เปิด หรือ ปิดการนัดหมายและการประชุมในแถบสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น Outlook นัดหมาย ประชุม และเหตุการณ์ตลอดทั้งวันปรากฏในส่วนการนัดหมายของแถบรายการที่ต้องทำ

ดับเบิลคลิกที่รายการใด ๆ ในส่วนการนัดหมายเพื่อเปิดไฟล์นั้น คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกรูปภาพ แล้ว ใช้คำสั่งเครื่องมือปฏิทิน ที่ปรากฏบน ribbon

เมื่อต้องการเปิด หรือ ปิดส่วนนัดหมาย ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกแถบรายการที่ต้องทำ

  2. คลิกการนัดหมาย

เมื่อต้องการดูการนัดหมายเพิ่มเติมในส่วน การนัดหมาย ให้ซ่อนหรือลดขนาดของส่วนอื่นๆ ของแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนการนัดหมายที่แสดงในแถบรายการที่ต้องทำ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • ชี้ไปที่แถบที่อยู่ระหว่างการนัดหมายส่วนตัวและรายการงาน เมื่อตัวชี้เปลี่ยน ลากขึ้น หรือลง เพื่อเพิ่ม หรือลดขนาดของการนัดหมายส่วนตัว

    เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ จำนวนของการนัดหมายจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ว่างที่มีอยู่

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงในส่วนการนัดหมาย ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ในโฟลเดอร์ Outlook ใดๆ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ตัวเลือก

  2. ภายใต้ แสดงการนัดหมาย ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายของตัวเลือกที่คุณต้องการ

    ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการนัดหมาย เพื่อซ่อนส่วนการนัดหมาย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×