ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโครในไฟล์ Office

การสมัครใช้งาน Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

แมโครเป็นชุดคำสั่งที่คุณสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติและสามารถเรียกใช้ได้เมื่อคุณต้องการดำเนินการงานดังกล่าว บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณทำงานกับแมโคร และคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโครในศูนย์ความเชื่อถือได้

ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแมโคร โปรดดู เริ่มต้นใช้งานด่วน: สร้างแมโคร

ในบทความนี้

เปิดใช้งานแมโครเมื่อแถบข้อความปรากฏขึ้น

เปิดใช้งานแมโครในมุมมอง Backstage

เปิดใช้งานแมโครหนึ่งครั้งเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น

เปลี่ยนการตั้งค่าแมโครในศูนย์ความเชื่อถือ

คำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าแมโคร

แมโครคืออะไร ใครคือผู้สร้างแมโคร และมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างไร

เปิดใช้งานแมโครเมื่อแถบข้อความปรากฏขึ้น

เมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีแมโคร แถบข้อความสีเหลืองจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยไอคอนรูปโล่และปุ่ม เปิดใช้งานเนื้อหา ถ้าคุณทราบว่าแมโครดังกล่าวหรือแมโครอื่นๆ มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ให้ใช้คำแนะนำต่อไปนี้

รูปภาพต่อไปนี้คือตัวอย่างของแถบข้อความเมื่อแมโครอยู่ในไฟล์

แถบข้อความเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับแมโคร

เปิดใช้งานแมโครในมุมมอง Backstage

อีกวิธีที่จะเปิดใช้งานแมโครในไฟล์ได้คือผ่านทางมุมมอง Microsoft Office Backstage มุมมองนี้จะปรากฏหลังจากที่คุณคลิกแท็บ ไฟล์ เมื่อแถบข้อความสีเหลืองปรากฏขึ้นมา

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ในพื้นที่ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา

 3. ภายใต้เปิดใช้งานเนื้อหาทั้งหมดให้คลิกเปิดใช้งานเนื้อหาที่ใช้งานอยู่ของเอกสารนี้เสมอ
  ไฟล์จะกลายเป็นเอกสารที่เชื่อถือได้

รูปภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของตัวเลือก เปิดใช้งานเนื้อหา

รายการดรอปดาวน์ของคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

เปิดใช้งานแมโครหนึ่งครั้งเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานแมโครเฉพาะเวลาที่เปิดไฟล์อยู่ เมื่อคุณปิดไฟล์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ในพื้นที่ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา

 3. เลือก ตัวเลือกขั้นสูง

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหาสำหรับเซสชันนี้ สำหรับแมโครแต่ละรายการ

 5. คลิก ตกลง

เปลี่ยนการตั้งค่าแมโครในศูนย์ความเชื่อถือ

การตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครจะอยู่ในศูนย์ความเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำงานในองค์กร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเปลี่ยนการตั้งค่าได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าแมโครของคุณในศูนย์ความเชื่อถือ การตั้งค่าเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น การตั้งค่าแมโครนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยในโปรแกรม Office อื่นๆ ทั้งหมดของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 4. ใน ศูนย์ความเชื่อถือ ให้คลิก การตั้งค่าแมโคร

 5. ทำการเลือกตามที่คุณต้องการ

 6. คลิก ตกลง

รูปต่อไปนี้คือพื้นที่ การตั้งค่าแมโคร ของศูนย์ความเชื่อถือ

พื้นที่การตั้งค่าแมโครของศูนย์ความน่าเชื่อถือ

ใช้ข้อมูลในส่วนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแมโคร

คำอธิบายการตั้งค่าแมโคร

 • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ    แมโครและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน

 • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ    แมโครจะถูกปิดใช้งาน แต่การแจ้งเตือนความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ เปิดใช้งานแมโครโดยพิจารณาเป็นกรณีไป

 • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่มีลายเซ็นดิจิทัล    แมโครจะถูกปิดใช้งาน แต่การแจ้งเตือนความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะถูกเรียกใช้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้น แต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้เปิดใช้งานแมโครที่มีการเซ็นชื่อและให้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น

 • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะอาจเป็นการเปิดใช้งานโค้ดที่เป็นอันตราย)    แมโครทั้งหมดจะทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีความเสี่ยงต่อโค้ดที่เป็นอันตราย

 • เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA    ไม่อนุญาตหรืออนุญาตให้เข้าถึงโมเดลวัตถุ Visual Basic for Applications (VBA ) ทางการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติ ตัวเลือกความปลอดภัยนี้เป็นตัวเลือกสำหรับโค้ดที่เขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการสภาพแวดล้อมและโมเดลวัตถุ VBA ซึ่งเป็นการตั้งค่าต่อผู้ใช้และต่อแอปพลิเคชัน และตามค่าเริ่มต้นจะไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นการขัดขวางโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้สร้างโค้ดจำลองตัวเองซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติในการเข้าถึงโมเดลวัตถุ VBA เมื่อต้องการเปิดใช้การเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

หมายเหตุ: Microsoft Publisher และ Microsoft Access ไม่มีตัวเลือก เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA

แมโครคืออะไร ใครคือผู้สร้างแมโคร และมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างไร

แมโครจะทำงานที่ใช้บ่อยได้โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาในการกดแป้นและใช้เมาส์ แมโครหลายแมโครสร้างขึ้นโดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) และถูกเขียนขึ้นโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม แมโครบางตัวก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย บุคคลประสงค์ร้ายหรือเรียกอีกอย่างว่าแฮกเกอร์สามารถใส่แมโครที่สร้างความเสียหายเอาไว้ในไฟล์ ซึ่งสามารถแพร่ไวรัสลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือในเครือข่ายขององค์กรของคุณได้

ในบทความนี้

แมโครคืออะไร และมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างไร

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโครด้วยศูนย์ความเชื่อถือ

คุณใช้โปรแกรมใดอยู่

ศูนย์ความเชื่อถือสามารถช่วยป้องกันแมโครที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างไร

คำเตือนด้านความปลอดภัยถามฉันว่าต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโคร ฉันควรทำอย่างไร

แมโครคืออะไร และมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างไร

แมโครทำงานที่ทำบ่อยโดยอัตโนมัติ แมโครมากมายถูกสร้างขึ้นด้วย VBA และเขียนขึ้นโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม แมโครบางอย่างทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย บุคคลที่มีเจตนาร้ายสามารถแนะนำแมโครที่เป็นอันตราย ในเอกสารหรือไฟล์ ซึ่งสามารถเผยแพร่ ไวรัส ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโครด้วยศูนย์ความเชื่อถือ

การตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครจะอยู่ในศูนย์ความเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำงานในองค์กร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ใครก็ตามเปลี่ยนการตั้งค่าได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าแมโครของคุณในศูนย์ความเชื่อถือ การตั้งค่าเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น การตั้งค่าแมโครนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยในโปรแกรม Office อื่นๆ ทั้งหมดของคุณ

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือก Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่มีแมโครที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่คุณเชื่อถือคุณสามารถใส่เอกสารเหล่านั้นลงในการเพิ่มเอาออกหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่มีการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่คุณยังต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้แมโครเมื่อใดโดยพิจารณาเป็นกรณี

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้จะเหมือนกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีที่แมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศก็ได้ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะอาจเป็นการเปิดใช้งานโค้ดที่เป็นอันตราย) คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณถูกโจมตีจากโค้ดที่เป็นอันตรายได้ง่ายและไม่แนะนำให้ใช้

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือก Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่มีแมโครที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่คุณเชื่อถือคุณสามารถใส่เอกสารเหล่านั้นลงในการเพิ่มเอาออกหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่มีการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่คุณยังต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้แมโครเมื่อใดโดยพิจารณาเป็นกรณี

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้จะเหมือนกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีที่แมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศก็ได้ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะอาจเป็นการเปิดใช้งานโค้ดที่เป็นอันตราย) คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณถูกโจมตีจากโค้ดที่เป็นอันตรายได้ง่ายและไม่แนะนำให้ใช้

  • เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA    การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและใช้เพื่อป้องกันหรืออนุญาตการเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ผ่านการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติต่างๆ กล่าวคือ การตั้งค่านี้มีตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับโค้ดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการกับสภาพแวดล้อมและรูปแบบวัตถุ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ผ่านการเขียนโปรแกรม นี่เป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนและแอปพลิเคชันหนึ่งรายการเท่านั้น และจะปฏิเสธการเข้าถึงตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกความปลอดภัยนี้ทำให้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างโค้ด "จำลองตัวเอง" ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบของผู้ใช้ปลายทางได้ยากขึ้น สำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติที่สามารถเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ผ่านการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องอนุญาตการเข้าถึงอย่างชัดเจนก่อน เมื่อต้องการอนุญาตการเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครจากแท็บ นักพัฒนา ใน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel คลิก ยอดนิยม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. ในเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • ไม่แสดงคำเตือนและปิดใช้งานแมโครทั้งหมด คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน

  • คำเตือนสำหรับแมโครที่ถูกเซ็นชื่อ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดถูกปิดใช้งาน การตั้งค่าเริ่มต้นนี้จะเหมือนกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีที่แมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศก็ได้ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  • คำเตือนสำหรับแมโครทั้งหมด คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่คุณยังต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้แมโครเมื่อใดโดยพิจารณาเป็นกรณี

  • ไม่ตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับแมโคร (ไม่แนะนำ) คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดทำงาน การตั้งค่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณถูกโจมตีจากโค้ดที่เป็นอันตรายและไม่แนะนำ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่มีแมโครที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่คุณเชื่อถือคุณสามารถใส่เอกสารเหล่านั้นลงในการเพิ่มเอาออกหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่มีการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่คุณยังต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้แมโครเมื่อใดโดยพิจารณาเป็นกรณี

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้จะเหมือนกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีที่แมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศก็ได้ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะอาจเป็นการเปิดใช้งานโค้ดที่เป็นอันตราย) คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณถูกโจมตีจากโค้ดที่เป็นอันตรายได้ง่ายและไม่แนะนำให้ใช้

  • เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA    การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและใช้เพื่อป้องกันหรืออนุญาตการเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ผ่านการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติต่างๆ กล่าวคือ การตั้งค่านี้มีตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับโค้ดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการกับสภาพแวดล้อมและรูปแบบวัตถุ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ผ่านการเขียนโปรแกรม นี่เป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนและแอปพลิเคชันหนึ่งรายการเท่านั้น และจะปฏิเสธการเข้าถึงตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกความปลอดภัยนี้ทำให้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างโค้ด "จำลองตัวเอง" ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบของผู้ใช้ปลายทางได้ยากขึ้น สำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติที่สามารถเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ผ่านการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องอนุญาตการเข้าถึงอย่างชัดเจนก่อน เมื่อต้องการอนุญาตการเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครจากแท็บ นักพัฒนา ใน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint คลิก ยอดนิยม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. ในเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่มีแมโครที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่คุณเชื่อถือคุณสามารถใส่เอกสารเหล่านั้นลงในการเพิ่มเอาออกหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่มีการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่คุณยังต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้แมโครเมื่อใดโดยพิจารณาเป็นกรณี

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้จะเหมือนกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีที่แมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศก็ได้ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะอาจเป็นการเปิดใช้งานโค้ดที่เป็นอันตราย) คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณถูกโจมตีจากโค้ดที่เป็นอันตรายได้ง่ายและไม่แนะนำให้ใช้

  • เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA    การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและใช้เพื่อป้องกันหรืออนุญาตการเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ผ่านการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติต่างๆ กล่าวคือ การตั้งค่านี้มีตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับโค้ดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการกับสภาพแวดล้อมและรูปแบบวัตถุ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ผ่านการเขียนโปรแกรม นี่เป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนและแอปพลิเคชันหนึ่งรายการเท่านั้น และจะปฏิเสธการเข้าถึงตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกความปลอดภัยนี้ทำให้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างโค้ด "จำลองตัวเอง" ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบของผู้ใช้ปลายทางได้ยากขึ้น สำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติที่สามารถเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ผ่านการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องอนุญาตการเข้าถึงอย่างชัดเจนก่อน เมื่อต้องการอนุญาตการเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. ในเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก ตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่มีแมโครที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่คุณเชื่อถือคุณสามารถใส่เอกสารเหล่านั้นลงในการเพิ่มเอาออกหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่มีการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่คุณยังต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้แมโครเมื่อใดโดยพิจารณาเป็นกรณี

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้จะเหมือนกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีที่แมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศก็ได้ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะอาจเป็นการเปิดใช้งานโค้ดที่เป็นอันตราย) คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณถูกโจมตีจากโค้ดที่เป็นอันตรายได้ง่ายและไม่แนะนำให้ใช้

  • เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA    การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและใช้เพื่อป้องกันหรืออนุญาตการเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ผ่านการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติต่างๆ กล่าวคือ การตั้งค่านี้มีตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับโค้ดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการกับสภาพแวดล้อมและรูปแบบวัตถุ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ผ่านการเขียนโปรแกรม นี่เป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนและแอปพลิเคชันหนึ่งรายการเท่านั้น และจะปฏิเสธการเข้าถึงตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกความปลอดภัยนี้ทำให้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างโค้ด "จำลองตัวเอง" ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบของผู้ใช้ปลายทางได้ยากขึ้น สำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติที่สามารถเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ผ่านการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องอนุญาตการเข้าถึงอย่างชัดเจนก่อน เมื่อต้องการอนุญาตการเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตั้งค่าแมโคร

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่เชื่อถือแมโคร แมโครทั้งหมดในเอกสารและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน ถ้ามีเอกสารที่มีแมโครที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่คุณเชื่อถือคุณสามารถใส่เอกสารเหล่านั้นลงในการเพิ่มเอาออกหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่มีการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานแมโคร แต่คุณยังต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้แมโครเมื่อใดโดยพิจารณาเป็นกรณี

  • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล การตั้งค่านี้จะเหมือนกับตัวเลือก ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ ยกเว้นในกรณีที่แมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะสามารถทำงานได้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้นแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโครที่ถูกเซ็นชื่อหรือเลือกที่จะเชื่อถือผู้ประกาศก็ได้ แมโครที่ไม่มีลายเซ็นทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะอาจเป็นการเปิดใช้งานโค้ดที่เป็นอันตราย) คลิกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้แมโครทั้งหมดทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณถูกโจมตีจากโค้ดที่เป็นอันตรายได้ง่ายและไม่แนะนำให้ใช้

  • เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA    การตั้งค่านี้มีไว้สำหรับนักพัฒนาและใช้เพื่อป้องกันหรืออนุญาตการเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ผ่านการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติต่างๆ กล่าวคือ การตั้งค่านี้มีตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับโค้ดซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการกับสภาพแวดล้อมและรูปแบบวัตถุ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ผ่านการเขียนโปรแกรม นี่เป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนและแอปพลิเคชันหนึ่งรายการเท่านั้น และจะปฏิเสธการเข้าถึงตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกความปลอดภัยนี้ทำให้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสร้างโค้ด "จำลองตัวเอง" ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบของผู้ใช้ปลายทางได้ยากขึ้น สำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติที่สามารถเข้าถึงรูปแบบวัตถุ VBA ผ่านการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องอนุญาตการเข้าถึงอย่างชัดเจนก่อน เมื่อต้องการอนุญาตการเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครจากแท็บ นักพัฒนา ใน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word คลิก ยอดนิยม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

ด้านบนของหน้า

ศูนย์ความเชื่อถือสามารถช่วยป้องกันแมโครที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างไร

ก่อนที่จะเปิดใช้งานแมโครในเอกสาร ศูนย์ความเชื่อถือจะตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้:

 • แมโครที่เซ็นชื่อโดยนักพัฒนาที่มี ลายเซ็นดิจิทัล

 • ลายเซ็นดิจิทัลถูกต้อง

 • ลายเซ็นดิจิทัลนี้เป็นลายเซ็นปัจจุบัน (ยังไม่หมดอายุ)

 • ใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลถูกออกให้โดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ที่มีชื่อเสียง

 • นักพัฒนาที่เซ็นชื่อแมโครคือ ผู้เผยแพร่ที่น่าเชื่อถือ

ถ้าศูนย์ความเชื่อถือตรวจพบปัญหาเหล่านี้ แมโครจะถูกปิดใช้งานตามค่าเิร่มต้น และแถบข้อความจะปรากฎขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับแมโครที่อาจไม่ปลอดภัย

แถบข้อความ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานแมโคร ให้คลิก ตัวเลือก บนแถบข้อความ กล่องโต้ตอบความปลอดภัยจะเปิดขึ้น ดูส่วนถัดไปสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับแมโครและความปลอดภัย

หมายเหตุ: ใน Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office Publisher 2007 คำเตือนด้านความปลอดภัยจะปรากฎในกล่องโต้ตอบ ไม่ใช่ในแถบข้อความ

ด้านบนของหน้า

คำเตือนด้านความปลอดภัยถามฉันว่าต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโคร ฉันควรทำอย่างไร

เมื่อกล่องโต้ตอบตัวเลือกความปลอดภัยปรากฏชึ้น คุณสามารถเปิดใช้งานแมโครหรือปล่อยให้ปิดใช้งานไว้ คุณควรเปิดใช้งานแมโคร ถ้าคุณแน่ใจว่ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณแน่ใจว่าเอกสารและแมโครจะมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีลายเซ็นที่ถูกต้องและคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนอีกครั้งแทนที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือเริ่มต้นเป็นการตั้งค่าความปลอดภัยแมโครที่ปลอดภัยน้อยกว่าคุณสามารถคลิกเชื่อถือเอกสารทั้งหมดจากผู้ประกาศนี้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผู้เผยแพร่ลงในรายชื่อผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ของคุณในศูนย์ความเชื่อถือ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดจากผู้เผยแพร่ที่เชื่อถือได้ ในกรณีที่แมโครจะไม่มีลายเซ็นที่ถูกต้องแต่คุณเชื่อถือและไม่ต้องการให้มีการแจ้งเตือนอีกครั้งแทนที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือเริ่มต้นเป็นการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครที่ปลอดภัยน้อยกว่าการตั้งค่าการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครที่ปลอดภัย เอกสารในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่มีการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

กล่องโต้ตอบความปลอดภัยจะอธิบายเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการปัญหาที่เป็นไปได้ และมีคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรหรือไม่ควรทำในแต่ละกรณี

ปัญหา

คำแนะนำ

แมโครไม่ถูกเซ็นชื่อ     เนื่องจากแมโครไม่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล จึงไม่สามารถยืนยันผู้เผยแพร่แมโครได้ ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุได้ว่าแมโครปลอดภัยหรือไม่

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานแมโครที่ไม่ถูกเซ็นชื่อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแมโครมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ คุณยังคงสามารถทำงานในเอกสารได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เปิดใช้งานแมโคร

ลายเซ็นแมโครไม่น่าเชื่อถือ     แมโครอาจไม่ปลอดภัย เนื่องจากแมโครถูกเซ็นชื่อ ลายเซ็นถูกต้อง และคุณไม่ได้เลือกที่จะเชื่อถือผู้เผยแพร่ที่เซ็นชื่อในแมโคร

คุณสามารถระบุผู้เผยแพร่ ความเชื่อถือ เพิ่มเติมได้ โดยการคลิก เชื่อถือเอกสารทั้งหมดจากผู้เผยแพร่นี้ ในกล่องโต้ตอบความปลอดภัย ตัวเลือกนี้ปรากฏก็ต่อเมื่อลายเซ็นถูกต้อง การคลิกตัวเลือกนี้จะเพิ่มผู้เผยแพร่ลงในรายการผู้เผยแพร่ที่เชื่อถือได้ของคุณในศูนย์ความเชื่อถือ

ลายเซ็นแมโครไม่ถูกต้อง     แมโครอาจไม่ปลอดภัย เนื่องจากแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล และลายเซ็นไม่ถูกต้อง

เราขอแนะนำให้คุณไม่เปิดใช้งานแมโครที่มีลายเซ็นที่ไม่ถูกต้อง เหตุผลที่เป็นไปได้หนึ่งที่เป็นลายเซ็นไม่ถูกต้องคือการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

ลายเซ็นแมโครหมดอายุ     แมโครอาจไม่ปลอดภัย เนื่องจากแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล และลายเซ็นหมดอายุ

ก่อนที่จะเปิดใช้งานแมโครที่มีลายเซ็นที่หมดอายุ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแมโครมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ถ้าคุณเคยใช้เอกสารนี้โดยไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัย อาจมีความเสี่ยงน้อยลงในการเปิดใช้งานแมโคร

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครใน Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×