เปิดใช้งานการเติมแบบรวดเร็วใน Excel 2016

เปิดใช้งานการเติมแบบรวดเร็วใน Excel 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเติมแบบรวดเร็วจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น และจะเติมข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อตัวเลือกนี้รับรู้รูปแบบ อย่างไรก็ตาม ถ้าการเติมแบบรวดเร็วไม่ได้ทำงานตามที่คาดไว้ ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถตรวจสอบว่าการเติมแบบรวดเร็วเปิดอยู่หรือไม่

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก ขั้นสูง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่อง การเติมแบบรวดเร็วโดยอัตโนมัติ ถูกเลือกไว้แล้ว

    ตัวเลือกในการเปิดใช้งาน การเติมแบบรวดเร็ว ถ้าถูกปิดใช้งานอยู่

  3. คลิก ตกลง และเปิดเวิร์กบุ๊กของคุณอีกครั้ง

เริ่ม การเติมแบบรวดเร็ว ด้วยตนเอง

ถ้า การเติมแบบรวดเร็ว เปิดอยู่ แต่ไม่ได้เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลที่ตรงกับรูปแบบลงไป คุณสามารถลองทำด้วยตนเองได้โดยการคลิก ข้อมูล > การเติมแบบรวดเร็ว หรือโดยการกด Ctrl+E

ตัวเลือก การเติมแบบรวดเร็ว บน Ribbon

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×