหลังจากกฎนี้ (สำหรับเหตุการณ์ปัจจุบัน), เลือกกล่องกาเครื่องหมายหยุดการประมวลผลกฎเมื่อกฎนี้เสร็จสิ้น

 11. คลิก ตกลง

 12. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

เพิ่มกฎเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์ม

คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่อเรียกใช้กฎอย่าง น้อยหนึ่งเมื่อผู้ใช้ของคุณส่งฟอร์มของพวกเขาโดยยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎของคุณแม่แบบฟอร์มที่ส่งฟอร์ม ลงในฐานข้อมูล และ ในข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เลือกที่จะส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณยังสามารถเพิ่มกฎของคุณแม่แบบฟอร์มที่สลับฟอร์มลงในมุมมองที่แตกต่างกันเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์ม

หมายเหตุ: ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เทมเพลตของคุณฟอร์มมีอย่างน้อยหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่งการเชื่อมต่อข้อมูลในส่วนดูเพิ่มเติม

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มนี้

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ InfoPath เพิ่มปุ่มส่ง ลงเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ไปเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม

 3. คลิกแอคชันแบบกำหนดเองโดยใช้กฎ แล้ว คลิ กกฎ

 4. ในกล่องโต้ตอบกฎการส่งฟอร์ม คลิกเพิ่ม

 5. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับกฎนี้อธิบายถึงตำแหน่งที่ตั้งที่ส่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถส่งฟอร์ม โดยใช้ข้อความอีเมลก็ต่อเมื่อค่าในเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจงมากกว่า $50 พิมพ์อีเมลที่ส่งสำหรับมากกว่า $50

 6. เมื่อต้องการตั้งค่าเงื่อนไขที่ต้องเป็นจริงก่อนที่จะใช้กฎนี้ คลิกตั้งค่าเงื่อนไข ในกล่องโต้ตอบกฎ ในกล่องโต้ตอบเงื่อนไข กำหนดเงื่อนไข ที่ต้องเป็นจริง แล้ว คลิกตกลง

 7. ในกล่องโต้ตอบกฎ คลิกเพิ่มแอคชัน

 8. ในรายการของแอคชัน คลิกการกระทำที่คุณต้องการเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการนั้น

 9. คลิก ตกลง

 10. เมื่อต้องการเพิ่มการกระทำเพิ่มเติม ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 ถึง 9 สำหรับแต่ละการกระทำเพิ่มเติม

 11. เมื่อต้องการเพิ่มกฎอื่น ๆ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 9 สำหรับแต่ละกฎเพิ่มเติม

 12. คลิก ตกลง

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในส่ง ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 13. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้โดยใช้คำสั่งส่ง หรือปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายการเมนูส่งและปุ่มแถบเครื่องมือส่ง

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   • เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    เคล็ดลับ: ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×