เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถระบุได้หรือไม่ ผู้ใช้จะสามารถใช้ลายเซ็นดิจิทัลเมื่อพวกเขากรอกฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณ คุณสามารถใช้ลายเซ็นดิจิทัลสำหรับหลายสาเหตุเดียวกันคุณอาจลงในเอกสารของแผ่นกระดาษ ใช้ลายเซ็นดิจิทัลไปยังข้อมูลดิจิทัลรับรองความถูกต้อง — เช่นเทมเพลตฟอร์มที่ ฟอร์ม ข้อความอีเมล และเอกสารนั่นคือ โดยใช้การเข้ารหัสคอมพิวเตอร์ เมื่อมีการเซ็นชื่อฟอร์ม ฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วนของฟอร์มที่ถูกเซ็นชื่อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องทำให้ลายเซ็น

หมายเหตุ: ถ้าเทมเพลตฟอร์มถูกออกแบบมาโดยยึดตาม XML Schema คุณสามารถเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเทมเพลตฟอร์ถ้า XML Schema มีโหนที่อยู่ในลายเซ็นดิจิทัล XML World Wide Web Consortium (W3C) Namespace เท่านั้น

ในบทความนี้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ฟอร์มที่มีทั้งหมด

เปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ส่วนหนึ่งของฟอร์ม

ปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เมื่อคุณสร้างเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลงในฟอร์มทั้งหมด หรือเฉพาะส่วนของฟอร์มนั้น ในMicrosoft Office InfoPath 2007 คุณสามารถเลือกการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เทมเพลตฟอร์มเบราว์เซอร์กันเป็นเทมเพลตฟอร์มที่ออกแบบใน InfoPath โดยใช้โหมดความเข้ากันได้ที่เฉพาะเจาะจง เทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์สามารถเบราว์เซอร์เปิดใช้งานเมื่อได้รับการประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ InfoPath Forms Services ในเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ คุณสามารถเปิดใช้ลายเซ็นดิจิทัลที่จะเพิ่มไปยังส่วนของฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกเฉพาะเจาะจงเท่านั้น เมื่อคุณเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับส่วนต่าง ๆ ของฟอร์ม ลายเซ็นที่นำไปใช้กับข้อมูลในส่วนเหล่านั้นเฉพาะของฟอร์มเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ฟอร์มที่มีทั้งหมด

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกฟอร์ม

 2. ภายใต้ประเภท คลิกลายเซ็นดิจิทัล แล้ว คลิ กลายเซ็นดิจิทัลสำหรับทั้งฟอร์มที่เปิดใช้งาน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ตัวเลือกเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับทั้งฟอร์ม ไม่พร้อมใช้งานได้เนื่องจากเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์สนับสนุนลายเซ็นดิจิทัลสำหรับเฉพาะส่วนของเทมเพลตฟอร์เท่านั้น ถ้าคุณเปลี่ยนตัวเลือกความเข้ากันได้สำหรับเทมเพลฟอร์มของคุณหลังจากเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล คุณควรเรียกใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบเพื่อตรวจสอบว่า มีการตั้งค่าตัวเลือกลายเซ็นดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตรวจสอบการออกแบบในส่วนดูเพิ่มเติม

 3. ถ้าถูกออกแบบเทมเพลตฟอร์ โดยยึดตามฐานข้อมูล ริการเว็บ หรือ XML Schema ที่ประกอบด้วยลายเซ็นดิจิทัล namespace คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม เพื่อระบุกลุ่มในแหล่งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในลายเซ็น กลุ่มต้องเป็นส่วนหนึ่งของ namespace ลายเซ็นดิจิทัล

  หมายเหตุ: ถ้าคุณออกแบบฟอร์มที่ไม่ได้ยึดตามฐานข้อมูล ริการเว็บ หรือ XML Schema ที่ประกอบด้วย namespace ดิจิทัล ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน ในกรณีนี้ ดำเนินการขั้นตอนที่ 5

 4. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่คุณต้องการเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล แล้ว คลิ กตกลง

 5. ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ฟอร์มก่อนที่พวกเขาส่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายพร้อมท์ผู้ใช้ให้ลงชื่อเข้าใช้ฟอร์มถ้าจะถูกส่ง โดยไม่มีลายเซ็น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้เปิดใช้งานส่งฟอร์มเทมเพลตฟอร์ คุณต้องทำหลังจากที่คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ส่วนหนึ่งของฟอร์ม

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกฟอร์ม

 2. ภายใต้ประเภท คลิกลายเซ็นดิจิทัล แล้ว คลิ กลายเซ็นดิจิทัลสำหรับข้อมูลเฉพาะในฟอร์มที่เปิดใช้งาน

 3. คลิก เพิ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าของข้อมูลสามารถเซ็นชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับส่วนหนึ่งของแม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล

  เคล็ดลับ: ชื่อคุณใช้ไม่สามารถประกอบด้วยช่องว่าง

 5. คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องเขตข้อมูลและกลุ่มที่จะเซ็นชื่อ

 6. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่คุณต้องการเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล แล้ว คลิ กตกลง

 7. ภายใต้ตัวเลือกลายเซ็นต์ ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าของข้อมูลสามารถเซ็นชื่อ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้มีลายเซ็นเดียวเท่านั้นสำหรับส่วนนี้ของเทมเพลตฟอร์ คลิกอนุญาตให้ลายเซ็นเดียวเท่านั้น

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้มีหลายลายเซ็นที่เป็นอิสระจากกัน และที่สามารถเพิ่ม หรือเอาออก โดยไม่มีผลกระทบต่อลายเซ็นอื่น ๆ คลิไม่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นทั้งหมด (เครื่องหมายร่วม)

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้มีหลายลายเซ็นที่ลายเซ็นก่อนหน้าการลงชื่อเข้าใช้ คลิกลายเซ็นแต่ละลงชื่อเข้าใช้ลายเซ็นก่อนหน้า (การเซ็นชื่อย้อนหลัง)

 8. ในกล่องข้อความยืนยันลายเซ็น พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้แสดงผู้ใช้เมื่อพวกเขาลงชื่อเข้าใช้ส่วนนี้ของฟอร์ม แล้ว คลิกตกลง สองครั้ง

 9. ในเทมเพลตฟอร์ กำหนดความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งของแม่แบบฟอร์มที่คุณเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลที่ มีส่วน

  วิธีการมีดังนี้

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่คุณต้องการแทรกส่วน

  2. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

  3. ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูล คลิกขวาเขตข้อมูล แล้ว คลิ กตัวควบคุมที่คุณต้องการผูกเขตข้อมูลนี้

   • เมื่อต้องการเพิ่มส่วนที่ถูกผูกไว้กับกลุ่ม คลิกขวากลุ่ม แล้ว คลิ กส่วนที่ มีตัวควบคุม

    หมายเหตุ: ถ้าเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่มที่คุณระบุซ้ำ คุณต้องเลือกกลุ่มที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ไม่ซ้ำกัน

 10. ในเทมเพลตฟอร์ ดับเบิลคลิกที่ป้ายชื่อส่วน ด้านล่างของส่วนที่ประกอบด้วยส่วนหรือตัวควบคุมที่คุณแทรกอื่น ๆ

 11. คลิกที่แท็บลายเซ็นดิจิทัล

 12. เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้สำหรับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในส่วนนี้

 13. ในกล่องเซ็นชื่อข้อมูลต่อไปนี้ในรูปแบบเมื่อมีการเซ็นชื่อส่วนนี้ คลิกที่ชื่อของส่วนที่คุณสร้างลายเซ็นดิจิทัลสำหรับในขั้นตอนที่ 4

 14. เมื่อต้องการแสดงลายเซ็นในส่วนเมื่อมีเพิ่ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงลายเซ็นในส่วน

 15. เมื่อต้องการทำให้ตัวควบคุมในส่วนแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อพวกเขาลงชื่อเข้าใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อเซ็น ทำให้ตัวควบคุมแบบอ่านอย่างเดียว

ด้านบนของหน้า

ปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกฟอร์ม

 2. ภายใต้ประเภท คลิกลายเซ็นดิจิทัล แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลเทมเพลตฟอร์ทั้งหมด คลิกเปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัล

  • เมื่อต้องการปิดใช้งานลายเซ็นดิจิทัลสำหรับเฉพาะส่วนของเทมเพลตฟอร์ คลิกลายเซ็นดิจิทัลสำหรับข้อมูลเฉพาะในฟอร์มที่เปิดใช้งาน คลิกพื้นที่ของเทมเพลตฟอร์ในรายการของข้อมูลในรูปแบบที่ถูกเซ็นชื่อ ที่คุณต้องการปิดใช้งานแบบดิจิทัล ลายเซ็นสำหรับ แล้ว คลิกเอาออก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×