เปิดใช้งาน หรือเปลี่ยนภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด

เปิดใช้งาน หรือเปลี่ยนภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอย่าง น้อยสองในระบบปฏิบัติการ Windows คุณสามารถใช้แถบภาษาเพื่อสลับระหว่างภาษาที่ใช้รูปแบบคีย์บอร์ดแตกต่างกัน

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณต้องการเปิดการใช้งานภาษาบนคีย์บอร์ดทั้งใน Windows และ Office ทำตามคำแนะนำภาษา Windows

 • ถ้าคุณต้องการแทรกสัญลักษณ์หรืออักขระ foreign สัก และคุณพิมพ์ในภาษาด้วยตัวอักษรโรมัน เช่นภาษาอังกฤษหรือสเปน คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์โดยไม่ต้องสลับไปยังเค้าโครงคีย์บอร์ดที่แตกต่างกัน

อักขระที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณเมื่อคุณพิมพ์ตัวควบคุมภาษาของคีย์บอร์ดของคุณ โดยใช้เค้าโครงอื่น คุณสามารถพิมพ์อักขระทั้งหมดสำหรับภาษาเลือก รวมถึงตัวกำกับเสียงเช่นเครื่องหมายอุมเลาท์ (วัน) ในการเครื่องหมายตัวหนอน (ñ) ในภาษาสเปนและภาษาเยอรมัน

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาใดภาษา คุณสามารถลองใช้ได้อย่างง่ายดายสลับระหว่างภาษาที่คีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ข้อผิดพลาด ต้องใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาที่คุณกำลังพิมพ์ และคุณอาจจำเป็นต้องใช้แพคภาษาหรือ language interface pack (LIP) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู:

เมื่อต้องการเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่น:

 1. ในโปรแกรม Office คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >ภาษา

 2. ภายใต้เลือกภาษาแก้ไข เลือกภาษาคุณต้องการในกล่องเพิ่มภาษาแก้ไขเพิ่มเติม จากนั้น คลิ กเพิ่ม

  เพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม

 3. ภาษาใหม่จะปรากฏในรายการข้างบน ภายใต้ภาษาแก้ไข

 4. ถ้าคุณเห็นไม่ได้เปิดใช้งาน ที่อยู่ถัดจากภาษาภายใต้เค้าโครงคีย์บอร์ด รูปแบบคีย์บอร์ดไม่ถูกเปิด

  ภาษาสำหรับการแก้ไขถูกปิดใช้งาน

  ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกไม่ได้เปิดใช้งาน

  2. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มภาษา ที่เปิดขึ้นมา คลิกเพิ่มภาษา เลือกภาษาของคุณในรายการ คลิ กเพิ่ม

  3. ปิดกล่องโต้ตอบเพิ่มภาษา ภาษาของคุณควรแสดงเป็นเปิดการใช้งาน ภายใต้รูปแบบคีย์บอร์ด ในส่วนเลือกภาษาสำหรับการแก้ไข

  ถ้าคุณดูไม่ได้ติดตั้ง ถัดจากภาษา คุณอาจต้องใช้แพคภาษาหรือ language interface pack (LIP) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู:

เมื่อคุณสลับภาษา โดยใช้แถบภาษา รูปแบบคีย์บอร์ดเปลี่ยนไปเป็นคีย์บอร์ดสำหรับภาษานั้น

ให้ใช้แถบภาษาเมื่อคุณต้องการดำเนินการต่อไปนี้

 • ต้องการสลับระหว่างภาษาต่าง ๆ ด้วยตัวอักษรโรมันในรูปแบบ เช่นภาษาอังกฤษ สเปน หรือ ฝรั่งเศส และภาษากับไม่ใช่ - โรมันในรูปแบบอักษร เช่นอารบิกหรือจีน

 • ต้องการสลับระหว่างภาษากับไม่ใช่ - อักษรโรมัน เช่นกรีกหรือรัสเซีย

 • ต้องการใช้รูปแบบคีย์บอร์ดดั้งเดิมขณะที่คุณพิมพ์ในภาษาอื่นที่มีตัวอักษรโรมันในรูปแบบ

หมายเหตุ: ในกรณีส่วนใหญ่ หลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอย่าง น้อยสอง แถบภาษาโดยอัตโนมัติปรากฏ ในแถบงาน หรือ บนเดสก์ท็อป ถ้าแถบภาษาไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเปิดใช้งานคีย์บอร์ด ดูแถบภาษาอยู่ใช่ไหม

 1. หลังจากที่คุณได้เปิดการใช้งานภาษาคีย์บอร์ดที่คุณต้อง เปิดเอกสารของคุณ และวางเคอร์เซอร์ในเอกสารที่คุณต้องการเริ่มการพิมพ์ข้อความในภาษาอื่น

 2. คลิกไอคอนภาษา ตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ บนแถบภาษา แล้วคลิกภาษาที่คุณต้องการใช้

  แป้นพิมพ์ลัด:  เมื่อต้องการสลับระหว่างรูปแบบคีย์บอร์ด กด Alt + Shift

  หมายเหตุ: ไอคอน ตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ เป็นตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษารูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่ ไอคอนจริงที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะขึ้นอยู่กับภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่

  ถ้าคุณได้ตั้งค่ามากกว่าหนึ่งรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาเดียว คุณสามารถสลับระหว่างเค้าโครง โดยการคลิกที่ไอคอนเค้าโครงคีย์บอร์ดบนแถบภาษาแล้ว คลิกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ ชื่อบนตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่

  ตัวอย่างตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดแถบภาษา

 3. ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำเพื่อสลับไปมาระหว่างภาษาต่างๆ

เคล็ดลับ: คุณสามารถดูภาษาของเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่ใช้โปรแกรม โดยการค้นหาในแถบสถานะของโปรแกรม ในแถบสถานะจะพร้อมใช้งานเฉพาะในโปรแกรม Microsoft Office ต่อไปนี้: PowerPoint, Visio และ Word เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ คลิกขวาที่แถบสถานะ แถบสถานะ จากนั้น คลิ กภาษา เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน คุณสามารถคลินี้ส่วนของแถบสถานะเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบภาษา และการตั้งค่าภาษาของข้อความที่เลือก

ด้านบนของหน้า

ในกรณีส่วนใหญ่ แถบภาษาโดยอัตโนมัติแสดง บนเดสก์ท็อป หรือ ในแถบหลังจากที่คุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดอย่าง น้อยสองในระบบปฏิบัติการ Windows คุณไม่เห็นแถบภาษาถ้าถูกซ่อนอยู่ หรือเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดเดียวเท่านั้นในระบบปฏิบัติการ Windows

ถ้าคุณไม่เห็นแถบภาษา ทำต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบดูถ้าแถบภาษาจะถูกซ่อน:

ใน Windows 10 และ Windows 8

 1. กดแป้นโลโก้ Windows + X เพื่อดูรายการของคำสั่งและตัวเลือก (โดยปกติแล้ว นี้คือวิธีที่รวดเร็วเพื่อไปยังแผงควบคุม)

  Office 2016, แผงควบคุม Windows 8

 2. คลิก แผงควบคุม

 3. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล

 4. คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 5. ภายใต้ การสลับวิธีการป้อนข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แถบภาษาบนเดสก์ท็อปหากพร้อมใช้งาน แล้วคลิก ตัวเลือก

  Office 2016, การสลับวิธีป้อนข้อมูลใน Windows 8

 6. ในกล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า คลิกแท็บแถบภาษา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกลอยบนเดสก์ท็อป หรือตัวเลือกการเทียบชิดขอบในแถบงาน

  Office 2016, บริการข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ใน Windows 8

ใน Windows 7

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกแท็บ แถบภาษา

  แท็บ แถบภาษา

 5. ภายใต้แถบภาษา ตรวจสอบถ้ามีเลือกตัวเลือกที่ซ่อน ถ้าใช่ เลือกลอยบนเดสก์ท็อป หรือเทียบชิดขอบในแถบงาน

ใน Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกแท็บ แถบภาษา

  แท็บ แถบภาษา

 5. ภายใต้แถบภาษา ตรวจสอบถ้าตัวเลือกซ่อน กยัง ถ้าใช่ คลิกลอยบนเดสก์ท็อป หรือเทียบชิดขอบในแถบงาน

ใน Windows XP

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา จากนั้นคลิก เพิ่มภาษาอื่น

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้คลิกแท็บ ภาษา แล้วคลิก รายละเอียด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกปุ่ม แถบภาษา

 5. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าแถบภาษา ตรวจสอบถ้าแสดงแถบภาษาบนเดสก์ท็อป จะถูกเลือก เลือกตัวเลือกถ้ายังไม่ได้เลือก และคลิกตกลง แถบภาษาควรปรากฏบนเดสก์ท็อป

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เปิดใช้งานภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ดใน Office 2007

เพิ่มภาษา หรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่นใน Office

แทรกสัญลักษณ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×