เพราะเหตุใดจึงใช้กลุ่ม ส่ง/รับ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กลุ่มส่ง/รับประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งบัญชีอีเม ตัวดึงข้อมูล RSS และอินเทอร์เน็ตเผยแพร่ปฏิทินที่คุณได้ตั้งค่าในMicrosoft Outlook ตามค่าเริ่มต้น กลุ่มส่ง/รับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า และรวมอยู่ ด้วยMicrosoft Outlook 2013 และ Outlook 2016

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้เพียงบัญชีเดียว กลุ่มส่ง/รับ บัญชีทั้งหมด เริ่มต้นก็เพียงพอกับความต้องการของคุณแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มส่ง/รับนี้ได้สำหรับการตั้งค่าต่างๆ ที่คุณต้องการให้มีผลต่อบัญชีผู้ใช้เดียวของคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมลอยู่หลายบัญชี มีตัวดึงข้อมูล RSS หรือมีปฏิทินที่ประกาศไปยังอินเทอร์เน็ตเป็นกลุ่มรวมกัน เราขอแนะนำให้ปล่อยกลุ่ม บัญชีทั้งหมด นี้ทิ้งไว้อย่างที่เป็นอยู่แล้วสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองขึ้นมาเพื่อกำหนดการเชื่อมต่อเองและดาวน์โหลดการกระทำ

ในบทความนี้

เกี่ยวกับกลุ่มส่ง/รับ

สร้างกลุ่มส่ง/รับ

สร้างกลุ่มส่ง/รับโดยยึดตามกลุ่มที่มีอยู่

แก้ไขกลุ่มส่ง/รับ

เปลี่ยนชื่อกลุ่มส่ง/รับ

การเอากลุ่มส่ง/รับออก

เกี่ยวกับกลุ่ม ส่ง/รับ

คุณสามารถระบุลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันให้กับแต่ละกลุ่ม ส่ง/รับ ได้ เช่น ความถี่ที่ Outlook จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมเพื่อส่งและรับรายการต่างๆ สำหรับกลุ่มนั้น หรือลักษณะการเชื่อมต่อเมื่อ Outlook ออนไลน์หรือออฟไลน์อยู่

ด้วยการใช้กลุ่ม ส่ง/รับ คุณสามารถระบุได้ว่า

 • จะให้รวมบัญชีผู้ใช้นั้นด้วยหรือไม่เมื่อคุณส่งหรือรับจดหมาย

 • จะให้จดหมายควรถูกส่งหรือรับหรือทั้งสองอย่างจากบัญชีผู้ใช้นั้นหรือไม่

 • จะให้มีการดำเนินการ ส่ง/รับ บ่อยแค่ไหน

 • การจำกัดขนาดของข้อความอีเมลที่จะดาวน์โหลด

 • โฟลเดอร์ที่จะให้รวมเอาไว้ด้วยเมื่อคุณส่งและรับ

 • การดาวน์โหลดเฉพาะข้อมูลส่วนหัวสำหรับข้อความอีเมลใหม่

 • การตั้งค่าสำหรับกรณีเมื่อ Outlook ออฟไลน์

โดยทั่วไปการกำหนดค่ากลุ่มส่ง/รับเป็นกระบวนการที่ทำครั้งเดียว คุณอาจจะไม่ต้องกลับเข้าไปที่การตั้งค่าของคุณอีก เว้นแต่ว่าคุณได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของคุณ เมื่อคุณเอาบัญชีผู้ใช้ออก บัญชีผู้ใช้เหล่านั้นจะถูกเอาออกจากกลุ่มส่ง/รับด้วยโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ตัวเลือกและกฎต่างๆ ที่แสดงในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า ส่ง/รับ จะแตกต่างกันออกไป จะขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังใช้งานอยู่

ด้านบนของหน้า

การสร้างกลุ่ม ส่ง/รับ

 1. คลิกแท็บ ส่ง/รับ

 2. ในกลุ่ม ส่งและรับ ให้คลิก กลุ่มส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนดกลุ่มส่ง/รับ

 3. คลิก สร้าง

 4. พิมพ์ชื่อให้กับกลุ่มส่ง/รับใหม่นี้ แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่า ส่ง/รับ จะปรากฏขึ้นสำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ ที่สร้างขึ้นใหม่

 5. บัญชีผู้ใช้ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดจะแสดงรายการอยู่ภายใต้ ผู้ใช้ ถ้าต้องการให้รวมบัญชีผู้ใช้ในกลุ่ม ส่ง/รับ นี้เอาไว้ด้วย ให้เลือกบัญชีผู้ใช้นั้น แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมบัญชีผู้ใช้ที่เลือกใน กลุ่มส่ง/รับ นี้

  หลังจากที่คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายแล้ว ตัวเลือกต่างๆ ในกล่องโต้ตอบจะพร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

การสร้างกลุ่ม ส่ง/รับ โดยยึดตามกลุ่มที่มีอยู่

 1. คลิก ส่ง/รับ

 2. ในกลุ่ม ส่งและรับ ให้คลิก กลุ่มส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

 3. เลือกกลุ่ม ส่ง/รับ ที่คุณต้องการคัดลอก แล้วคลิก คัดลอก

 4. พิมพ์ชื่อให้กับกลุ่มส่ง/รับใหม่นี้ แล้วคลิก ตกลง

 5. เลือกสำเนาของกลุ่ม ส่ง/รับ ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่แล้ว จากนั้นคลิก แก้ไข

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่า ส่ง/รับ จะปรากฏขึ้นสำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ ที่สร้างขึ้นใหม่

 6. บัญชีผู้ใช้ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดจะแสดงรายการอยู่ภายใต้ ผู้ใช้ ถ้าต้องการให้รวมบัญชีผู้ใช้ในกลุ่ม ส่ง/รับ นี้เอาไว้ด้วย ให้เลือกบัญชีผู้ใช้นั้น แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมบัญชีผู้ใช้ที่เลือกใน กลุ่มส่ง/รับ นี้

  หลังจากที่คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายแล้ว ตัวเลือกต่างๆ ในกล่องโต้ตอบจะพร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขกลุ่ม ส่ง/รับ

 1. คลิก ส่ง/รับ

 2. ในกลุ่ม ส่งและรับ ให้คลิก กลุ่มส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

 3. เลือกกลุ่ม ส่ง/รับ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก แก้ไข

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนชื่อกลุ่ม ส่ง/รับ

 1. คลิก ส่ง/รับ

 2. ในกลุ่ม ส่งและรับ ให้คลิก กลุ่มส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

 3. เลือกกลุ่ม ส่ง/รับ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

ด้านบนของหน้า

การเอากลุ่ม ส่ง/รับ ออก

 1. คลิก ส่ง/รับ

 2. ในกลุ่ม ส่งและรับ ให้คลิก กลุ่มส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

 3. เลือกกลุ่ม ส่ง/รับ ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณจะไม่ถูกลบออกไปด้วย เมื่อคุณเอากลุ่มส่ง/รับออก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเอากลุ่มส่ง/รับ ผู้ใช้ทั้งหมด ออกได้ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้กลุ่มส่ง/รับ ผู้ใช้ทั้งหมด คุณสามารถเลือกกลุ่มส่ง/รับนี้ คลิก แก้ไข จากนั้นภายใต้ ผู้ใช้ ให้เลือกแต่ละบัญชีผู้ใช้ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมบัญชีผู้ใช้ที่เลือกใน กลุ่มส่ง/รับ นี้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×