เปิด หรือปิดโหมดการสัมผัส

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สัมผัสช่องว่างโหมดปุ่มเล็กน้อยไกลต่าง ๆ บนหน้าจอ เพื่อให้ง่ายต่อการแตะ คุณสามารถเปิดโหมดสัมผัส โดยการแตะปุ่มโหมดสัมผัส บนแถบเครื่องมือด่วน

ปุ่มโหมดสัมผัส

หรือแตะไอคอน โหมดสัมผัส/เมาส์ รูปมือบนแถบเครื่องมือด่วนแล้วแตะ สัมผัส

ไอคอนรูปมือของโหมดสัมผัส

ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มหรือไอคอนบนแถบเครื่องมือด่วน คุณสามารถเพิ่มได้

  1. กด ค้างไว้ แล้วปล่อยปุ่มใด ๆ บนแถบเครื่องมือด่วน จาก นั้นแตะกำหนดแถบเครื่องมือด่วน

  2. ในคำสั่งที่ได้รับความนิยม แตะสัมผัสหรือโหมดสัมผัส/เมาส์ และแตะเพิ่ม

เมื่อต้องการปิดโหมดสัมผัส แตะปุ่มโหมดสัมผัส อีกครั้ง หรือแตะไอคอนโหมดสัมผัส/เมาส์ รูปมือ แล้วแตะเมาส์

เคล็ดลับสัมผัสเพิ่มเติม

เพื่อทำให้ข้อความและวัตถุใหญ่ขึ้น ปัดนิ้วจากขอบขวาของหน้าจอ แตะที่เริ่ม ปัดขึ้น แตะที่แอปทั้งหมด แตะแผงควบคุม (ภายใต้ระบบ Windows), แตะที่ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แตะที่แสดง นั้นแตะที่ปานกลาง-125%

เมื่อต้องการดูสัมผัสใน Office เช็คเอาท์คู่มือการใช้งานแบบสัมผัส Office

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×