เปิดใช้งานไลบรารีหรือรายการเป็นแค็ตตาล็อกใน SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้รายการแค็ตตาล็อกบนไซต์การประกาศของคุณเพื่อให้ง่ายแสดง Url เช่นhttp://www.contoso.com/cameras/camera-accessoriesคุณจะต้องเชื่อมต่อไซต์การประกาศกับแค็ตตาล็อกของคุณ ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังแค็ตตาล็อก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเปิดใช้งานไลบรารีหรือรายการเป็นแค็ตตาล็อก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดใช้งานไลบรารีหรือรายการเป็นแค็ตตาล็อก คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะข้ามไซต์คอลเลกชันประกาศ บนไซต์คอลเลกชันที่ประกอบด้วยไลบรารีหรือรายการ ดูวิธีการเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศแบบข้ามไซต์คอลเลก

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นสมาชิกของกลุ่มเจ้าของบนไซต์ที่มีไลบรารีหรือรายการที่คุณต้องการเปิดใช้งานเป็นแค็ตตาล็อก

 2. เรียกดูไลบรารีหรือรายการที่คุณต้องการเปิดใช้งานเป็นแค็ตตาล็อก จากนั้นให้ทำดังนี้

 3. เลือกแท็บ ไลบรารี จากนั้นบน Ribbon ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้เลือก การตั้งค่าไลบรารี

 4. เลือกแท็บ รายการ จากนั้นบน Ribbon ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้เลือก การตั้งค่ารายการ

 5. บนหน้า การตั้งค่า ในส่วน การตั้งค่าทั่วไป ให้เลือก การตั้งค่าแค็ตตาล็อก

 6. บนหน้า การตั้งค่าแค็ตตาล็อก ในส่วน การแชร์แค็ตตาล็อก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานไลบรารีนี้เป็นแค็ตตาล็อก

 7. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อเข้ามาดูและค้นหาเนื้อหาเหล่านี้ ในส่วน การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ ให้เลือก ปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

 8. ในส่วน เขตข้อมูล URL รายการแค็ตตาล็อก ในรายการ เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้เลือกเขตข้อมูลที่สามารถระบุรายการในไลบรารีหรือรายการโดยไม่ซ้ำกันได้สูงสุดถึงห้าเขตข้อมูล จากนั้นเลือก เพิ่ม

  หมายเหตุ: เลือกที่คุณทำไว้ที่นี่จะไปปรากฏในรูปแบบ URL ของรายการแค็ตตาล็อก ส่วนเมื่อคุณเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเชื่อมต่อไซต์การประกาศกับแค็ตตาล็อกนี้

 9. ในส่วน ลำดับชั้นการนำทาง ให้เลือกคอลัมน์ของไซต์ที่สัมพันธ์กับชุดคำการแท็กของคุณ

  หมายเหตุ: คุณได้เพื่อทำการเลือกในส่วนนี้ถ้าคุณต้องการใช้จัดการการนำทางเพื่อแสดงเนื้อหาของแค็ตตาล็อกบนไซต์การประกาศเท่านั้น สิ่งที่คุณเลือกจะปรากฏในลำดับชั้นการนำทาง จากนั้นเมื่อคุณเชื่อมต่อไซต์การประกาศกับแค็ตตาล็อกนี้

 10. เลือก ตกลง

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณได้เปิดใช้งานไลบรารีหรือรายการเป็นแค็ตตาล็อก เป็นเรื่องสำคัญที่คุณตระเวนแหล่งเนื้อหาที่ประกอบด้วยแค็ตตาล็อก ซึ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ด้วยการตระเวนแบบต่อเนื่อง แต่คุณยังสามารถเริ่มการตระเวนของแค็ตตาล็อกแอด้วยตนเอง ดูการร้องขอการตระเวน และการทำดัชนีของไซต์ใหม่ด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×