เปิด หรือ ปิด รายการงานในแถบสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น รายการงานปรากฏในแถบรายการที่ต้องทำ รายการนี้แสดงงานของคุณทั้งหมด และตั้งค่าสถานะรายการ Outlook

เมื่อต้องการเปิด หรือ ปิด รายการงาน ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกแถบรายการที่ต้องทำ

  2. คลิกรายการงาน

เมื่อต้องการดูงานใน รายการงาน เพิ่มเติม ให้ปิดหรือลดขนาดของส่วนอื่นๆ ของแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนงานที่แสดงโดยตรง ให้ทำดังต่อไปนี้

  • ชี้ไปที่แถบที่อยู่ระหว่างการนัดหมายส่วนตัวและรายการงาน เมื่อตัวชี้เปลี่ยน ลากขึ้น หรือลง เพื่อเพิ่ม หรือลดขนาดของการนัดหมายส่วนตัว

    เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ จำนวนของการนัดหมายจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ว่างที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×