เปิด Add-in ใน Outlook สำหรับ Windows

ถ้า Add-in ของ Office สำหรับ Outlook ไม่ได้แสดงอยู่ แสดงว่าอาจถูกปิดใช้งานไว้ วิธีเปิดใช้งานมีดังนี้

สิ่งสำคัญ: ชื่อใหม่ของแอปสำหรับ Office - Add-in ของ Office ในขณะนี้ เรากำลังอัปเดตผลิตภัณฑ์ เอกสาร ตัวอย่าง และทรัพยากรอื่นๆ ของเราเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อแพลตฟอร์มจาก "แอปสำหรับ Office และ SharePoint" เป็น "Add-in ของ Office และ SharePoint" เราทำการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อแยกความแตกต่างของแพลตฟอร์มส่วนขยายออกจากแอป (แอปพลิเคชัน) Office ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้น กล่องโต้ตอบและข้อความที่คุณเห็นในแอปพลิเคชันของคุณอาจแตกต่างไปจากสิ่งที่คุณเห็นในบทความนี้

  1. ใน Outlook ให้คลิก ไฟล์ > จัดการ Add-in

    คลิก จัดการ Add-in

    ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า การตั้งค่า > จัดการ Add-in

  2. ใน จัดการ Add-in ในคอลัมน์ เปิด เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

    เปิดหรือปิด Add-in

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×