เปิด หรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยใช้คุณลักษณะการติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Excel for Mac คุณสามารถติดตาม การบำรุงรักษา และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเวิร์กบุ๊กที่แชร์

หมายเหตุ: การติดตามการเปลี่ยนแปลงจะใช้ได้ในเวิร์กบุ๊กที่แชร์เท่านั้น จริงๆ แล้ว เมื่อคุณเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง เวิร์กบุ๊กจะกลายเป็นเวิร์กบุ๊กที่แชร์โดยอัตโนมัติ แม้ว่าเวิร์กบุ๊กที่แชร์มักจะถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ผู้ใช้อื่นสามารถใช้ได้ แต่คุณก็ยังสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในสำเนาภายในเครื่องของเวิร์กบุ๊กที่แชร์ได้ด้วย

เปิด หรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

 1. บนแท็บรีวิว คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงการเน้น

 2. เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เป็นแชร์เวิร์กบุ๊ก และเน้นสิ่งที่คุณและผู้ใช้อื่น ๆ เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คุณจะได้รับข้อความที่ระบุว่า การกระทำนี้จะเอาเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานร่วมกัน

เมื่อคุณเน้นการเปลี่ยนแปลงขณะที่คุณทำงาน Excel สรุปตรวจทานใด ๆ (เช่นการเปลี่ยนแปลง แทรก และการลบ) ด้วยสีเน้น

 1. บนแท็บรีวิว คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงการเน้น

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข

  การเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้จะเป็นการแชร์เวิร์กบุ๊กและเน้นสิ่งที่คุณและผู้ใช้อื่นๆ เปลี่ยนแปลง

 3. ภายใต้ การเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อ จากนั้นในรายการ เมื่อ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการระบุ

  ให้ทำดังนี้

  ผู้ใช้ที่คุณต้องการเน้นการเปลี่ยนแปลง

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ แล้ว ในใคร เมนู คลิ กตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ในพื้นที่แผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการเน้น

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ และในกล่องที่ พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงแผ่นงาน

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกไอคอนยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องที่ เพิ่มเติม แล้ว เลือกช่วงที่คุณต้องการใช้บนแผ่นงาน หลังจากคุณเสร็จสิ้นการ คลิกยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ ไว้

 6. คลิก ตกลง

  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกเวิร์กบุ๊ก คลิกตกลง

 7. บนแผ่นงาน ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่น การจัดรูปแบบ จะไม่ได้รับการติดตาม ดังนั้นจึงไม่มีการทำเครื่องหมายด้วยสีเน้น

เมื่อคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงจะถูกเน้น คุณสามารถหยุดเน้นเหล่านั้น

 1. บนแท็บรีวิว คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงการเน้น

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ

 1. บนแท็บรีวิว คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงการเน้น

  หมายเหตุ: ถ้าไม่ได้เลือกติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไขกล่องกาเครื่องหมาย Excel จะไม่บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำหรับเวิร์กบุ๊ก

 2. เมื่อต้องการเลือกเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการดู เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการดู

  ให้ทำดังนี้

  เปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ถูกติดตาม

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อ เลือกทั้งหมด จากเมนูป็อปอัพเมื่อ และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายว่า ใครและที่ แล้ว

  การเปลี่ยนแปลงหลังจากวันเฉพาะเจาะจง

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อ คลิกตั้งแต่วันที่ ในรายการเมื่อ แล้ว พิมพ์วันที่ที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง

  การเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยผู้ใช้ที่ระบุ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ แล้ว ในใคร รายการ คลิ กผู้ใช้คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง

  การเปลี่ยนแปลงช่วงของเซลล์ที่ระบุ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ แล้ว พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงแผ่นงาน

 3. คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องที่ และเลือกช่วงที่คุณต้องการใช้บนแผ่นงานแล้ว หลังจากคุณเสร็จสิ้นการ คลิกยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

 4. เมื่อต้องการระบุวิธีที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำดังนี้

  เน้นการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงาน

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายเน้นการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ

  ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง โดยการวางตัวชี้เหนือเซลล์ที่ถูกเน้น

  สร้างรายการของการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานแยกต่างหาก

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ เพื่อแสดงแผ่นประวัติ

  กล่องกาเครื่องหมายนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงและบันทึกไฟล์โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอย่างน้อยหนึ่งรายการ

 1. บนแท็บรีวิว คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง.

  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกเวิร์กบุ๊ก คลิกตกลง

 2. ในกล่องโต้ตอบเลือกการเปลี่ยนแปลงเพื่อยอมรับ หรือปฏิเสธ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการยอมรับ หรือปฏิเสธ

  ให้ทำดังนี้

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันเฉพาะเจาะจง

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อ คลิกตั้งแต่วันที่ ในรายการเมื่อ แล้ว พิมพ์วันที่หลังจากที่คุณต้องการรีวิวการเปลี่ยนแปลง

  เปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยผู้ใช้อื่น

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ แล้ว ในใคร รายการ คลิ กผู้ใช้คุณต้องการรีวิวการเปลี่ยนแปลง

  เปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยผู้ใช้ทั้งหมด

  ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่

  การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับพื้นที่ระบุ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ แล้ว พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงแผ่นงาน

  คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกยุบกล่องโต้ตอบ ที่ปลายด้านขวาของกล่องที่ และเลือกช่วงที่คุณต้องการใช้บนแผ่นงานแล้ว หลังจากคุณเสร็จสิ้นการ คลิกยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

  เปลี่ยนแปลงไปยังเวิร์กบุ๊กทั้งหมด

  ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่

 3. คลิก ตกลง แล้วรีวิวข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการในกล่องโต้ตอบ ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

  ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ โดยการเปลี่ยนแปลงคุณทำ คุณสามารถเลื่อนเพื่อดูข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็น

 4. สำหรับแต่ละการเปลี่ยนแปลง คลิกยอมรับ หรือปฏิเสธ

  แผ่นงานประวัติจะบันทึกการปฏิเสธเป็น "เลิกทำ" หรือ "ผลของการกระทำที่ถูกปฏิเสธ" ในคอลัมน์ชนิดการกระทำ

 5. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้เลือกค่าของเซลล์ คลิกค่าที่คุณต้อง แล้ว คลิ กยอมรับ

  หมายเหตุ: 

  • คุณจะต้องยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง ก่อนที่คุณจะสามารถไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป

  • คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้พร้อมกัน โดยการคลิก ยอมรับทั้งหมด หรือ ปฏิเสธทั้งหมด

  • สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก่อนที่พวกเขาสามารถแสดงอยู่บนแผ่นงานประวัติ

 1. บนแท็บรีวิว คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงการเน้น

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข ไม่ได้ถูกเลือกเอาไว้ Excel จะไม่บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับเวิร์กบุ๊กนั้น

 2. ภายใต้เน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อ และในเมื่อ ป็อปอัพเมนู คลิกทั้งหมด

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก ตกลง

  แผ่นงานประวัติปรากฏขึ้น

 6. ในแผ่นงานประวัติ คลิกลูกศรตัวกรองถัดจากป้ายชื่อคอลัมน์การค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: บันทึกเวิร์กบุ๊กซ่อนแผ่นงานประวัติ เมื่อต้องการดูแผ่นงานประวัติหลังจากการบันทึก คุณต้องแสดงนั้นอีกครั้ง ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ ในกล่องโต้ตอบการเน้นการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากประวัติการเปลี่ยนแปลงจะถูกลบเมื่อคุณปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง คุณอาจต้องการบันทึกสำเนาของประวัติ คุณสามารถพิมพ์แผ่นงานประวัติ หรือคัดลอกไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น

 1. บนแท็บรีวิว คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงการเน้น

 2. ภายใต้เน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อ และ ในรายการเมื่อ คลิกทั้งหมด

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่

 5. คลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานประวัติ คลิกพิมพ์ บนเมนูไฟล์ ตัวพิมพ์ที่คุณต้องเลือก นั้นแล้ว คลิกพิมพ์

  • เมื่อต้องการคัดลอกแผ่นงานประวัติไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • ตัวควบคุม และคลิกที่แท็บประวัติ ที่ด้านล่างของแผ่นงานประวัติ ค้างไว้แล้ว คลิกย้าย หรือคัดลอก

  • ในพื้นที่สมุดรายชื่อ คลิกชื่อของเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการย้ายแผ่นงานเมื่อต้องการ หรือคลิก(สมุดงานใหม่)

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างสำเนา แล้ว คลิ กตกลง

  • บันทึกเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยแผ่นงานคัดลอกประวัติ

คุณสามารถใช้การติดตามการเข้าสู่ระบบการรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสมุดงานทุกครั้งที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊กการเปลี่ยนแปลง ประวัติการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้คุณระบุการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก แล้วคุณสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ติดตามการเปลี่ยนแปลงจะมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อผู้ใช้หลายคนแก้ไขเวิร์กบุ๊ก อาจเป็นประโยชน์เมื่อคุณส่งเวิร์กบุ๊กการรีวิวสำหรับข้อคิดเห็น จากนั้น ต้องการป้อนข้อมูลที่คุณได้รับการผสานสำเนาของเวิร์กบุ๊ก ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นที่คุณต้องการเก็บไว้

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กบุ๊กที่แชร์ คุณสามารถดูประวัติการเปลี่ยนแปลง บนแผ่นงานได้โดยตรง หรือ บนแผ่นงานประวัติแยกต่างหาก ทั้งสองวิธี คุณสามารถได้ทันทีตรวจทานรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูว่าใครทำการเปลี่ยนแปลง ทำการเปลี่ยนแปลงชนิดใด เมื่อถูกทำ เซลล์ใดได้รับผลกระทบ และข้อมูลใดถูกเพิ่ม หรือลบ

เมื่อคุณใช้การติดตามการเปลี่ยนแปลง พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 • ติดตามการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากการดำเนินการเลิกทำ และสร้างสำเนาสำรอง   

  คุณอาจคาดหวังว่า ติดตามการเปลี่ยนแปลงสร้างสำเนาสำรองของเวิร์กบุ๊กก่อนทำการเปลี่ยนแปลง หรือว่า คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เป็นที่น่าเสียดาย คุณไม่สามารถใช้ประวัติการเปลี่ยนแปลงแปลงกลับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการยกเลิกเหล่านั้น หรือ โดยการคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้าของเวิร์กบุ๊ก อย่างไรก็ตาม แผ่นประวัติรวมถึงระเบียนของข้อมูลที่ถูกลบทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถคัดลอกข้อมูลกลับไปกับเซลล์ต้นฉบับในเวิร์กบุ๊กที่แชร์

  เนื่องจากไม่มีวัตถุประสงค์ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้คุณกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าของเวิร์กบุ๊ก คุณควรต่อการสำรองข้อมูลสมุดงานที่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงมีผล

 • เปลี่ยนแปลงบางชนิดจะไม่ถูกติดตาม   

  ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเนื้อหาของเซลล์ แต่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ ฟีเจอร์ของ Excel บางอย่างจะไม่พร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊กที่แชร์ และดังนั้นจึง ไม่สามารถติดตาม

 • ประวัติการเปลี่ยนแปลงจะถูกเก็บสำหรับช่วงเวลาระบุเท่านั้น   

  ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ประวัติการเปลี่ยนแปลงจะถูกเก็บไว้เพื่อคงขนาดของเวิร์กบุ๊กสามารถจัดการได้ 30 วัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่ม หรือลดจำนวนวันของประวัติการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเก็บ เมื่อต้องการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำกัดเวลา คุณสามารถระบุจำนวนวันขนาดใหญ่ คุณยังสามารถทำสำเนาข้อมูลประวัติเป็นงวด

 • ส่วนเก่าที่สุดของประวัติการเปลี่ยนแปลงจะถูกลบออกเป็นระยะ ๆ   

  Excel กำหนดประวัติการเปลี่ยนแปลงที่ถูกจัดเก็บ โดยนับย้อนกลับจากวันปัจจุบัน ทุกครั้งว่า คุณปิดเวิร์กบุ๊ก Excel ลบส่วนใด ๆ ของประวัติการเปลี่ยนแปลงที่เก่ากว่าจำนวนวันที่มีผลบังคับเวิร์กบุ๊กถูกบันทึกครั้งล่าสุด

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีการรักษา 30 วันของประวัติการเปลี่ยนแปลง และคุณเปิดเวิร์กบุ๊กเป็นครั้งแรกในสองเดือน คุณจะสามารถดูประวัติการสองเดือน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณปิดเวิร์กบุ๊กนี้ ประวัติจากก่อนหน้า 30 วัน (31 ถึง 60 วันที่ที่ผ่านมา) จะถูกลบ

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดการแชร์เวิร์กบุ๊ก ประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกลบออกอย่างถาวร

Excel ให้วิธีต่อไปนี้ในการเข้าถึงและใช้ประวัติการเปลี่ยนแปลงที่เก็บไว้

 • เน้นบนหน้าจอ   

  Excel สามารถพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสีแตกต่างกันสำหรับผู้ใช้แต่ละเค้าร่าง และแสดงรายละเอียดพื้นฐานเป็นข้อคิดเห็นเมื่อคุณวางตัวชี้เหนือแต่ละเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เน้นบนหน้าจอจะมีประโยชน์ เมื่อเวิร์กบุ๊กมีการเปลี่ยนแปลงหลาย หรือ เมื่อคุณต้องการดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

 • การติดตามประวัติ   

  Excel สามารถแสดงแผ่นแยกต่างหากประวัติที่แสดงรายการเพื่อเปลี่ยนรายละเอียดที่คุณสามารถกรองการค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่คุณสนใจที่จะสามารถพิมพ์ได้ แผ่นงานประวัติจะมีประโยชน์ เมื่อเวิร์กบุ๊กมีการเปลี่ยนแปลงหลาย หรือ เมื่อคุณต้องการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในชุดของการเปลี่ยนแปลง

 • เปลี่ยนการตรวจทาน   

  Excel สามารถคุณแต่ละขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงในลำดับเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจว่า จะยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการ วิธีนี้มีประโยชน์เมื่อคุณกำลังประเมินข้อคิดเห็นจากผู้ใช้อื่น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×