เปิด หรือ ปิดการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยและเคล็ดลับนโยบายในแถบข้อความสำหรับ Office 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แถบข้อความจะแสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อมีเนื้อหาที่ใช้งานอยู่ที่อาจไม่ปลอดภัย (เช่น แมโคร ตัวควบคุม ActiveX, การเชื่อมต่อข้อมูล ) หรือข้อมูลที่เป็นความลับในเคล็ดลับนโยบาย ในกรณีดังกล่าว แถบข้อความจะปรากฏขึ้น โดยมีไอคอน เช่น รูปโล่สีเหลืองหรือสีแดง เพื่อแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าคุณแน่ใจว่าเนื้อหานั้นๆ มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ คุณสามารถคลิก เปิดใช้งานเนื้อหา บนแถบข้อความสีเหลืองเพื่อกำหนดให้เอกสารนั้นเป็นเอกสารที่เชื่อถือได้ หรือเปิดใช้งานเนื้อหาสำหรับเซสชัน บนแถบข้อความสีแดง คุณสามารถคลิกข้อความเตือน นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกแท็บ ไฟล์ เพื่อดูข้อมูลและตัวเลือกเพิ่มเติมจากที่นั่นได้เช่นกัน

ตัวอย่างบางส่วนของแถบข้อความมีดังนี้

แถบข้อความที่มีข้อความเตือน ActiveX

มุมมองที่ได้รับการป้องกันจากความล้มเหลวในการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์

รูปภาพของข้อความ คำแนะนำนโยบาย

แต่ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย คุณก็สามารถปิดใช้งานแถบข้อความได้ ในทางกลับกัน คุณสามารถเปิดใช้งานแถบข้อความเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยได้เช่นกัน

การเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือเคล็ดลับนโยบายในแถบข้อความ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 3. คลิก Message Bar

  ตัวเลือก แถบข้อความ ใน ศูนย์ความเชื่อถือ

  ใช้ข้อมูลด้านล่างเมื่อเลือกตัวเลือกบนแท็บ แถบข้อความ

  • แสดงแถบข้อความในแอปพลิเคชันทั้งหมด เมื่อมีการบล็อคเนื้อหาที่ใช้งานอยู่ เช่น ตัวควบคุม ActiveX และแมโคร    ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น แถบข้อความจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการปิดใช้งานเนื้อหาที่อาจไม่ปลอดภัย

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ใน การตั้งค่าแมโคร ของศูนย์ความเชื่อถือไว้ ตัวเลือกนี้จะไม่ถูกเลือก และไม่ปรากฏบนแถบข้อความ

  • ไม่ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกบล็อก    ตัวเลือกนี้จะปิดใช้งานแถบข้อความและจะไม่มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยใดๆ ไม่ว่าจะตั้งค่าความปลอดภัยในศูนย์ความเชื่อถือไว้อย่างไรก็ตาม

   หมายเหตุ: การเปลี่ยนตัวเลือกแถบข้อความในศูนย์ความเชื่อถือจะไม่เปลี่ยนแปลงแถบข้อความในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน

  • แสดงเคล็ดลับนโยบายในแถบข้อความ การปิดตัวเลือกนี้จะปิดใช้งานเคล็ดลับนโยบาย เว้นแต่องค์กรของคุณกำหนดไว้    การเลือกตัวเลือกนี้จะส่งผลให้แถบข้อความแสดงเคล็ดลับนโยบาย ถ้าเอกสารของคุณขัดแย้งกับนโยบายองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น อาจมีการแสดงเคล็ดลับนโยบาย ถ้าเอกสารของคุณมีข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หรือหมายเลขบัญชีลูกค้า

   หมายเหตุ: เพื่อให้เคล็ดลับนโยบายปรากฏขึ้นได้ ผู้ดูแลระบบของคุณต้องสร้างกฎสำหรับแจ้งให้คุณทราบแล้วก่อนหน้านี้ องค์กรของคุณอาจมีนโยบายที่จะแสดงเคล็ดลับนโยบายแม้ว่าคุณจะปิดใช้งานตัวเลือกนี้ก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถระงับการแสดงเคล็ดลับนโยบาย "แจ้งให้ทราบเท่านั้น" ได้ แต่ถ้านโยบายกำหนดให้คุณต้องดำเนินการ แถบข้อความจะแสดงขึ้น แม้ว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าตัวเลือกให้แสดงเคล็ดลับนโยบายก็ตาม

สิ่งสำคัญ: เราขอแนะนำว่าไม่ควรเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยในศูนย์ความเชื่อถือ เพราะอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย เกิดการโจรกรรมข้อมูล หรือทำให้ระดับความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายลดลงได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×