เปิด หรือนำเข้าสินค้าจาก Outlook ข้อมูลแฟ้มออฟไลน์ (.ost)

เปิด หรือนำเข้าสินค้าจาก Outlook ข้อมูลแฟ้มออฟไลน์ (.ost)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Outlook 2010 ไม่สนับสนุนการเปิด หรือนำเข้ารายการจากการไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่ใช้แฟ้มข้อมูล Outlook (.ost) แบบออฟไลน์ ไฟล์ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และจะถูกดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ ถ้าคุณระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ใหม่สำหรับไฟล์ข้อมูล Outlook (.ost) แบบออฟไลน์ ไฟล์ใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ แม้ว่าไม่จำเป็นต้องมี คุณสามารถย้ายไฟล์ที่มีอยู่ไปยังโฟลเดอร์ใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการเวลาในการดาวน์โหลดที่จำเป็นต้องมีการสร้างไฟล์ใหม่ด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ย้ายไฟล์ข้อมูล Outlook

ไฟล์ข้อมูล outlook (.ost) จะถูกใช้เมื่อคุณมีบัญชีผู้ใช้ Exchange และต้องการทำงานแบบออฟไลน์ หรือใช้ หรือใช้เริ่มต้นโหมด Exchange แบบแคช ยังมีใช้แฟ้มข้อมูลชนิดนี้สำหรับบัญชีผู้ใช้ที่คุณตั้งค่า Outlook Connector สำหรับ Outlook.com (ชื่อเดิมคือ Hotmail) ไฟล์ข้อมูล outlook (.ost) คือเสมอ สำเนาของรายการที่บันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย และไม่จำเป็นต้องสำรองเช่นไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst)

การสร้างแฟ้มข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ใหม่

แฟ้มข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) เป็นสำเนาของข้อมูล Exchange ของคุณ ทั้งนี้คุณไม่จำเป็นต้องสำรองแฟ้มนี้เนื่องจากคุณสามารถสร้างสำเนาใหม่ได้ตลอดเวลา

 1. ออกจาก Outlook

 2. ใน แผงควบคุม ให้คลิกหรือคลิกสองครั้งที่ จดหมาย

  จดหมาย ในแผงควบคุมอยู่ที่ใด

  จดหมาย จะปรากฏอยู่ใน แผงควบคุม ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows มุมมองแผงควบคุมที่เลือก และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้เป็น 32 บิตหรือ 64 บิตหรือรุ่นของ Outlook 2010 ที่ติดตั้งไว้

  วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุตำแหน่ง จดหมาย คือ ให้เปิด แผงควบคุม ใน Windows จากนั้นในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง ให้พิมพ์ จดหมาย ใน แผงควบคุม ของ Windows XP ให้พิมพ์ จดหมาย ในกล่อง ที่อยู่

  หมายเหตุ: ไอคอน จดหมาย จะปรากฏขึ้นหลังจาก Outlook เริ่มทำงานเป็นครั้งแรก

  แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย จะมีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่นที่มีอยู่ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ เลือกชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. บนแท็บ อีเมล ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้วคลิก เปลี่ยน

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Cached Exchange

 5. คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม

 6. บนแท็บ ขั้นสูง ให้คลิก การตั้งค่าแฟ้มในโฟลเดอร์แบบออฟไลน์

 7. คลิก ปิดใช้งานการทำงานออฟไลน์ แล้วในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถคลิก ปิดใช้งานการทำงานออฟไลน์ แสดงว่ากล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Cached Exchange ยังไม่ได้ถูกล้างในขั้นที่ 4 คุณต้องล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

 8. คลิก การตั้งค่าแฟ้มในโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ อีกครั้ง

 9. คลิก ตกลง

 10. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

 11. ภายใต้ การตั้งค่าโหมด Cached Exchange ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Cached Exchange

 12. คลิก ตกลง คลิก ถัดไป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

 13. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ และ การตั้งค่าจดหมาย ให้คลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×