เปิด หรือ ปิดการส่งต่อโดยอัตโนมัติใน Outlook.com

คุณสามารถส่งต่อข้อความอีเมลของคุณได้โดยอัตโนมัติใน Outlook.com วิธีนี้มีประโยชน์หากคุณต้องการอ่านและตอบกลับข้อความจากบัญชีอีเมลอื่น หรือเมื่อคุณต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับและตอบกลับอีเมลของคุณในกรณีที่คุณไม่ว่าง

หมายเหตุ: 

 • ข้อความที่ส่งต่อจะปรากฏเป็นข้อความที่ส่งต่อจากบัญชีของคุณ ซึ่งหมายความว่าการตอบกลับข้อความเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่กับผู้ส่งแรกเริ่ม

 • หากคุณต้องการตอบกลับข้อความที่ถูกส่งไปยังที่อยู่อื่นโดยอัตโนมัติ โดยส่งไปยังผู้ส่งแรกเริ่ม ให้ใช้กฎกล่องจดหมายขาเข้าใน Outlook บนเว็บเพื่อสร้างกฎการเปลี่ยนเส้นทาง

คุณกำลังใช้ Outlook.com เวอร์ชันใดอยู่

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com รุ่นเบต้าอยู่หรือไม่ เลือกเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com เวอร์ชันเบต้า

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ให้ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

หมายเหตุ: ถ้าบัญชีผู้ใช้ Microsoft ของคุณไม่ได้เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอน คุณจะได้รับคำแจ้งเตือนให้เปิดใช้งานเมื่อทำการส่งต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสองขั้นตอน

 1. ใน Outlook.com รุ่นเบต้า ให้เลือกตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด

 2. ให้เลือก จดหมาย > การส่งต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าเปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนอีกครั้งเพื่อยืนยันข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เพื่อเปิดใช้งานการส่งต่อ ให้เลือกเริ่มการส่งต่อ ใส่ที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ แล้วเลือกบันทึก

   หมายเหตุ: เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของข้อความส่งต่อ ถ้าคุณต้องการเก็บสำเนาของข้อความต้นฉบับไว้ในกล่องจดหมายของคุณ

  • เพื่อปิดการส่งต่อ ให้เลือกหยุดการส่งต่อ แล้วเลือกบันทึก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นคลาสสิก

หมายเหตุ: ถ้าบัญชีผู้ใช้ Microsoft ของคุณไม่ได้เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอน คุณจะไก้รับคำแจ้งเตือนให้เปิดใช้งานต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสองขั้นตอน

 1. ใน Outlook.com ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า > ตัวเลือก

 2. ในบานหน้าต่างทางด้านซ้าย ให้เลือก การส่งต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าเปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนอีกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เพื่อเปิดใช้งานการส่งต่อ ให้เลือกเริ่มการส่งต่อ ใส่ที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ แล้วเลือกบันทึก

   หมายเหตุ: เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของข้อความส่งต่อ ถ้าคุณต้องการเก็บสำเนาของข้อความต้นฉบับไว้ในกล่องจดหมายของคุณ

  • เพื่อปิดการส่งต่อ ให้เลือกหยุดการส่งต่อ แล้วเลือกบันทึก

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×