เปิดใช้งานการส่งต่อโดยอัตโนมัติใน Outlook บนเว็บ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถส่งต่อหรือเปลี่ยนเส้นทางข้อความอีเมลของคุณได้โดยอัตโนมัติ โดยการตั้งค่ากฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook Web App วิธีนี้จะมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการอ่านและตอบกลับข้อความจากบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่น หรือเมื่อคุณต้องการให้บุคคลอื่นสามารถรับและตอบกลับอีเมลของคุณในช่วงที่คุณไม่อยู่

 1. บนแถบนำทาง จดหมาย Outlook ให้เลือก การตั้งค่า คลิก การตั้งค่า แล้วเลือก ตัวเลือก

  เลือก การตั้งค่า

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ตัวเลือก คลิกจดหมาย >บัญชีผู้ใช้ >การส่งต่อ

  คลิก การส่งต่อ

 3. ภายใต้การโอน เลือกเริ่มโอน ส่งต่อใส่ที่อยู่อีเมล และคลิกบันทึก

  หมายเหตุ: เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บสำเนาของข้อความที่ส่งต่อใน Outlook บนเว็บ

  คลิก เริ่มการส่งต่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×