เพราะเหตุใดจึงใช้กลุ่ม ส่ง/รับ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กลุ่ม ส่ง/รับ ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้อีเมล ตัวดึงข้อมูล RSS และปฏิทินที่ประกาศบนอินเทอร์เน็ตหนึ่งรายการขึ้นไปซึ่งคุณตั้งค่าไว้ใน Microsoft Outlook กลุ่ม ส่ง/รับ บัญชีทั้งหมด ได้ถูกกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าและรวมเข้ากับ Microsoft Office Outlook 2007 ตามค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้เพียงบัญชีเดียว กลุ่ม บัญชีทั้งหมด เริ่มต้นก็เพียงพอแล้ว คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มนี้ได้สำหรับการตั้งค่าที่คุณต้องการให้มีผลต่อบัญชีเดียวของคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมล ตัวดึงข้อมูล RSS หรือปฏิทินที่ประกาศบนอินเทอร์เน็ตหลายรายการรวมกัน เราขอแนะนำให้คุณปล่อยให้กลุ่ม บัญชีทั้งหมด ตามเดิม แล้วสร้างกลุ่มกำหนดเองขึ้นเพื่อกำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อและการดาวน์โหลดเอง

ในบทความนี้

เกี่ยวกับกลุ่มส่ง/รับ

สร้างกลุ่มส่ง/รับใหม่

สร้างกลุ่มส่ง/รับใหม่โดยยึดตามกลุ่มที่มีอยู่

แก้ไขกลุ่มส่ง/รับ

เปลี่ยนชื่อกลุ่มส่ง/รับ

การเอากลุ่มส่ง/รับออก

เกี่ยวกับกลุ่ม ส่ง/รับ

คุณสามารถระบุลักษณะการทำงานที่ต่างกันสำหรับแต่ละกลุ่ม ส่ง/รับ ได้ เช่น ความถี่ที่ Outlook จะเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมเพื่อส่งและรับรายการสำหรับกลุ่ม หรือรูปแบบการเชื่อมต่อขณะ Outlook ออนไลน์หรือออฟไลน์

ด้วยการใช้กลุ่ม ส่ง/รับ คุณสามารถระบุสิ่งต่อไปนี้

 • ต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ไว้หรือไม่เมื่อคุณส่งหรือรับจดหมาย

 • ควรส่งหรือรับจดหมายจากบัญชีผู้ใช้หรือทั้งสองอย่าง

 • ควรมีการดำเนินการ ส่ง/รับ บ่อยแค่ไหน

 • การจำกัดขนาดของข้อความที่จะดาวน์โหลด

 • โฟลเดอร์ที่จะรวมไว้ด้วยเมื่อคุณส่งและรับ

 • การดาวน์โหลดเฉพาะข้อมูลส่วนหัวสำหรับข้อความใหม่

 • การตั้งค่าสำหรับเมื่อ Outlook ออฟไลน์

โดยทั่วไป การกำหนดค่ากลุ่ม ส่ง/รับ จะเป็นกระบวนการที่ทำครั้งเดียว คุณอาจจะไม่เข้าไปที่การตั้งค่าอีกเว้นแต่ว่าคุณต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้หรือเปลี่ยนลักษณะการทำงานของคุณ เมื่อคุณเอาบัญชีผู้ใช้ออก บัญชีเหล่านั้นจะถูกเอาออกจากกลุ่ม ส่ง/รับ โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ตัวเลือกและกฎที่แสดงขึ้นในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า ส่ง/รับ จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังทำงานด้วย

ด้านบนของหน้า

การสร้างกลุ่ม ส่ง/รับ ใหม่

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า ส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

  คีย์ลัดเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบกลุ่มส่ง/รับ กด CTRL + ALT + S

 2. คลิก สร้าง

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ ใหม่ แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่า ส่ง/รับ จะปรากฏขึ้นสำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ ที่สร้างใหม่

 4. บัญชีผู้ใช้ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดจะแสดงรายการอยู่ภายใต้ บัญชีผู้ใช้ เมื่อต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ในกลุ่ม ส่ง/รับ ให้เลือกบัญชีผู้ใช้นั้น แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมบัญชีผู้ใช้ที่เลือกใน กลุ่มส่ง/รับ นี้

  หลังจากที่คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายแล้ว ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบจะพร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

การสร้างกลุ่ม ส่ง/รับ ใหม่โดยยึดตามกลุ่มที่มีอยู่

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า ส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

  คีย์ลัดเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบกลุ่มส่ง/รับ กด CTRL + ALT + S

 2. เลือกกลุ่ม ส่ง/รับ ที่คุณต้องการคัดลอก แล้วคลิก คัดลอก

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ ใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 4. เลือกสำเนาของกลุ่ม ส่ง/รับ ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่แล้ว จากนั้นคลิก แก้ไข

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่า ส่ง/รับ จะปรากฏขึ้นสำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ ที่สร้างขึ้นใหม่

 5. บัญชีผู้ใช้ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดจะแสดงรายการอยู่ภายใต้ บัญชีผู้ใช้ เมื่อต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ในกลุ่ม ส่ง/รับ ให้เลือกบัญชีผู้ใช้นั้น แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมบัญชีผู้ใช้ที่เลือกใน กลุ่มส่ง/รับ นี้

  หลังจากที่คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายแล้ว ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบจะพร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขกลุ่ม ส่ง/รับ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า ส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

  คีย์ลัดเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบกลุ่มส่ง/รับ กด CTRL + ALT + S

 2. เลือกกลุ่ม ส่ง/รับ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก แก้ไข

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนชื่อกลุ่ม ส่ง/รับ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า ส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

  คีย์ลัดเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบกลุ่มส่ง/รับ กด CTRL + ALT + S

 2. เลือกกลุ่ม ส่ง/รับ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

ด้านบนของหน้า

การเอากลุ่ม ส่ง/รับ ออก

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า ส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

  คีย์ลัดเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบกลุ่มส่ง/รับ กด CTRL + ALT + S

 2. เลือกกลุ่ม ส่ง/รับ ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

  ข้อมูลบัญชีผู้ใช้จะไม่ถูกลบออกเมื่อคุณเอากลุ่มส่ง/รับออก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเอากลุ่ม ส่ง/รับ บัญชีทั้งหมด ออกได้ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้กลุ่ม ส่ง/รับ บัญชีทั้งหมด คุณสามารถเลือกกลุ่ม ส่ง/รับ นี้ แล้วคลิก แก้ไข จากนั้น ภายใต้ บัญชีผู้ใช้ ให้เลือกแต่ละบัญชี แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมบัญชีผู้ใช้ที่เลือกใน กลุ่มส่ง/รับ นี้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×