เปิด และใช้ที่ติดต่อทั้งหมด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้หลายสมุดรายชื่อภายในOutlook และOutlook บนเว็บ คุณสามารถเข้าถึงติดต่อส่วนตัวของคุณ ด้วยการเลือกบุคคลจากตัวเปิดใช้แอปในOutlook บนเว็บ หรือบานหน้าต่างนำทางในOutlook

บริษัทของคุณสามารถสร้างอยู่หลายรายการสำหรับวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีรายชื่อส่วนกลางสำหรับพนักงานทั้งหมดในแคนาดาหรือพนักงานทั้งหมดในแผนกการขาย คุณสามารถเข้าถึงทั้งหมดของรายการที่อยู่แตกต่างกันในสองวิธีหลัก

การใช้สมุดรายชื่อทั้งหมด

คุณสามารถดูที่ติดต่อ และส่งอีเมลที่ไปยังบุคคลในรายการที่อยู่ของคุณทั้งหมด

ดูที่ติดต่อ (บุคคล) ใน Outlook
 1. ใน Outlook เลือกบุคคลที่ ด้านบนของหน้าจอ

  คลิก บุคคล

 2. ตามค่าเริ่มต้น คุณเห็นติดต่อส่วนตัวของคุณ เมื่อต้องการดูสมุดรายชื่ออื่น ในกลุ่มของ ribbon การค้นหา เลือกสมุดรายชื่อ

 3. ใช้รายการแบบหล่นลงที่อยู่ภายใต้สมุดรายชื่อ เพื่อดูรายการทั้งหมดที่อยู่แตกต่างกันหนังสือและที่ติดต่อในองค์กรของคุณ

ส่งข้อความไปยังที่ติดต่อใน Outlook
 1. จากข้อความอีเมลใหม่ เลือกปุ่มเพื่อสำเนาถึง หรือสำเนาลับถึง

 2. เมื่อต้องการดูในสมุดรายชื่อที่แตกต่างกัน เลือกรายการแบบหล่นลงภายใต้สมุดรายชื่อ

 3. เลือกรายการที่ติดต่อหรือแจกจ่าย จากนั้น เลือกปุ่มเพื่อ ->สำเนาถึง -> หรือ-> สำเนาลับถึง

 4. เลือกตกลง เพื่อกลับไปยังข้อความของคุณ

ดูที่ติดต่อ (บุคคล) ใน Outlook บนเว็บ
 1. ใน Outlook บนเว็บ เลือกบุคคล จากตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกไดเรกทอรี เพื่อดูรายการหนังสือและที่ติดต่อที่อยู่ทั้งหมดในองค์กรของคุณ

ส่งข้อความไปยังที่ติดต่อใน Outlook บนเว็บ
 1. บนแถบคำสั่งOutlook เลือกใหม่

  ร้างข้อความใหม่

 2. เลือกถึง หรือสำเนาถึง เมื่อต้องการเข้าถึงสมุดรายชื่อของคุณ ที่ติดต่อของคุณจะแสดงตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการดูสมุดรายชื่ออื่น เลือก>> ทางด้านซ้ายของกล่องค้นหาบุคคล

 3. เลือกไดเรกทอรี เพื่อดูสมุดรายชื่อที่สร้างขึ้นสำหรับองค์กรของคุณทั้งหมด

 4. เลือกผู้ติดต่อคุณต้องการเพิ่มลงในข้อความอีเมลของคุณ จากนั้น เลือกบันทึก เพื่อกลับไปยังข้อความของคุณ...

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×