เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโคร

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้แมโครที่มีไวรัสเข้ามาปนเปื้อนในระบบของคุณ ตามค่าเริ่มต้น Office for Mac จะแสดงข้อความเตือนเมื่อใดก็ตามที่คุณพยายามเปิดเอกสารทีมีแมโคร ข้อความนีจะ้ปรากฏขึ้นโดยไม่คำนึงว่าแมโครมีไวรัสอยู่จริงหรือไม่ คุณสามารถปิดข้อความเตือนได้ แต่ถ้าคุณต้องการทำเช่นนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบและเชื่อถือแหล่งที่มาของเอกสารก่อนที่จะเปิด

  1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ความปลอดภัย  ปุ่ม การกำหนดลักษณะความปลอดภัย

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปิดใช้งานแมโครเมื่อคุณเปิดไฟล์

ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เตือนก่อนการเปิดไฟล์ที่มีแมโคร

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งานการป้องกันไวรัสแมโคร คุณจะเสี่ยงต่อการติดไวรัส ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของคุณเกิดความเสียหายร้ายแรงได้

ดูข้อความเตือนเมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีแมโคร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องการเครื่องหมาย เตือนก่อนการเปิดไฟล์ที่มีแมโคร ถูกเลือกอยู่

ดูเพิ่มเติม

สร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

PowerPoint

เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้แมโครที่มีไวรัสเข้ามาปนเปื้อนในระบบของคุณ ตามค่าเริ่มต้น Office for Mac จะแสดงข้อความเตือนเมื่อใดก็ตามที่คุณพยายามเปิดเอกสารทีมีแมโคร ข้อความนีจะ้ปรากฏขึ้นโดยไม่คำนึงว่าแมโครมีไวรัสอยู่จริงหรือไม่ คุณสามารถปิดข้อความเตือนได้ แต่ถ้าคุณต้องการทำเช่นนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบและเชื่อถือแหล่งที่มาของเอกสารก่อนที่จะเปิด

  1. บนเมนู PowerPoint ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  2. บนแถบเครื่องมือ คลิก ทั่วไป  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไปของ PowerPoint

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปิดใช้งานแมโครเมื่อคุณเปิดไฟล์

ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการป้องกันไวรัสแมโคร

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งานการป้องกันไวรัสแมโคร คุณจะเสี่ยงต่อการติดไวรัส ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของคุณเกิดความเสียหายร้ายแรงได้

ดูข้อความเตือนเมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีแมโคร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการป้องกันไวรัสแมโคร ถูกเลือกอยู่

ดูเพิ่มเติม

สร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

Excel

เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้แมโครที่มีไวรัสเข้ามาปนเปื้อนในระบบของคุณ ตามค่าเริ่มต้น Office for Mac จะแสดงข้อความเตือนเมื่อใดก็ตามที่คุณพยายามเปิดเอกสารทีมีแมโคร ข้อความนีจะ้ปรากฏขึ้นโดยไม่คำนึงว่าแมโครมีไวรัสอยู่จริงหรือไม่ คุณสามารถปิดข้อความเตือนได้ แต่ถ้าคุณต้องการทำเช่นนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบและเชื่อถือแหล่งที่มาของเอกสารก่อนที่จะเปิด

  1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้ การแชร์และความเป็นส่วนตัว ให้คลิก ความปลอดภัย  ปุ่ม การกำหนดลักษณะความปลอดภัย

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปิดใช้งานแมโครเมื่อคุณเปิดไฟล์

ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เตือนก่อนการเปิดไฟล์ที่มีแมโคร

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งานการป้องกันไวรัสแมโคร คุณจะเสี่ยงต่อการติดไวรัส ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของคุณเกิดความเสียหายร้ายแรงได้

ดูข้อความเตือนเมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีแมโคร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องการเครื่องหมาย เตือนก่อนการเปิดไฟล์ที่มีแมโคร ถูกเลือกอยู่

ดูเพิ่มเติม

สร้าง เรียกใช้ แก้ไข หรือลบแมโคร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×