ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เปิดโหมด Cached Exchange

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้โหมด Exchange แบบแคช เพื่อทำงานกับรายการในกล่องจดหมายMicrosoft Exchange Serverหรือ Office 365 ของคุณแม้ว่าจะเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณช้า หรือไม่พร้อมใช้งาน คุณไม่สามารถใช้โหมด Cached Exchange กับบัญชีผู้ใช้ POP หรือ IMAP ถ้า Outlook ติดอยู่ในโหมดออฟไลน์ ดูทำงานแบบออฟไลน์ใน Outlook

สิ่งสำคัญ: เมื่อใช้ Outlook กับกล่องจดหมาย Office 365 เราขอแนะนำเสมอโดยใช้โหมด Cached Exchange

เกี่ยวกับโหมด Cached Exchange

โหมด cached Exchange ทำให้ประสบการณ์การใช้งานได้ดีขึ้นเมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ในโหมดนี้ สำเนาของกล่องจดหมายของคุณถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คัดลอกนี้มีการเข้าถึงข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็ว และบ่อยมีการปรับปรุงกับเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Exchange

หมายเหตุ: 

 • โหมด cached Exchange เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange หรือ Office 365

 • เราขอแนะนำให้ใช้โหมด Cached Exchange กับบัญชีผู้ใช้ Exchange หรือ Office 365

เปิด หรือปิดโหมด Cached Exchange

 1. คลิก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 2. คลิกบัญชีผู้ใช้ Exchange หรือ Office 365 แล้ว คลิ กเปลี่ยน

  เปลี่ยนคำสั่งในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 3. ภายใต้ การตั้งค่าแบบออฟไลน์ เลือก ใช้โหมด Cached Exchange

  ใช้กล่องกาเครื่องหมาย โหมด Cached Exchange ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้

  (ถ้าคุณมีสมาชิก Office 365 ด้วยการอัปเดรายครึ่งปี ภายใต้การตั้งค่าแบบออฟไลน์เลือกใช้โหมด Cached Exchange เพื่อดาวน์โหลดอีเมไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook

โต้ตอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ หน้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange

4. ออกจาก แล้ว เริ่มOutlook

ถ้าคุณต้องการปิดโหมด Cached Exchange การทำซ้ำขั้นตอน แต่ยกเลิกเลือกใช้โหมด Cached Exchange

ตามค่าเริ่มต้น 12 เดือนของอีเมลของคุณจะพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ แต่คุณสามารถควบคุมจำนวนจดหมายแบบออฟไลน์

ด้านบนของหน้า

โหมด Cached Exchange และโฟลเดอร์ที่แชร์

โฟลเดอร์ที่แชร์รวมถึงโฟลเดอร์สาธารณะของ Exchange โฟลเดอร์ SharePoint หรือโฟลเดอร์ Exchange ของผู้อื่น เมื่อคุณกำลังใช้ การเข้าถึงในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อเปิดโหมด Cached Exchange สำเนาในเครื่องของโฟลเดอร์ที่แชร์จะดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่แชร์หรือโฟลเดอร์สาธารณะที่จะดาวน์โหลดเมื่อเปิดโหมด Cached Exchange ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 1. คลิกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้วคลิก เปลี่ยน > การตั้งค่าเพิ่มเติม

 2. บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ การตั้งค่าโหมด Cached Exchange เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ด้านบนของหน้า

ทำไมตัวเลือกโหมด Cached Exchange ใช้งานไม่ได้

ถ้าตัวเลือกโหมด Cached Exchange หายไป อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • บัญชีผู้ใช้ Exchange มีไม่มีอยู่ในโปรไฟล์ Microsoft Outlook ของคุณ    ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้โปรไฟล์ Outlook ของคุณประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ Exchange POP3 และบัญชีผู้ใช้ IMAP ไม่สามารถใช้คุณลักษณะนี้

 • ผู้ดูแลระบบ Exchange Server ของคุณปิดใช้งานหน้าที่การทำงานนี้ไว้    ผู้ดูแลระบบ Exchange สามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ใน Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ

 • Microsoft Terminal Services ได้รับการติดตั้งแล้ว    โหมด Cached Exchange ไม่สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server เมื่อติดตั้ง Microsoft Terminal Services

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับโหมด Cached Exchange

โหมด cached Exchange ทำให้ประสบการณ์การใช้งานได้ดีขึ้นเมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ในโหมดนี้ สำเนาของกล่องจดหมายของคุณถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คัดลอกนี้มีการเข้าถึงข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็ว และบ่อยมีการปรับปรุงกับเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Exchange

หมายเหตุ: โหมด cached Exchange เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange

เปิดหรือปิดการทำงานของโหมด Cached Exchange

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้ว คลิ กการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บอีเมล คลิกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้ว คลิ กเปลี่ยน

 4. ภายใต้Microsoft Exchange server เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใช้โหมด Cached Exchange
  กล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Cached Exchange

 5. จบการทำงาน และรีสตาร์Microsoft Outlook 2010 แล้ว

เมื่อคุณกำลังใช้โหมด Cached Exchange ข้อความอีเมลอาจยังคงอยู่ในกล่องจดหมายออก ได้ถึงหนึ่งนาทีจนกว่าเกิดขึ้นการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Exchange ถัดไป ถ้าคุณต้องการส่งข้อความในทันที ทำต่อไปนี้:

 • บนแท็บการส่ง/รับ ในกลุ่มส่ง และรับ คลิกส่งทั้งหมด
  กลุ่ม ส่งและรับ บน Ribbon

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าการกำหนดลักษณะการดาวน์โหลดข้อความด้วยตนเอง

โหมด cached Exchange สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับความเร็วในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Exchange โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดลักษณะการดาวน์โหลดด้วยตนเอง

 1. บนแท็บการส่ง/รับ ในกลุ่มกำหนดลักษณะ คลิกดาวน์โหลดการกำหนดลักษณะ
  คำสั่ง ดาวน์โหลดการกำหนดลักษณะ ใน Ribbon

 2. คลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

  • ดาวน์โหลดรายการทั้งหมด      นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น ข้อความและสิ่งที่แนบมาทั้งหมดจะถูกดาวน์โหลด

  • ดาวน์โหลดส่วนหัว แล้วรายการทั้งหมดแล้ว      หลังจากที่ส่วนหัวของข้อความถูกดาวน์โหลด ดาวน์โหลดเนื้อหาข้อความและสิ่งที่แนบมาเริ่มต้น เมื่อต้องการดาวน์โหลดรายการจำนวนมาก การตั้งค่านี้มีประโยชน์เพื่อให้คุณสามารถดูหัวข้อความได้อย่างรวดเร็วแล้ว เลือกข้อความเพื่อเปิดโดยไม่ต้องรอแรกสำหรับข้อความทั้งหมดจะดาวน์โหลดทั้งหมด

  • ดาวน์โหลดส่วนหัว      ไม่มีเนื้อหาข้อความหรือสิ่งที่แนบมาจะถูกดาวน์โหลด นี้เช่นข้อมูลการถ่ายโอนจำนวนหนึ่งและเชื่อมต่อ เมื่อคุณเปิดรายการ รายการทั้งหมดจะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์จดหมายแล้ว

  • เชื่อมต่อช้าดาวน์โหลดส่วนหัวเท่านั้น      เมื่อตรวจพบการเชื่อมต่อช้า เนื้อหาข้อความและสิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกดาวน์โหลด ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ ตัวเลือกก่อนหน้าสามกำหนดสิ่งที่จะถูกดาวน์โหลดมาโดยไม่คำนึงถึงความเร็วในการเชื่อมต่อ

นอกเหนือจากโฟลเดอร์ Exchange โหมด Cached Exchange ทำงานกับโฟลเดอร์ที่แชร์ ตัวอย่างของโฟลเดอร์ที่แชร์รวมของบุคคลอื่นเมื่อคุณกำลังใช้มอบการเข้าถึงโฟลเดอร์ของ Exchange หรือโฟลเดอร์ SharePoint เมื่อต้องการเปิด หรือ ปิดการสนับสนุนโฟลเดอร์ที่แชร์เมื่อคุณกำลังใช้โหมด Cached Exchange ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้ว คลิ กการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บอีเมล คลิกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้ว คลิ กเปลี่ยน

 4. คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม

 5. บนแท็บขั้นสูง ภายใต้Cached Exchange Mode Settings เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ทำไมตัวเลือกโหมด Cached Exchange พร้อมใช้งานไม่ได้

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดโหมด Cached Exchange อาจเป็นเพราะสาเหตุต่อไปนี้

 • บัญชีผู้ใช้ Exchange มีไม่มีอยู่ในโปรไฟล์ Microsoft Outlook ของคุณ     ฟีเจอร์นี้โพรไฟล์ Outlook ของคุณประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ Exchange

 • ผู้ดูแลระบบ Exchange Server ของคุณปิดใช้งานหน้าที่การใช้งานนี้     ผู้ดูแลระบบ Exchange สามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ใน Outlook ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ

 • Microsoft Terminal Services ได้รับการติดตั้งแล้ว     โหมด Cached Exchange ไม่สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server เมื่อ Microsoft Terminal Services ได้รับการติดตั้งแล้ว

ด้านบนของหน้า

โหมด cached Exchange ให้คุณ มีประสิทธิภาพมากเมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange สำเนาของกล่องจดหมายของคุณถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คัดลอกนี้มีการเข้าถึงข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็ว และบ่อยได้รับการอัปเดกับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 ไว้ ส่วนใหญ่ personal และ home บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ Microsoft Exchange

ถ้าคุณทำงานแบบออฟไลน์ หรือได้เนื่อง จากปัญหาการเชื่อมต่อว่าเป็น ข้อมูลของคุณจะยังคงพร้อมใช้งานสำหรับคุณในทันทีที่ใดก็ตามที่คุณจะ ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน Exchange, Microsoft Office Outlook 2007 สลับไปยังเลิกการเชื่อมต่อ หรือDisconnected ถ้ามีการคืนค่าการเชื่อมต่อMicrosoft Office Outlook 2007 สลับกลับไปยังการเชื่อมต่อ หรือการเชื่อมต่อ (ส่วนหัว) โดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำในขณะที่การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งานจะถูกซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่อ คุณสามารถทำงานต่อในขณะซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลง

ด้านบนของหน้า

เมื่อข้อมูลถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับชนิดการเชื่อมต่อ Exchange ชนิดของรายการที่ซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วOffice Outlook 2007 คัดลอกส่วนหัว เนื้อหา และสิ่งที่แนบมาของรายการอีเมจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อมีเลือกการเชื่อมต่อช้าลง เฉพาะส่วนหัวถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ เนื้อหาและสิ่งที่แนบมาที่เกี่ยวข้องถูกดาวน์โหลดเมื่อร้องขอ โดยคุณเท่านั้น หรือตามความจำเป็นสำหรับการซิงโครไนซ์กับเครื่องช่วยดิจิทัลส่วนบุคคล (Pda), อัตโนมัติการเก็บถาวร และกฎด้านไคลเอ็นต์บางอย่าง ในการเชื่อมต่อแวดล้อมการทำงานช้า สมุดรายชื่อแบบออฟไลน์จะยังไม่ได้อัปเดตโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณมีตัวเลือกการร้องขอการปรับปรุงด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดส่วนหัวเท่านั้นอยู่ฟีเจอร์พร้อมใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Exchange Server 2003 หรือOffice Outlook 2007

ด้านบนของหน้า

โหมด cached Exchange ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Outlook ในการกำหนดความเร็วของการเชื่อมต่อกับ Exchange โดยอัตโนมัติ และจะปรับการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับความเร็วนั้น เมื่อเลือกการตั้งค่าดาวน์โหลดเฉพาะส่วนหัวบนการเชื่อมต่อช้า Outlook หยุดทำงานการดาวน์โหลดรายการทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และยัง ออกจากสิ่งที่แนบมาบนเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่ office ของคุณ และเชื่อมต่อเคเบิลเครือข่ายของคุณภายในองค์กรเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) คุณสามารถเข้าถึงหัวกระดาษและรายการทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่แนบมา คุณได้อย่างรวดเร็วในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange ถ้าคุณหยุดการเชื่อมต่อแล็ปท็อป LAN, Outlook สลับไปสู่สถานะเลิกการเชื่อมต่อ คุณสามารถทำงานต่อตรงกับข้อมูลของคุณ ถ้าการเชื่อมต่อยังคงพร้อมใช้งาน Outlook สลับไปยังDisconnected ตรวจสอบความพร้อมใช้งานเซิร์ฟเวอร์เป็นระยะ ๆ ถ้าคุณมีการเข้าถึงแบบไร้สาย Outlook ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ และสลับกลับไปยังสถานะการเชื่อมต่อ คุณไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนการตั้งค่าใด ๆ หรือเริ่ม Outlook ใหม่

เวอร์ชันที่ใหม่กว่าวันที่ คุณใช้โมเด็มสำหรับการเข้าถึงผ่านสายโทรศัพท์กับบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ Outlook รู้จักเชื่อมต่อของคุณได้ช้าลง และกำหนดการสำหรับการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ด้วยการดาวน์โหลดเฉพาะส่วนหัว และไม่ได้อัปเดสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ การปรับให้เหมาะสมเพิ่มเติมถูกสร้างขึ้นเพื่อลดขนาดของข้อมูลที่ส่งผ่านการเชื่อมต่อ

ด้วยการนำเสนอในระดับต่าง ๆ ของการปรับให้เหมาะสม Outlook สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเชื่อมต่อ เช่นหยุดการเชื่อมต่อจาก LAN ของบริษัท ทำงานแบบออฟไลน์ แล้ว เมื่อมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ช้าลงการปรับเปลี่ยน เป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดการเชื่อมต่อ Exchange — LAN ไร้สาย โทรศัพท์เคลื่อน ทั่วไปแพคเก็ตวิทยุ Service (GPRS), และออฟไลน์ — และไม่จำเป็นต้องใช้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหรือเริ่ม Outlook ใหม่

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดส่วนหัวเท่านั้นอยู่ฟีเจอร์พร้อมใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อ กับ Exchange 2003 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ด้านบนของหน้า

คุณมีตัวเลือกการตั้งค่าลักษณะการทำงานของการเชื่อมต่อด้วยตนเองเสมอ ในบางกรณี คุณอาจต้องการควบคุมลักษณะการทำงานของการเชื่อมต่อของคุณและขนาดของข้อมูลที่ส่งไปยัง และ จาก Exchange ที่ office เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่น (LAN), ที่ความเร็วสูงดาวน์โหลดรายการทั้งหมด จะอาจจะตัวเลือกที่ดีที่สุด ถ้าคุณเชื่อมต่อ ผ่านทางบริการที่ค่าใช้จ่ายตามจำนวนของข้อมูลที่คุณส่ง และ รับ ซึ่งเป็นทั่วไป ด้วยมือถือและเชื่อมต่อ GPRS เลือกดาวน์โหลดส่วนหัว ลดขนาดของข้อมูลที่ส่งผ่านการเชื่อมต่อ และการตัดให้สั้นลงเวลาการเชื่อมต่อของคุณ คุณสามารถร้องขอเฉพาะรายการทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดส่วนหัวเท่านั้นอยู่ฟีเจอร์พร้อมใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Exchange 2003 หรือ Exchange 2007

ด้านบนของหน้า

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. บนแท็บอีเมล คลิกบัญชีผู้ใช้ Exchange Server แล้ว คลิ กเปลี่ยน

 3. ภายใต้Microsoft Exchange server เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้โหมด Cached Exchange

  ถ้าคุณไม่สามารถเปิดโหมด Cached Exchange อาจเป็นเพราะสาเหตุต่อไปนี้

  • คุณไม่มีบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange ในโปรไฟล์ Microsoft Outlook ของคุณ     ฟีเจอร์นี้โพรไฟล์ Outlook ของคุณประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ Exchange

  • ผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณอาจได้ปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานนี้     ผู้ดูแลระบบ Exchange มีความสามารถในการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ใน Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลจะพร้อมใช้งานใน Microsoft Office Resource Kit

  • คุณได้ติดตั้ง Microsoft Terminal Services     โหมด cached Exchange ใช้แฟ้มโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ (.ost) ไม่สามารถใช้ไฟล์นี้ถ้าคุณได้ติดตั้ง Microsoft Terminal Services สำหรับ Microsoft Windows 2000 Server หรือ Windows Server 2003 อย่างไรก็ตาม ติดตั้งไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลหรือไคลเอ็นต์เชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลไม่ได้ป้องกันการเข้าถึงคุณลักษณะนี้

 4. จบการทำงาน และรีสตาร์Office Outlook 2007

เมื่อคุณกำลังใช้โหมด Cached Exchange ข้อความอาจยังคงอยู่ในกล่องจดหมายออก ได้ถึงหนึ่งนาทีจนกว่าเกิดขึ้นการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange ถัดไป ถ้าคุณต้องการส่งข้อความในทันที ทำต่อไปนี้:

 • บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่การส่ง/รับ แล้ว คลิ กส่งทั้งหมด

หมายเหตุ: นอกเหนือจากโฟลเดอร์ Exchange ของคุณ โหมด Cached Exchange ทำงานกับโฟลเดอร์ที่แชร์ ตัวอย่างของโฟลเดอร์ที่แชร์รวมของบุคคลอื่นเมื่อคุณกำลังใช้มอบการเข้าถึงโฟลเดอร์ของ Exchange หรือโฟลเดอร์ SharePoint เมื่อต้องการเปิด หรือ ปิดโฟลเดอร์ที่แชร์การสนับสนุนเมื่อใช้โหมด Cached Exchange หลังจากขั้นตอนที่ 2 ในขั้นตอนด้านบน คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วบนแท็บขั้นสูง เลือก หรือล้างตัวดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่แชร์ (ไม่รวมโฟลเดอร์จดหมาย) กล่องกาเครื่องหมาย .

ด้านบนของหน้า

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. บนแท็บอีเมล คลิกบัญชีผู้ใช้ Exchange แล้ว คลิ กเปลี่ยน

 3. ภายใต้Microsoft Exchange server ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้โหมด Cached Exchange

 4. จบการทำงาน และรีสตาร์Office Outlook 2007

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×