เปิดใช้งาน Office 365, Office 2016 หรือ Office 2013

สิ่งสำคัญ: 18 มกราคม 2017: ลูกค้ารายงานว่าเมื่อเลือกตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งาน Office ทางโทรศัพท์ พวกเขาได้รับข้อผิดพลาดนี้ การเปิดใช้งานทางโทรศัพท์ไม่ได้รับการรองรับสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณอีกต่อไป ปัญหานี้มีผลต่อผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก Office เท่านั้น ตอนนี้เรากำลังพยายามแก้ไขปัญหานี้ ในระหว่างนี้ คุณสามารถติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ตามประเทศ/ภูมิภาคของคุณ ดังที่แสดงรายการใน บทความ นี้

ในหลายกรณี Office 365, Office 2016 และ Office 2013 จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติผ่านทางอินเทอร์เน็ตหลังจากที่คุณติดตั้ง Office บนพีซีของคุณ ถ้าคุณไม่ได้รับพร้อมท์ให้เปิดใช้งาน Office คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Office ได้ทันที แต่ในบางครั้ง Office ก็ต้องการความช่วยเหลือของคุณในการเปิดใช้งานและจะแสดงตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Office บางครั้งคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเปิดใช้งาน Office

ฉันได้รับข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ เนื่องจากคีย์ผลิตภัณฑ์จะสามารถเปิดใช้งานได้ในบางภูมิภาคทางภูมิศาสตร์เท่านั้น"

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเปิดใช้งาน Office

ถ้า Office พร้อมท์คุณให้เปิดใช้งานโดยการใส่ที่อยู่อีเมล คุณจำเป็นต้องใส่ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับ Office เวอร์ชันที่ติดตั้งของคุณ ถ้าการลงชื่อเข้าใช้ล้มเหลว คุณอาจใส่ที่อยู่อีเมลผิด สำหรับความช่วยเหลือในการใส่ที่อยู่อีเมลเพื่อใช้งานที่ถูกต้อง ให้ดู ฉันจำบัญชีหรือรหัสผ่านที่ฉันใช้กับ Office ไม่ได้

เปิดใช้งานทางอินเทอร์เน็ต

 1. ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้เลือก ฉันต้องการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต จากนั้นเลือก ถัดไป ถ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือก ถัดไป ให้ใช้แป้น Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ

 2. ทำตามพร้อมท์เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการเปิดใช้งาน

  ถ้าการเปิดใช้งานล้มเหลว ดู แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน

เปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์

 1. ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้เลือก ฉันต้องการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านทางโทรศัพท์ จากนั้นเลือก ถัดไป ถ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือก ถัดไป ให้ใช้แป้น Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ

  เคล็ดลับ: ตัวเลือกในการเปิดใช้งานทางโทรศัพท์ถูกปิดใช้งานสำหรับ Office 365 เนื่องจาก Office 365 จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการเปิดใช้งาน

 2. ภายใต้ ขั้นตอนที่ 1 ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาค ของคุณ จากนั้นโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ของ ศูนย์การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในรายการด้านล่าง ภายใต้ประเทศ/ภูมิภาคที่คุณเลือก

  สิ่งสำคัญ: 18 มกราคม 2017: ลูกค้ารายงานว่าเมื่อเลือกตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งาน Office ทางโทรศัพท์ พวกเขาได้รับข้อผิดพลาดนี้ การเปิดใช้งานทางโทรศัพท์ไม่ได้รับการรองรับสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณอีกต่อไป ปัญหานี้มีผลต่อผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก Office เท่านั้น ตอนนี้เรากำลังพยายามแก้ไขปัญหานี้ ในระหว่างนี้ คุณสามารถติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ตามประเทศ/ภูมิภาคของคุณ ดังที่แสดงรายการใน บทความ นี้

 3. เมื่อได้รับพร้อมท์จากศูนย์การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์แล้ว ให้กรอก หมายเลขการติดตั้ง ซึ่งแสดงใน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ภายใต้ ขั้นตอนที่ 2

 4. ศูนย์การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์จะให้ หมายเลขการยืนยัน ซึ่งคุณนำมาใส่ใน ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ใน ขั้นตอนที่ 3

 5. เลือก ถัดไป ทำตามพร้อมท์เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการเปิดใช้งาน ถ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือก ถัดไป ใช้แป้น Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ

  ถ้าการเปิดใช้งานล้มเหลว ดู แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน

เปิดใช้งานหลังจากติดตั้ง Office ตามข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์

Office Home & Business, Office Home & Student และ Office Professional สามารถติดตั้งได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้น ถ้าคุณพยายามติดตั้งและเปิดใช้งาน Office เวอร์ชั่นเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (ที่คุณหรือบุคคลอื่นเป็นเจ้าของ) หรือบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันหลังจากเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่าคุณเปิดใช้งานเกินขีดจำกัดแล้ว

หมายเหตุ: ถ้าคุณมี Office แบบซื้อครั้งเดียวหลายชุดและพบปัญหาในการเปิดใช้งาน Office ที่ติดตั้งต่อจากนั้น ให้ดู เปลี่ยนคีย์ผลิตภัณฑ์ Office ของคุณ

ถ้าคุณทำตามข้อกำหนดการโอนในเงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ คุณสามารถย้าย Office ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ แต่ต้องเปิดใช้งาน Office โดยใช้โทรศัพท์ แล้วถอนการติดตั้ง Office จากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Office บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ทำตามคำแนะนำใน ติดตั้ง Office บน PC หรือ MAC ของคุณ

 2. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน การเปิดใช้งานผ่านทางโทรศัพท์ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

 3. ถอนการติดตั้ง Office จากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม

อ่านข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อรีวิวข้อกำหนดของการโอน Office
 1. เปิดแอปพลิเคชัน Office เช่น Word (นี่คือวิธีการค้นหา Office บนคอมพิวเตอร์ของคุณ)

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถดูเงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ที่นี่: เงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์

 2. ไปที่ ไฟล์ > บัญชี > เกี่ยวกับชื่อโปรแกรม (เช่น เกี่ยวกับ Excel) > ดูเงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับไมโครซอฟท์

 3. เงื่อนไขการโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอยู่ในส่วนเหล่านี้:

  • สำหรับ Office 2016 ให้ดูที่ส่วนที่ 3 การโอนให้กับบุคคลภายนอก

  • สำหรับ Office 2013 ให้ดูที่ส่วน ฉันสามารถถ่ายโอนหรือโอนสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้คนอื่นหรือโอนไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้หรือไม่

แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ Office จากหนึ่งในแผน Office สำหรับใช้งานที่บ้านและ Office สำหรับธุรกิจ ให้เลือกแผนของคุณด้านล่างเพื่อดูวิธีการเปิดใช้งาน Office

Office สำหรับการใช้งานที่บ้าน

ถ้าคุณมีการเปิดใช้งาน Office 365 หลายเวอร์ชันเกินไปและถึงขีดจำกัดการเปิดใช้งานของคุณ ให้ดูปิดใช้งานการติดตั้งเวอร์ชัน Office 365 Home, Personal หรือ University

ถ้าการเปิดใช้งานล้มเหลว ให้ดู ข้อผิดพลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานและการเปิดใช้งานใน Office เพื่อรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้านการเปิดใช้งานทั่วไป

ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเปิดใช้งาน Office คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนได้

Office สำหรับธุรกิจ

ถ้าคุณมีการเปิดใช้งาน Office 365 หลายเวอร์ชันเกินไปและถึงขีดจำกัดการเปิดใช้งานของคุณ ให้ดูปิดใช้งานการติดตั้งเวอร์ชัน Office 365 สำหรับธุรกิจ

เมื่อคุณเป็นผู้ใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจ คุณสามารถดาวน์โหลดตัวช่วยการสนับสนุนและการกู้คืนสำหรับ Office 365 เพื่อช่วยให้คุณแก้ปัญหาในการเปิดใช้งาน ถ้าเครื่องมือดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานและข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งานใน Office

ถ้าคุณยังไม่สามารถเปิดใช้งาน Office ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับความช่วยเหลือ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ดู ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Office 365 for Business

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×