ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่มกฎสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การเพิ่มกฎการตรวจสอบความถูกต้องให้กับตัวควบคุมในแม่แบบฟอร์มช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นถูกต้องและสอดคล้องกัน เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมข้อความ ผู้ใช้จะสามารถพิมพ์สิ่งใดก็ได้ลงในตัวควบคุม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการจำกัดให้ผู้ใช้ป้อนเฉพาะที่อยู่อีเมลเท่านั้น ให้ใช้กฎการตรวจสอบความถูกต้องที่ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนลงในเขตข้อมูลสอดคล้องกับรูปแบบของที่อยู่อีเมล และพร้อมท์ให้ผู้ใช้ทำการแก้ไขถ้าไม่ตรงตามรูปแบบ

ในบทความนี้

ตัวอย่างของกฎการตรวจสอบ

วิธีในการแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ

เพิ่มกฎการตรวจสอบ

ใช้ปุ่มเพิ่มกฎ

ใช้บานหน้าต่างงานกฎ

สถานการณ์สมมติเงื่อนไขขั้นสูง

ตัวอย่างของกฎการตรวจสอบความถูกต้อง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีใช้กฎการตรวจสอบความถูกต้องในแม่แบบฟอร์ม

 • เมื่อต้องการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าจำนวนเงินที่พวกเขาป้อนสำหรับรายการค่าใช้จ่ายเกินจำนวนเงินที่อนุมัติ

 • เมื่อต้องการแน่ใจว่าผู้ใช้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่มีรูปแบบถูกต้องลงในกล่องหมายเลขโทรศัพท์

 • เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้ป้อนที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ระบุว่าที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินเป็นที่เดียวกับที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

หมายเหตุ: กฎการตรวจสอบข้อมูลป้องกันไม่ให้ผู้ใช้จากส่งฟอร์มถ้ามีข้อผิดพลาดใด ๆ

วิธีแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้อง

กฎการตรวจสอบได้รับการออกแบบเพื่อตรวจหาเงื่อนไขภายในฟอร์ม และ ถ้าเหล่านั้นจะสอดคล้องกับเงื่อนไข แจ้งให้ผู้ใช้เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการแก้ไข มีสองวิธีที่กฎการตรวจสอบแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบได้แก่กล่องคำแนะนำและโต้ตอบ คำแนะนำจะถูกเชื่อมโยงกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ และปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้เหนือตัวควบคุมกับกฎการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ คุณยังสามารถระบุข้อความของกล่องโต้ตอบเพิ่มเติมที่จะแสดงเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว กล่องโต้ตอบจะแสดงขึ้นเฉพาะเมื่อผู้ใช้คลิกขวาที่ตัวควบคุมที่มีกฎการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก คำอธิบายข้อผิดพลาดแบบสมบูรณ์ ใน InfoPath Filler หรือเมื่อผู้ใช้คลิกที่การเชื่อมโยงในคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องในเว็บเบราว์เซอร์ แต่คุณก็สามารถกำหนดค่าให้กฎแสดงกล่องโต้ตอบขึ้นโดยอัตโนมัติได้ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มใน InfoPath Filler โดยจะทำงานเมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและพยายามที่จะออกจากตัวควบคุม ทั้งนี้ข้อความกล่องโต้ตอบจะไม่แสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อกรอกฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์ แม้จะเลือกตัวเลือกนี้อยู่ก็ตาม

การเพิ่มกฎการตรวจสอบความถูกต้อง

การใช้ปุ่ม เพิ่มกฎ

คุณสามารถเพิ่มกฎการตรวจสอบความถูกต้องที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้โดยใช้ปุ่ม เพิ่มกฎ การเพิ่มกฎการตรวจสอบความถูกต้องสามารถทำได้อย่างรวดเร็วดังต่อไปนี้

 1. เลือกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม กฎ ให้คลิก เพิ่มกฎ

เพิ่มกฎสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง

 1. คลิกชนิดของเงื่อนไขที่ต้องการให้นำกฎไปใช้ เช่น ไม่ใช่ที่อยู่อีเมล ถ้าคุณต้องการกฎสำหรับตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาในเขตข้อมูลมีรูปแบบเหมือนกับที่อยู่อีเมล

 2. คลิก แสดงข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้อง

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับชนิดของเงื่อนไขที่เลือก คุณอาจถูกขอให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว บานหน้าต่างงาน กฎ จะแสดงขึ้น และคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ต้องการกับกฎนั้นๆ ได้

การใช้บานหน้าต่างงาน กฎ

การเพิ่มกฎการตรวจสอบความถูกต้องจากบานหน้าต่างงาน กฎ สามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. สร้างกฎการตรวจสอบความถูกต้อง

  1. คลิกตัวควบคุมตัวใดตัวหนึ่ง

  2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน กฎ ให้คลิก จัดการกฎ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม กฎ

  3. คลิก สร้าง

  4. คลิก การตรวจสอบความถูกต้อง

  5. ในกล่อง รายละเอียดสำหรับ ให้ใส่ชื่อของกฎ

 2. ระบุเงื่อนไข

  1. คลิก ไม่มี ในส่วนเงื่อนไข

  2. ถ้าเงื่อนไขสำหรับกฎของคุณยึดตามเขตข้อมูลใดเขตข้อมูลหนึ่ง ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. คลิกเขตข้อมูลที่กฎนั้นยึดตาม

   2. คลิกตัวดำเนินการ เช่น เท่ากับ

   3. ป้อนค่า

    เพิ่มกฎสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง

    หมายเหตุ: คุณจะสามารถสร้างกฎยึดตามนิพจน์หรือชุดของข้อมูลสามารถเซ็นชื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์สมมติเหล่านี้ขั้นสูง ดูส่วนที่สอดคล้องกันภายใต้สถานการณ์สมมติเงื่อนไขขั้นสูง

  3. คลิก และ เพื่อเพิ่มอีกหนึ่งเงื่อนไขแล้วทำขั้นตอนที่ 2 ซ้ำ หรือคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: หลังจากเพิ่มเงื่อนไขสอง ปุ่มและ จะถูกแทนที่ ด้วยกล่อง ออกจากและ เลือกถ้า ทั้งแรก และต่อมาแต่ละเงื่อนไขที่จำเป็นต้องเป็นจริงสำหรับการตรวจสอบข้อมูลจะถูกนำไปใช้ มิฉะนั้น ถ้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งควรต้องเป็นจริงสำหรับการตรวจสอบข้อมูลจะถูกนำไปใช้ เท่านั้นเลือกใหม่

 3. ระบุข้อความ

  1. ป้อนข้อความลงในกล่อง คำแนะนำบนหน้าจอ

  2. ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อความแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการเปิดใช้งานข้อความกล่องโต้ตอบอัตโนมัติ ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. คลิก แสดงตัวเลือกเพิ่มเติม

   2. คลิก แสดงคำแนะนำบนหน้าจอและข้อความกล่องโต้ตอบ เพื่อเปิดใช้งานข้อความกล่องโต้ตอบอัตโนมัติ

    หมายเหตุ: เฉพาะจอจะแสดงขึ้นเมื่อการกรอกฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์

   3. ในกล่อง ข้อความกล่องโต้ตอบ ให้ป้อนข้อความ

กล่องโต้ตอบ รูปแบบการป้อนข้อมูล จะแสดงขึ้น ซึ่งคุณสามารถเลือกรูปแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบได้ ถ้าไม่มีรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถระบุรูปแบบที่กำหนดเองได้ รูปแบบที่กำหนดเองอาจจำเป็นต้องใช้อักขระพิเศษ ซึ่งสามารถแทรกลงไปได้อย่างง่ายดายโดยการเลือกจากกล่อง แทรกอักขระพิเศษ

สถานการณ์สมมติสำหรับเงื่อนไขขั้นสูง

ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์สมมติขั้นสูงที่คุณสามารถใช้ได้เมื่อทำการตั้งค่าเงื่อนไขของกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 • การกำหนดให้กฎยึดตามนิพจน์

นิพจน์คือชุดของค่า เขตข้อมูลหรือกลุ่ม ฟังก์ชัน และตัวดำเนินการ ใช้นิพจน์ในการตรวจสอบค่าของเขตข้อมูล เช่น การตรวจสอบวันที่ที่ผู้ใช้ป้อน หรือค่าใช้จ่ายของรายการที่ป้อนลงในรายงานค่าใช้จ่าย

 1. คลิก นิพจน์

 2. ป้อนนิพจน์

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฟังก์ชันเพิ่มและสูตร

 • การกำหนดให้กฎยึดตามชุดข้อมูลที่สามารถเซ็นชื่อได้

การกำหนดให้กฎยึดตามชุดข้อมูลที่สามารถเซ็นชื่อได้ทำให้คุณสามารถเพิ่มข้อความแสดงข้อผิดพลาดให้กับปุ่ม ส่ง เมื่อผู้ใช้ยังไม่ได้เซ็นฟอร์ม ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าฟอร์มจะได้รับการเซ็นชื่อก่อนส่งเสมอ เงื่อนไขนี้สามารถใช้งานได้ในฟอร์มสำหรับ InfoPath Filler เท่านั้น

 1. คลิก เลือกชุดข้อมูลที่สามารถเซ็นชื่อได้

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกชุดข้อมูลที่สามารถเซ็นชื่อได้ ให้เลือกชุดข้อมูลที่สามารถเซ็นชื่อได้ แล้วคลิก ตกลง

 3. คลิกเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วคลิกเกณฑ์

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูลายเซ็นดิจิทัลใน InfoPath 2010

 • การกำหนดให้กฎยึดตามบทบาทของผู้ใช้

คุณอาจมีฟอร์มเพียงฟอร์มเดียวสำหรับผู้ใช้ทุกคน แต่ต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันจากผู้ใช้แต่ละกลุ่มโดยขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ใช้แต่ละรายได้ ผลที่ได้ก็คือ คุณสามารถใช้ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการแสดงข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าผู้ใช้ที่ได้รับการกำหนดให้มีบทบาทใดบทบาทหนึ่งลืมกรอกข้อมูลในเขตข้อมูลที่จำเป็น บทบาทของผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้ในฟอร์มสำหรับ InfoPath Filler เท่านั้น

 1. คลิก บทบาทปัจจุบันของผู้ใช้ จากกล่องแรก

 2. คลิกตัวดำเนินการ เช่น เท่ากับ

 3. คลิกบทบาท หรือคลิก จัดการบทบาท เพื่อจัดการบทบาทของผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×