เปิดไฟล์ที่มีสิทธิ์แบบจำกัด

  1. เปิดเอกสารที่มีสิทธิ์แบบจำกัด

  2. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณจะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์การใช้งาน ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์การใช้งาน จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านใน Mac OS Keychain

    เคล็ดลับ:  ถ้าคุณไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านใน Mac OS Keychain คุณอาจต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณหลายครั้ง

  3. แถบข้อความจะปรากฏขึ้นและแสดงข้อความว่าเอกสารนี้มีการจัดการสิทธิ์ บนแถบข้อความ ให้คลิก ดูสิทธิ์

    หมายเหตุ: ถ้าคุณมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด แถบข้อความจะแสดง เปลี่ยนแปลงสิทธิ์

  4. ภายใต้ สิทธิ์ จะแสดงรายการงานที่คุณสามารถดำเนินการกับไฟล์ ภายใต้ ข้อจำกัด จะแสดงรายการงานที่คุณไม่สามารถดำเนินการกับไฟล์

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มข้อมูลประจำตัวเพื่อเปิดไฟล์หรือข้อความที่มีการจัดการสิทธิ์

เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงด้วยการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×