เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโครในไฟล์ Office

แมโครเป็นชุดคำสั่งที่คุณสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติและสามารถเรียกใช้ได้เมื่อคุณต้องการดำเนินการงานดังกล่าว บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณทำงานกับแมโคร และคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแมโครในศูนย์ความเชื่อถือได้

ในบทความนี้

เปิดใช้งานแมโครเมื่อแถบข้อความปรากฏขึ้น

เปิดใช้งานแมโครในมุมมอง Backstage

เปิดใช้งานแมโครหนึ่งครั้งเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น

เปลี่ยนการตั้งค่าแมโครในศูนย์ความเชื่อถือ

คำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าแมโคร

แมโครคืออะไร ใครคือผู้สร้างแมโคร และมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างไร

เปิดใช้งานแมโครเมื่อแถบข้อความปรากฏขึ้น

เมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีแมโคร แถบข้อความสีเหลืองจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยไอคอนรูปโล่และปุ่ม เปิดใช้งานเนื้อหา ถ้าคุณทราบว่าแมโครดังกล่าวหรือแมโครอื่นๆ มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ให้ใช้คำแนะนำต่อไปนี้

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแถบข้อความเมื่อมีแมโครอยู่ในไฟล์

แถบข้อความเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับแมโคร

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานแมโครในมุมมอง Backstage

อีกวิธีที่จะเปิดใช้งานแมโครในไฟล์ได้คือผ่านทางมุมมอง Microsoft Office Backstage มุมมองนี้จะปรากฏหลังจากที่คุณคลิกแท็บ ไฟล์ เมื่อแถบข้อความสีเหลืองปรากฏขึ้นมา

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ในพื้นที่ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา

 3. ภายใต้ เปิดใช้งานเนื้อหาทั้งหมด คลิก เปิดใช้งานเนื้อหาแบบแอกทีฟของเอกสารนี้เสมอ
  และไฟล์จะกลายเป็นเอกสารที่เชื่อถือได้

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของตัวเลือก เปิดใช้งานเนื้อหา

รายการดรอปดาวน์ของคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานแมโครหนึ่งครั้งเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานแมโครเฉพาะเวลาที่เปิดไฟล์อยู่ เมื่อคุณปิดไฟล์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ในพื้นที่ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา

 3. เลือก ตัวเลือกขั้นสูง

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหาสำหรับเซสชันนี้ สำหรับแมโครแต่ละรายการ

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าแมโครในศูนย์ความเชื่อถือ

การตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครจะอยู่ในศูนย์ความเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำงานในองค์กร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเปลี่ยนการตั้งค่าได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าแมโครของคุณในศูนย์ความเชื่อถือ การตั้งค่าเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น การตั้งค่าแมโครนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยในโปรแกรม Office อื่นๆ ทั้งหมดของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 4. ใน ศูนย์ความเชื่อถือ ให้คลิก การตั้งค่าแมโคร

 5. ทำการเลือกตามที่คุณต้องการ

 6. คลิก ตกลง

รูปต่อไปนี้คือพื้นที่ การตั้งค่าแมโคร ของศูนย์ความเชื่อถือ

พื้นที่การตั้งค่าแมโครของศูนย์ความน่าเชื่อถือ

ใช้ข้อมูลในส่วนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแมโคร

ด้านบนของหน้า

คำอธิบายการตั้งค่าแมโคร

 • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ    แมโครและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแมโครจะถูกปิดใช้งาน

 • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ    แมโครจะถูกปิดใช้งาน แต่การแจ้งเตือนความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ เปิดใช้งานแมโครโดยพิจารณาเป็นกรณีไป

 • ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่มีลายเซ็นดิจิทัล    แมโครจะถูกปิดใช้งาน แต่การแจ้งเตือนความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นถ้ามีแมโครปรากฏอยู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าแมโครถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ แมโครจะถูกเรียกใช้ถ้าคุณเชื่อถือผู้ประกาศนั้น แต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อถือผู้ประกาศนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้เปิดใช้งานแมโครที่มีการเซ็นชื่อและให้เชื่อถือผู้ประกาศนั้น

 • เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะอาจเป็นการเปิดใช้งานโค้ดที่เป็นอันตราย)    แมโครทั้งหมดจะทำงาน การตั้งค่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีความเสี่ยงต่อโค้ดที่เป็นอันตราย

 • เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA    ไม่อนุญาตหรืออนุญาตให้เข้าถึงโมเดลวัตถุ Visual Basic for Applications (VBA ) ทางการเขียนโปรแกรมจากไคลเอ็นต์อัตโนมัติ ตัวเลือกความปลอดภัยนี้เป็นตัวเลือกสำหรับโค้ดที่เขียนขึ้นเพื่อให้โปรแกรม Office ทำงานอัตโนมัติและจัดการสภาพแวดล้อมและโมเดลวัตถุ VBA ซึ่งเป็นการตั้งค่าต่อผู้ใช้และต่อแอปพลิเคชัน และตามค่าเริ่มต้นจะไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นการขัดขวางโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้สร้างโค้ดจำลองตัวเองซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ ผู้ใช้ที่เรียกใช้โค้ดต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับไคลเอ็นต์อัตโนมัติในการเข้าถึงโมเดลวัตถุ VBA เมื่อต้องการเปิดใช้การเข้าถึง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

หมายเหตุ: Microsoft Publisher และ Microsoft Access ไม่มีตัวเลือก เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA

ด้านบนของหน้า

แมโครคืออะไร ใครคือผู้สร้างแมโคร และมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างไร

แมโครจะทำงานที่ใช้บ่อยได้โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาในการกดแป้นและใช้เมาส์ แมโครหลายแมโครสร้างขึ้นโดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) และถูกเขียนขึ้นโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม แมโครบางตัวก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย บุคคลประสงค์ร้ายหรือเรียกอีกอย่างว่าแฮกเกอร์สามารถใส่แมโครที่สร้างความเสียหายเอาไว้ในไฟล์ ซึ่งสามารถแพร่ไวรัสลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือในเครือข่ายขององค์กรของคุณได้

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×