เปิด หรือ ปิดการแสดงตัวอย่างภาพเป็นหนึ่งเดียวส่งข้อความเสียงจดหมายก่อน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แสดงตัวอย่างจดหมายเสียงมีเสียงเมื่อต้องการบันทึกข้อความของข้อความเสียงที่คุณได้รับ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้กับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2010 ส่งข้อความแบบรวมจะถูกเปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ

ข้อความเสียงที่มีการแปลง

หมายเหตุ: ตัวเลือกข้อความเสียงที่พบใน Microsoft Outlook 2010 จะพร้อมใช้งานใน Outlook Web App (OWA)

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก จัดการข้อความเสียง

  หมายเหตุ: หลังจากเปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คุณได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวของคุณเข้าสู่ระบบสำหรับ OWA

 3. ภายใต้การแสดงตัวอย่างจดหมายเสียง เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายข้อความตัวอย่างรวม มีข้อความเสียงที่ฉันได้รับ หรือข้อความตัวอย่างรวม มีข้อความเสียงที่ฉันส่งผ่าน Outlook Voice Access

 4. คลิก บันทึก

ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2007 ไว้ ส่วนใหญ่ personal และ home บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ Microsoft Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange และวิธีการกำหนด เวอร์ชันของ Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่อกับ ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบของคุณExchange 2007 ต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์ Unified Messaging สำหรับคำสั่งเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน

คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกข้อความเสียงหลายตัวเลือกได้ ตัวเลือกเหล่านี้รวมถึง การตั้งค่า Microsoft Office Outlook Voice Access PIN ใหม่ การทักทายด้วยข้อความเสียง และการแจ้งให้ทราบสายที่ไม่ได้รับ

ตามค่าเริ่มต้น การแจ้งให้ทราบว่ามีโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสายจะถูกเปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานข้อความการแจ้งให้ทราบว่ามีโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสายที่ส่งถึง กล่องจดหมายเข้า ของคุณได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: ตัวเลือกข้อความเสียงที่พบใน Microsoft Office Outlook 2007 ยังพร้อมใช้งานได้ใน Microsoft Office 2007 Outlook Web Access

เปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบว่ามีโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ ข้อความเสียง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความอีเมลไปยัง 'กล่องจดหมายเข้า' ของฉันเมื่อฉันไม่ได้รับโทรศัพท์

  การแจ้งเตือนทางข้อความอีเมล

ปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบว่ามีโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ ข้อความเสียง

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความอีเมลไปยัง 'กล่องจดหมายเข้า' ของฉันเมื่อฉันไม่ได้รับโทรศัพท์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×