เปิดใช้งานเนื้อหาบนไซต์เพื่อให้ค้นหาได้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อผู้ใช้ค้นหาบนไซต์ ผลลัพธ์อาจมาจากหลาย ๆ ที่เช่นคอลัมน์ ไลบรารี และหน้า เจ้าของไซต์สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการค้นหาเพื่อตัดสินใจหรือ ไม่ อนุญาตให้เนื้อหาปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา สิทธิ์บนเนื้อหาจะมีผลต่อว่าผู้ใช้จะสามารถดูเนื้อหาในผลลัพธ์การค้นหา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับดีของวิธีการทำงานของสิทธิ์และการตั้งค่าการค้นหาสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่า บุคคลสามารถดูเอกสารที่ถูกต้องและไซต์ในผลลัพธ์การค้นหา

หมายเหตุ: ผลลัพธ์การค้นหาได้เสมอ ตัดแต่งความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ใช้จะเห็นเนื้อหาที่มีสิทธิ์ในการดูเท่านั้น ตั้งค่าการค้นหาเฉพาะกำหนดว่าเนื้อหาใดจะถูกรวมอยู่ในดัชนีการค้นหา

คุณต้องการทำสิ่งใด

วางแผนเพื่อทำให้เนื้อหาของคุณพร้อมใช้งานในผลลัพธ์การค้นหา

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าการค้นหาและสิทธิ์

แสดงเนื้อหาบนไซต์ในผลลัพธ์การค้นหา

แสดงเนื้อหาจากรายการหรือไลบรารีในผลลัพธ์การค้นหา

แสดงเนื้อหาของหน้า ASPX ในผลลัพธ์การค้นหา

แยกเนื้อหาในคอลัมน์จากผลลัพธ์การค้นหา

ตระเวน และการทำดัชนีไซต์

วางแผนเพื่อทำให้เนื้อหาของคุณพร้อมใช้งานในผลลัพธ์การค้นหา

เป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถใช้การตั้งค่าการควบคุมหรือไม่เนื้อหาปรากฏขึ้นในผลลัพธ์ค้นหา เนื้อหาที่ถูกเก็บไว้ใน places มากมายรวมถึงไซต์ รายการ ไลบรารี Web Part และคอลัมน์ ตามค่าเริ่มต้น เนื้อหาส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในไซต์ รายการ ไลบรารี หน้าของ Web Part หรือคอลัมน์จะเป็นตระเวน และเพิ่มลงในดัชนีการค้นหา มีอะไรอยู่ในดัชนีการค้นหาการตัดสินใจว่า เนื้อหาใดอาจปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา สิทธิ์ที่ตั้งบนรายการ รายการ ไลบรารี ไซต์ และ อื่น ๆ ยังมีผลต่อว่าผู้ใช้สามารถเห็นเนื้อหาในผลลัพธ์การค้นหาหรือไม่

เจ้าของไซต์และไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบสามารถเลือกหรือไม่เนื้อหาอาจปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา ตามค่าเริ่มต้น เนื้อหาของไซต์อาจปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา ถ้าคุณเป็นเจ้าของไซต์หรือไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบ ให้ระบุที่ เนื้อหาจากไซต์ใดไซต์หนึ่งไม่ปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา จาก นั้นตั้งค่าต่าง ๆ ของรายการ ไลบรารี หน้า ASPX เช่นผลการค้นหาอื่น ๆ และคอลัมน์ที่ตั้งบนไซต์นั้นจะไม่มีผลกระทบใด ๆ

ในทำนองเดียวกัน ถ้าเป็นเจ้าของไซต์หรือไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบป้องกันเนื้อหาของรายการหรือไลบรารีปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา แล้ว ยกเว้นคอลัมน์จะไม่มีผลใด ๆ เป็นเรื่องสำคัญเมื่อต้องการทราบว่าการตั้งค่าว่าจะสืบทอดมาจากระดับที่สูงกว่าเพื่อที่จะวางแผนการค้นหาได้อย่างมีประสิทธิผล

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าการค้นหาและสิทธิ์

ความรับผิดชอบของเจ้าของไซต์หนึ่งคือการควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงเนื้อหา คุณสามารถทำให้บางคนสิทธิ์ในการอ่าน และเปลี่ยนเนื้อหา อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถอ่านเนื้อหา และเดียวป้องกันไม่ให้ผู้อื่นดูเนื้อหาทั้งหมด เมื่อต้องการให้เหมาะสมกับความยืดหยุ่นนี้ คุณใช้สิทธิ์กลุ่ม ซึ่งจะกำหนดระดับสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้า ถึงไซต์ หรือเนื้อหาบนไซต์นั้น เจ้าของไซต์กำหนดผู้ใช้ลงในกลุ่มความปลอดภัยอย่าง น้อยหนึ่ง โดยใช้การตั้งค่าสิทธิ์ร่วมกับการตั้งค่าผลลัพธ์ค้นหา เจ้าไซต์สามารถจัดการว่าผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาในผลลัพธ์ค้นหา

ตัวอย่าง สมมติ joe จึงที่กำลังทำงานกับคำขอสำหรับข้อเสนอ (RFP) ใน Microsoft Office Word และทำงานร่วมกันกับทีมของบุคคลที่ 10 ไซต์ทีมของเขามีผู้ใช้ 50 ทั้งหมดของใครเป็นสมาชิกของไซต์ Joe จึงไม่พร้อมให้ทีมทั้งหมดเพื่อดู RFP ดังนั้น เมื่อเขาอัปโหลดนั้นไปยังไซต์ทีม เขาตั้งค่าสิทธิ์เพื่อให้เฉพาะกับทีมของ 10 สามารถดู และแก้ไข จนกระทั่งเขาให้สิทธิ์ในการอ่านของทุกคน 50 เฉพาะบุคคล 10 ที่มีสิทธิ์ในการดูเอกสารจะเห็นแสดงรายการอยู่ในผลลัพธ์การค้นหา

สิทธิ์สามารถนำไปใช้กับรายการ ไซต์ มุมมอง และ Web Part ยัง สิทธิ์อาจขึ้นอยู่กับสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดนี้อาจส่งผลต่อผู้ใช้เห็นในผลลัพธ์การค้นหา ดังนั้น ก่อนที่จะเพิ่มเนื้อหาใด ๆ ไปยังไซต์ของคุณ คุณอาจต้อง การทำความคุ้นเคยกับรูปแบบสิทธิ์ของ SharePoint รูปแบบสิทธิ์ของไซต์หรือองค์กรของคุณ หรือเมื่อต้อง การวางแผนอะไรรูปแบบสิทธิ์จะใช้ได้สำหรับไซต์ของคุณ

ดูเพิ่มเติม:กลุ่ม SharePoint ใน SharePoint Online เริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

แสดงเนื้อหาบนไซต์ในผลลัพธ์การค้นหา

เป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถเลือกได้หรือไม่เนื้อหาบนไซต์ของคุณอาจปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา ตามค่าเริ่มต้น เนื้อหาไซต์ทั้งหมดอาจปรากฏขึ้นในผลลัพธ์ค้นหา บุคคลที่จะดูผลลัพธ์การค้นหาต้องมีสิทธิ์ในการดูเนื้อหา ถ้าคุณป้องกันเนื้อหาของไซต์ปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา เนื้อหาของไซต์ย่อยทั้งหมดจะยังถูกบล็อกไม่ให้ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณต้องมีระดับสิทธิ์จัดการสิทธิ์ ระดับสิทธิ์นี้จะถูกรวมอยู่ในกลุ่ม "ไซต์ชื่อ" เจ้า

 1. บนไซต์ ให้คลิก การตั้งค่า > การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ค้นหา คลิกค้นหาและความพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์

 3. ในเนื้อหาของไซต์การทำดัชนีส่วน ภายใต้อนุญาตให้ไซต์นี้ปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา เลือกใช่ เพื่ออนุญาตให้เนื้อหาของไซต์จะปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เนื้อหาปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา เลือกไม่มี

ด้านบนของหน้า

แสดงเนื้อหาจากรายการหรือไลบรารีในผลลัพธ์การค้นหา

เป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถตัดสินใจว่า รายการในรายการและไลบรารีบนไซต์ของคุณรวมอยู่ในผลลัพธ์การค้นหา ตามค่าเริ่มต้น ทุกรายการและไลบรารีถูกตั้งค่าการรวมรายการทั้งหมดในผลลัพธ์การค้นหา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณต้องมีระดับสิทธิ์จัดการรายการ กลุ่ม Designer และ "ไซต์ชื่อ" เจ้าประกอบด้วยสิทธิ์ระดับนี้ เมื่อคุณไม่มีสิทธิ์จัดการรายการ เมนูที่อธิบายไว้ในขั้นตอนนี้ไม่พร้อมใช้งาน

 1. บนไซต์ ค้นหา และคลิกรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการกำหนดเอง

 2. คลิกการตั้งค่า >ตั้งค่าไซต์.

 3. ภายใต้การดูแลไซต์ คลิกไซต์ไลบรารีและรายการ

 4. คลิกรายการจากรายการ ตัวอย่างกำหนดเอง "เอกสารที่ใช้ร่วมกัน"

 5. บนหน้าการตั้งค่ารายการ ภายใต้ตั้งค่าทั่วไป คลิกการตั้งค่าขั้นสูง

 6. ในส่วนค้นหา ภายใต้อนุญาตให้ข้อมูลจากไลบรารีเอกสารนี้ปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา เลือกใช่ เพื่อรวมรายการทั้งหมดในรายการหรือไลบรารีในผลลัพธ์การค้นหา

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้รายการจากรายการหรือไลบรารีจะปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา เลือกไม่มี

ด้านบนของหน้า

แสดงเนื้อหาของหน้า ASPX ในผลลัพธ์การค้นหา

คุณสามารถควบคุมว่า เนื้อหาของหน้า ASPX รวมอยู่ในผลลัพธ์การค้นหา เมื่อคุณสร้างไซต์ หน้าเนื้อหาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น default.aspx, allitems.aspx สำหรับแกลเลอรี Web Part ของคุณ และหลายคนอื่นถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหน้า คุณยังสามารถสร้างหน้า ASPX แบบกำหนดเอง

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อ Web Part ที่แสดงบนหน้าแอ ASPX ใช้ข้อมูลจากรายการหรือไลบรารีที่ประกอบด้วยสิทธิ์แบบจำกัด เรียกว่ากำหนดสิทธิ์ ไม่มีเนื้อหาในหน้า ASPX บนไซต์มีอยู่ในผลลัพธ์การค้นหา ซึ่งป้องกันผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตจากการดูเนื้อหา

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า เอกสารทั้งหมดห้าจะแสดงในการแชร์เอกสาร Web Part บนไซต์ทีมกับสมาชิก 50 หนึ่งในเอกสารมีจำกัดสิทธิ์ เฉพาะบางบุคคลที่ได้รับการอนุญาตให้มองเห็นได้ เนื้อหาจะถูกซ่อนจากไซต์นั้นในผลลัพธ์การค้นหาโดยอัตโนมัติเพื่อให้เนื้อหาจากเอกสารนั้นปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ค้นหา ซึ่งป้องกันเนื้อหาของหน้า ASPX โดยไม่ตั้งใจถูกเปิดเผยกับบุคคลที่จะไม่ควรจะเห็น

คุณได้เลือกละเว้นตั้งค่านี้เพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดในผลลัพธ์ค้นหาโดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์ กรณีนี้ เนื้อหาทั้งหมดอาจปรากฏขึ้นในผลลัพธ์ค้นหา แต่ไม่ได้รับอนุญาตผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงเอกสารจริง ตัวเลือกอื่นจะไม่เพื่อรวมเนื้อหาใด ๆ ASPX ค้นหาผลลัพธ์ โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์ในการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณต้องมีระดับสิทธิ์จัดการสิทธิ์ ระดับสิทธิ์นี้จะถูกรวมอยู่ในกลุ่ม "ไซต์ชื่อ" เจ้า

 1. บนไซต์ ให้คลิก การตั้งค่า > การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้การค้นหา คลิกค้นหาและความพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์

 3. ในตัวทำดัชนี ASPX หน้าเนื้อหาส่วน เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ดัชนี Web Part ถ้าไซต์นี้ประกอบด้วยสิทธิ์ที่กำหนด

เมื่อสิทธิ์ของหน้า ASPX จะแตกต่างจากไซต์แม่ ไม่มีเนื้อหาบนไซต์ปรากฏขึ้นในผลลัพธ์การค้นหา

เสมอดัชนี Web Part ทั้งหมดบนไซต์นี้

แสดงเนื้อหาของหน้า ASPX ทั้งหมดบนไซต์ในผลลัพธ์การค้นหาโดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์

ไม่มีดัชนี Web Part บนไซต์นี้

ซ่อนเนื้อหาของหน้า ASPX ทั้งหมดบนไซต์จากผลลัพธ์การค้นหาโดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์

ด้านบนของหน้า

แยกเนื้อหาในคอลัมน์จากผลลัพธ์การค้นหา

ฐานะเจ้าของไซต์ คุณสามารถควบคุมว่า เนื้อหาในคอลัมน์บางคอลัมน์ในรายการหรือไลบรารีปรากฏขึ้นในผลลัพธ์ค้นหา ตามค่าเริ่มต้น เนื้อหาทั้งหมดจะถูกรวมอยู่ในผลลัพธ์ค้นหา ตั้งค่านี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการป้องกันไม่ให้ปรากฏขึ้นในผลลัพธ์ค้นหาข้อมูลที่มีความสำคัญ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ คุณต้องมีระดับสิทธิ์จัดการสิทธิ์ ระดับสิทธิ์นี้จะถูกรวมอยู่ในกลุ่มเจ้าของ"ชื่อไซต์"

 1. บนไซต์ที่ประกอบด้วยรายการหรือไลบรารี คลิกการตั้งค่า >ตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ค้นหา คลิกคอลัมน์ค้นหาได้

 3. ในคอลัมน์ที่ถูกแยกออกจากการทำดัชนีการค้นหา ส่วน ภายใต้ไม่รวม เครื่องหมายในกล่องถัดจากชื่อคอลัมน์สำหรับคอลัมน์คุณต้องการรวมในผลลัพธ์การค้นหา

หมายเหตุ: คอลัมน์ที่ปรากฏอยู่ที่เป็นไซต์ปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

ตระเวน และการทำดัชนีไซต์

เมื่อผู้อื่นค้นหาเนื้อหาบนไซต์ SharePoint ของคุณ อะไรอยู่ในดัชนีค้นหาของคุณตัดสินใจว่า พวกเขาจะค้นหา ดัชนีการค้นหาประกอบด้วยข้อมูลจากเอกสารทั้งหมด และหน้าบนไซต์ของคุณใน SharePoint Online เนื้อหาโดยอัตโนมัติตระเวนโดยยึดตามกำหนดการตระเวนกำหนด ตัวตระเวนรับค่าเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การตระเวนล่าสุด และการอัปเดดัชนี

ในบางกรณี คุณอาจต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้องขอการทั้งหมดทำดัชนีใหม่ของไซต์ เห็นด้วยตนเองร้องขอการตระเวน และทำดัชนีใหม่ของไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×