เปิดใช้งาน Remote Log Access

Lync Phone Edition สำหรับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะระบบ IP ของคุณจะมีฟีเจอร์ Remote Log Access ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ ให้เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ เมื่อคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์ โทรศัพท์ของคุณจะเก็บรวบรวมแฟ้มบันทึกที่คุณสามารถส่งไปยังบริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของไมโครซอฟท์สำหรับการวิเคราะห์และความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา

เปิดใช้งาน Remote Log Access บนโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ Aastra 6725ip, HP 4120 IP Phone (โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ) หรือโทรศัพท์ตั้งโต๊ะระบบ IP Polycom CX600

 1. บนโทรศัพท์ของคุณ บนหน้าจอ Home ให้เลือก Menu

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบบนโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก Settings แล้วเลือก Remote Log Access

  • ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ให้เลือก Remote Log Access

 3. เลือก OK แล้วเลือก Yes

หมายเหตุ: Remote Log Access จะเปิดใช้งาน 48 ชั่วโมง คุณสามารถปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ตลอดเวลาโดยทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำ

เปิดใช้งาน Remote Log Access บนโทรศัพท์ตั้งโต๊ะระบบ IP Polycom CX700

 1. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะที่ Advanced

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบบนโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะ Settings จากนั้นแตะที่ Remote Log Access.

  • ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ให้แตะ Remote Log Access

 3. แตะ Enable จากนั้นแตะ Yes

หมายเหตุ: Remote Log Access จะเปิดใช้งาน 48 ชั่วโมง คุณสามารถปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ตลอดเวลา โดยการทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ แล้วแตะที่ Disable จากนั้นแตะที่ Yes

ส่งไปยังไมโครซอฟท์

บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของไมโครซอฟท์จะให้คำแนะนำสำหรับการค้นหาแฟ้มบันทึกบนโทรศัพท์ของคุณและการส่งข้อมูลเหล่านั้นสำหรับการวิเคราะห์ โปรดสังเกตว่าไฟล์จะสามารถอ่านได้ผ่านทางเครื่องมือการแปลงซึ่งมีให้ใช้งานที่บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Microsoft เท่านั้น

ก่อนที่คุณจะติดต่อไมโครซอฟท์ ให้ค้นหาที่อยู่ IP ของโทรศัพท์ของคุณ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บน Aastra 6725ip, HP 4120 หรือ Polycom CX600 บนหน้าจอ Home ให้เลือก Menu แล้วเลือก System Information

  • บน Polycom CX700 ให้แตะ Advanced จากนั้นแตะที่ System Information

 2. จดบันทึกหมายเลขซึ่งอยู่ถัดจาก IP Address

เมื่อต้องการติดต่อไมโครซอฟท์ ให้สอบถามหมายเลขที่จะโทรจากฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคในที่ทำงานของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×