เปิด หรือ ปิดรายการโปรด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถปิด รายการโปรด ถ้าคุณไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้และต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อดูรายการโฟลเดอร์จดหมายใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์รายการโปรด ซึ่งตั้งอยู่ที่ด้านบนของ บานหน้าต่างโฟลเดอร์ มีทางลัดไปยังโฟลเดอร์ที่คุณใช้บ่อย

เมื่อคุณเปิดหรือปิด รายการโปรด จะไม่มีการเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ใดๆ ออก แต่จะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงส่วนที่จะปรากฏขึ้นใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ และจะไม่มีผลต่อโฟลเดอร์ในรายการโฟลเดอร์หลักด้วย

  • ใน จดหมาย ให้คลิก ดู > บานหน้าต่างโฟลเดอร์ > รายการโปรด

ถ้าคุณปิด รายการโปรด จากนั้นเปิดขึ้นอีกครั้ง โฟลเดอร์เดิมจะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ:  ถ้าไม่มีคำสั่ง รายการโปรด อาจเป็นไปได้ว่าคุณอยู่ในมุมมองพิเศษที่เรียกว่า รายการโฟลเดอร์ ไม่ใช่ จดหมาย บน แถบนำทาง ให้คลิก จดหมาย

รายการโปรด อยู่ที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง ประกอบด้วยทางลัดไปยังโฟลเดอร์ที่คุณใช้บ่อย รายการโปรด อยู่ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิดถ้าคุณไม่ต้องใช้ฟีเจอร์ และต้องการพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อดูรายการโฟลเดอร์จดหมายในบานหน้าต่างนำทาง

รายการโปรดในบานหน้าต่างนำทาง

ไม่มีโฟลเดอร์จะถูกเพิ่ม หรือถูกเอาออกเมื่อคุณเปิด หรือปิดรายการโปรด ซึ่งนี้เท่านั้นเปลี่ยนแปลงการแสดงของส่วนในบานหน้าต่างนำทาง ยังมีไม่มีผลกับโฟลเดอร์ในรายการโฟลเดอร์หลัก

  • ในจดหมาย บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กรายการโปรด

    เมนูบานหน้าต่างนำทาง

ถ้าคุณปิด รายการโปรด จากนั้นเปิดขึ้นอีกครั้ง โฟลเดอร์เดิมจะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ: ถ้าคำสั่งที่ขาดหายไปในรายการโปรด คุณได้อาจในรายการโฟลเดอร์ ไม่จดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกจดหมาย

การเปิดและปิดโฟลเดอร์รายการโปรดไม่มีผลต่อโฟลเดอร์ในรายการ ถ้าคุณใส่โฟลเดอร์ใดไว้ในโฟลเดอร์รายการโปรดเมื่อปิดคุณลักษณะนี้ โฟลเดอร์เหล่านั้นจะยังอยู่ที่นั่นเมื่อคุณเปิดขึ้นอีกครั้ง

  • บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก โฟลเดอร์รายการโปรด เพื่อเอาเครื่องหมายออก

  • คลิก โฟลเดอร์รายการโปรด อีกครั้งเพื่อเปิดคุณลักษณะขึ้นใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×