เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการส่งอีเมลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Dial-in Conferencing

ตามค่าเริ่มต้นการโทรเข้าการประุชุมของ Skype for Business จะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อมีการเปิดใช้งานสำหรับการโทรเข้าการประชุม อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการลดจำนวนอีเมลที่จะส่งให้กับผู้ใช้ และในกรณีนี้คุณสามารถปิดใช้งานได้

ถ้าคุณปิดใช้งานการส่งอีเมล อีเมลการโทรเข้าการประชุมทั้งหมดจะไม่ถูกส่งไปยังผู้ใช้ของคุณ รวมทั้งอีเมลเมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสำหรับการโทรเข้าการประชุมการ เมื่อตั้งค่า PIN ของพวกเขาใหม่ เมื่อ ID การประชุมและหมายเลขโทรศัพท์การประชุมเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของอีเมลที่ส่งไปให้ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสำหรับ Dial-in Conferencing

อีเมล Dial-in Conferencing

อีเมลจะส่งไปยังผู้ใช้ของคุณเมื่อไหร่

 • มีอีเมลหลายรายการที่ส่งให้กับผู้ใช้ในองค์กรของคุณหลังจากที่มีการเปิดใช้งาน Dial-in Conferencing ให้กับผู้ใช้ดังนี้

  • เมื่อสิทธิ์การใช้งาน การประชุมผ่าน PSTN ของ Skype for Business ถูกมอบหมายให้กับพวกเขา

  • เมื่อคุณตั้งค่า PIN การโทรเข้าการประชุมของผู้ใช้ใหม่ด้วยตนเอง

  • เมื่อคุณตั้งค่า ID การประชุมของผู้ใช้ใหม่ด้วยตนเอง

  • เมื่อสิทธิ์การใช้งาน การประชุมผ่าน PSTN ของ Skype for Business ถูกเอาออกจากพวกเขา

  • เมื่อผู้ให้บริการการโทรเข้าการประชุมสำหรับผู้ใช้ถูกเปลี่ยนจากไมโครซอฟท์เป็นผู้ให้บริการอื่นหรือ ไม่มี

  • เมื่อผู้ให้บริการการโทรเข้าการประชุมสำหรับผู้ใช้จะถูกเปลี่ยนเป็นไมโครซอฟท์

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอีเมลที่ถูกส่งไปยังผู้ใช้ที่โทรเข้า

คุณสามารถใช้ศูนย์การจัดการ Skype for Business หรือ Windows PowerShell เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอีเมลที่ส่งไปยังผู้ใช้

ใช้ศูนย์การจัดการ Skype for Business
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365 > Skype for Business และในการนำทางด้านซ้าย คลิก Dial-In Conferencing

 3. บนหน้า การตั้งค่าบริดจ์ของไมโครซอฟท์ ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือก ส่งอีเมลไปยังผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ถ้าการกำหนดค่าการโทรเข้าใดๆ มีการเปลี่ยนแปลง

 4. คลิก บันทึก

  เคล็ดลับ: 

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมลไปยังผู้ใช้พร้อมด้วยการตั้งค่าการโทรเข้าการประชุมได้ด้วยการไปที่คุณสมบัติของผู้ใช้ > การโทรเข้าการประชุม > ส่งข้อมูลการประชุมทางอีเมล

  • ถ้าคุณทำเช่นนี้ อีเมลจะถูกส่งไปโดยมีเฉพาะ ID การประชุมและหมายเลขโทรศัพท์การประชุมเท่านั้น จะไม่มี PIN อยู่ด้วย

  • ให้ดูที่ ส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ด้วยข้อมูลการโทรเข้าการประชุมของพวกเขา

ใช้ Windows PowerShell
 • เรียกใช้ต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานการส่งอีเมล:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $false

  เพื่อช่วยคุณเกี่ยวกับ cmdlet นี้ ให้ดูที่ Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • เมื่ออีเมลอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน คุณยังสามารถทริกเกอร์ด้วยตนเองเพื่อให้ส่งอีเมลที่มี ID และหมายเลขโทรศัพท์การประชุมโดยใช้ศูนย์การจัดการ Skype for Business ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำเช่นนี้ PIN จะไม่ถูกรวมอยู่ด้วย ถ้าคุณต้องการตั้งค่า PIN การโทรเข้าการประชุมใหม่และการส่งอีเมลถูกปิดใช้งาน คุณจำเป็นต้องส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ด้วยวิธีอื่น

 • ตามค่าเริ่มต้น ผู้ส่งของอีเมลดังกล่าวจะมาจาก Office 365 แต่คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลและชื่อที่ใช้แสดงได้โดยใช้ Windows PowerShell และ cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่อีเมล คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายอีเมลขาเข้าของสภาพแวดล้อมของคุณอนุญาตอีเมลที่มาจากที่อยู่อีเมลที่กำหนดเองที่ตั้งค่าไว้

  • ใส่ที่อยู่อีเมลในพารามิเตอร์ SendEmailFromAddress

  • ใส่ชื่อที่ใช้แสดงของอีเมลในพารามิเตอร์ SendEmailFromDisplayName

  • ตั้งค่าพารามิเตอร์ SendEmailOverride เป็น True

  • Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

 • สามารถปิดใช้งานการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ของคุณได้โดยการใช้ศูนย์การจัดการ Skype for Business หรือ Windows PowerShell

ต้องการทราบวิธีจัดการด้วย Windows PowerShell หรือไม่

ดูเพิ่มเติม

Dial-in Conferencing ใน Office 365

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×