เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานแมโครใน Office for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้แมโครที่มีไวรัสเข้ามาปนเปื้อนในระบบของคุณ ตามค่าเริ่มต้น Office for Mac จะแสดงข้อความเตือนเมื่อใดก็ตามที่คุณพยายามเปิดเอกสารทีมีแมโคร ข้อความนีจะ้ปรากฏขึ้นโดยไม่คำนึงว่าแมโครมีไวรัสอยู่จริงหรือไม่ คุณสามารถปิดข้อความเตือนได้ แต่ถ้าคุณต้องการทำเช่นนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบและเชื่อถือแหล่งที่มาของเอกสารก่อนที่จะเปิด

คุณกำลังใช้ Office ใดสำหรับชุด Mac

 1. คลิกเมนูWord, Excel หรือPowerPoint ตามความเหมาะสม

 2. คลิกการกำหนดลักษณะ

 3. คลิกความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้มี แมโครทั้งหมดเพื่อเรียกใช้เลือกปุ่มตัวเลือกเปิดใช้งานแมโครทั้งหมด

   ข้อควรระวัง: ซึ่งจะอนุญาตให้แมโครทั้งหมด ดี และไม่ถูก ต้อง การเรียกใช้ โดยไม่มีคำเตือนใด ๆ เพิ่มเติม เลือกการตั้งค่านี้เท่านั้น ถ้าคุณแน่ใจว่า คุณจะไม่สามารถเปิดไฟล์ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย หรือเป็นอันตราย

  • เมื่อต้องการได้รับพร้อมท์ทุกครั้งที่มีการตรวจพบแมโคร เลือกปิดใช้งานแมโครทั้งหมด ด้วยการแจ้งให้ทราบ นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการปิดใช้งานแมโครทั้งหมดอย่างเงียบ ๆ เลือกปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไม่มีแมโครที่จะทำงาน และคุณจะไม่ได้รับพร้อมท์ใด ๆ เพิ่มเติม

Word

PowerPoint

Excel

Word

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกความปลอดภัย ปุ่ม การกำหนดลักษณะความปลอดภัย  

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปิดใช้งานแมโครเมื่อคุณเปิดไฟล์

ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เตือนก่อนการเปิดไฟล์ที่มีแมโคร

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งานการป้องกันไวรัสแมโคร คุณจะเสี่ยงต่อการติดไวรัส ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของคุณเกิดความเสียหายร้ายแรงได้

ดูข้อความเตือนเมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีแมโคร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องการเครื่องหมาย เตือนก่อนการเปิดไฟล์ที่มีแมโคร ถูกเลือกอยู่

PowerPoint

 1. บนเมนู PowerPoint ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. บนแถบเครื่องมือ คลิกทั่วไป ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไปของ PowerPoint  

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปิดใช้งานแมโครเมื่อคุณเปิดไฟล์

ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการป้องกันไวรัสแมโคร

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งานการป้องกันไวรัสแมโคร คุณจะเสี่ยงต่อการติดไวรัส ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของคุณเกิดความเสียหายร้ายแรงได้

ดูข้อความเตือนเมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีแมโคร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการป้องกันไวรัสแมโคร ถูกเลือกอยู่

Excel

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ใช้ร่วมกันและความเป็นส่วนตัว คลิกความปลอดภัย ปุ่ม การกำหนดลักษณะความปลอดภัย  

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปิดใช้งานแมโครเมื่อคุณเปิดไฟล์

ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เตือนก่อนการเปิดไฟล์ที่มีแมโคร

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งานการป้องกันไวรัสแมโคร คุณจะเสี่ยงต่อการติดไวรัส ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของคุณเกิดความเสียหายร้ายแรงได้

ดูข้อความเตือนเมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีแมโคร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องการเครื่องหมาย เตือนก่อนการเปิดไฟล์ที่มีแมโคร ถูกเลือกอยู่

ดูเพิ่มเติม

สร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×