เปิด หรือนำเข้าสินค้าจาก Outlook ข้อมูลแฟ้มออฟไลน์ (.ost)

เปิด หรือนำเข้าสินค้าจาก Outlook ข้อมูลแฟ้มออฟไลน์ (.ost)

Microsoft Outlook 2010 ไม่สนับสนุนการเปิดหรือการนำเข้ารายการจาก ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ด้วยตนเอง

หมายเหตุ:  ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเพิ่มบัญชีที่ใช้ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ไฟล์จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและระบบจะดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ ถ้าคุณระบุตำแหน่งที่ตั้งใหม่สำหรับไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ไฟล์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถย้ายไฟล์ที่มีอยู่ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ด้วยตนเองได้เพื่อหลีกเลี่ยงเวลาดาวน์โหลดเพื่อสร้างไฟล์ใหม่อีกครั้ง แม้ว่าจะไม่จำเป็นก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ย้ายไฟล์ข้อมูล Outlook

ไฟล์ข้อมูล Outlook (.ost) จะใช้เมื่อคุณมีบัญชี Exchange และต้องการทำงานแบบออฟไลน์หรือใช้ โหมด Exchange แบบแคช ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์ข้อมูลชนิดนี้ยังใช้สำหรับบัญชีที่คุณตั้งค่าด้วยตัวเชื่อมต่อ Outlook สำหรับ Outlook.com (เดิมเรียกว่า Hotmail) ไฟล์ข้อมูล Outlook (.ost) จะคัดลอกรายการที่บันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์จดหมายเสมอและไม่จำเป็นต้องสำรองข้อมูลเหมือนกับไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst)

สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ขึ้นใหม่

ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) เป็นสำเนาของข้อมูล Exchange ของคุณ ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องสำรองไฟล์นี้ คุณสามารถสร้างสำเนาใหม่ได้ตลอดเวลา

 1. ให้ออกจาก Outlook

 2. ในแผงควบคุม ให้คลิกหรือดับเบิลคลิกที่ จดหมาย

  จดหมาย ในแผงควบคุมอยู่ที่ใด

  จดหมาย จะปรากฏอยู่ใน แผงควบคุม ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows มุมมองแผงควบคุมที่เลือก และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้เป็น 32 บิตหรือ 64 บิตหรือเวอร์ชันของ Outlook 2010 ที่ติดตั้งไว้

  วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุตำแหน่ง จดหมาย คือ ให้เปิด แผงควบคุม ใน Windows จากนั้นในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง ให้พิมพ์ จดหมาย ใน แผงควบคุม ของ Windows XP ให้พิมพ์ จดหมาย ในกล่อง ที่อยู่

  หมายเหตุ: ไอคอน จดหมาย จะปรากฏหลังจากที่มีการเริ่ม Outlook เป็นครั้งแรก

  แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย จะมีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบันอยู่ เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่นๆ ที่มีอยู่ ให้คลิก แสดงโพรไฟล์ เลือกชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. บนแท็บ อีเมล ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้วคลิก เปลี่ยน

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Cached Exchange

 5. คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม

 6. บนแท็บ ขั้นสูง ให้คลิก การตั้งค่าไฟล์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์

 7. คลิก ปิดใช้งานการใช้งานแบบออฟไลน์ จากนั้นในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณคลิก ปิดใช้งานการใช้งานแบบออฟไลน์ ไม่ได้ แสดงว่ายังไม่ได้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Cached Exchange ตามขั้นตอนที่ 4 จะต้องล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ด้วย

 8. คลิก การตั้งค่าไฟล์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ อีกครั้ง

 9. คลิก ตกลง

 10. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

 11. ภายใต้ การตั้งค่าโหมด Cached Exchange ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Cached Exchange

 12. คลิก ตกลง คลิก ถัดไป จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

 13. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ และ การตั้งค่าจดหมาย ให้คลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×