เปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร

ก่อนที่คุณจะสามารถเลือกว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษรประเภทใด ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานการแจ้งเตือนเสียก่อน

ถ้าต้องการไปยังตั้งค่าเหล่านี้ ใน Outlook Web App ให้คลิก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > โทรศัพท์ > การส่งข้อความ

หมายเหตุ: ในขณะนี้ ฟีเจอร์นี้มีพร้อมใช้งานกับภูมิภาคที่เจาะจง (สหรัฐอเมริกา แคนาดา และโรมาเนีย) และสำหรับผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เจาะจงภายในภูมิภาคเหล่านั้น เมื่อต้องการรีวิวรายการของผู้ให้บริการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับภูมิภาคของคุณ ใน Outlook Web App ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก > โทรศัพท์ > การส่งข้อความตัวอักษร > ตั้งค่าการแจ้งเตือน จากนั้นให้เลือก เปิดการแจ้งเตือน

ในบทความนี้

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร

เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร

ฉันต้องรู้อะไรอีก

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร

 1. บนแท็บ การส่งข้อความ ในตัวเลือก Outlook Web App ให้คลิก เปิดการแจ้งเตือน

 2. ในกล่องโต้ตอบ การส่งข้อความ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ต่อไปนี้เป็นรายการของตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับการสนับสนุนในผลิตภัณฑ์รุ่นนี้

  สหรัฐอเมริกา

  แคนาดา

  โรมาเนีย

 3. ในกล่องโต้ตอบ การส่งข้อความตัวอักษร ให้เลือกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ และคลิก ถัดไป ต่อไปนี้เป็นรายการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนในภูมิภาคสหรัฐอเมริกา

  AT&T

  Sprint

  T-Mobile

  Verizon

 4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และคลิก ถัดไป ณ จุดนี้ Outlook Web App จะส่งข้อความไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

 5. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้เปิดข้อความที่ Outlook Web App ได้ส่งมา ข้อความจะประกอบด้วยรหัสผ่านที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อทำการตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความให้เสร็จสิ้น ถ้าคุณไม่ได้รับข้อความจาก Outlook Web App ให้คลิก ฉันไม่ได้รับรหัสผ่านและต้องการให้ส่งรหัสผ่านอีกครั้ง

 6. ในกล่องโต้ตอบ การส่งข้อความ ใน รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านที่อยู่ในข้อความที่ถูกส่งไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษรแล้ว คุณจะต้องระบุว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปฏิทินและการแจ้งเตือนอีเมลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อใด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การส่งข้อความ

เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร

หลังจากที่คุณตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษรแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณจะรับข้อความแจ้งให้ทราบได้

 1. บนแท็บ การส่งข้อความ ในตัวเลือก Outlook Web App ให้คลิก เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้แจ้งเตือน

 2. ในกล่องโต้ตอบ การส่งข้อความ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ต่อไปนี้เป็นรายการของตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับการสนับสนุนในผลิตภัณฑ์รุ่นนี้

  สหรัฐอเมริกา

  แคนาดา

  โรมาเนีย

 3. ในกล่องโต้ตอบ การส่งข้อความตัวอักษร ให้เลือกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ และคลิก ถัดไป ต่อไปนี้เป็นรายการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนในภูมิภาคสหรัฐอเมริกา

  AT&T

  Sprint

  T-Mobile

  Verizon

 4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และคลิก ถัดไป ณ จุดนี้ Outlook Web App จะส่งข้อความไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

 5. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้เปิดข้อความที่ Outlook Web App ได้ส่งมา ข้อความจะประกอบด้วยรหัสผ่านที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อทำการตั้งค่าการรับข้อความแจ้งเตือน ถ้าคุณไม่ได้รับข้อความจาก Outlook Web App ให้คลิก ฉันไม่ได้รับรหัสผ่านและต้องการให้ส่งรหัสผ่านอีกครั้ง

 6. ในกล่องโต้ตอบ การส่งข้อความ ใน รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านที่อยู่ในข้อความที่ถูกส่งไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • ผู้ให้บริการมือถือของคุณจะคิดค่าข้อความตัวอักษรแต่ละข้อความที่คุณส่ง รวมทั้งข้อความที่ถูกส่งไปและที่คุณได้รับผ่านทาง Outlook Web App ด้วย

 • หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษรแล้ว คุณจะต้องระบุว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนต่างๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อใด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การส่งข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×