เปิดโฟลเดอร์จดหมาย ปฏิทิน หรือบุคคลที่แชร์ใน Outlook for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์จดหมาย ปฏิทิน หรือบุคคลอื่นของบุคคลอื่น ทั้งคุณและบุคคลอื่นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange และเจ้าของบัญชีผู้ใช้ต้องให้สิทธิ์

 1. ชี้ไปที่ เปิด บนเมนู ไฟล์ แล้วคลิก โฟลเดอร์ของผู้ใช้อื่น

 2. ในรายการชนิดของโฟลเดอร์ คลิกกล่องจดหมายเข้าปฏิทิน หรือสมุดรายชื่อ

 3. ในกล่องค้นหา พิมพ์ชื่อของบุคคลที่อนุญาตให้คุณเข้าถึง คลิกชื่อของบุคคลในผลลัพธ์การค้นหา แล้ว คลิกเปิด

  โฟลเดอร์ที่แชร์ปรากฏในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ภายใต้หัวเรื่องที่ใช้ร่วมกัน

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณมีโฟลเดอร์ที่แชร์ที่เลือกในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ รายการใหม่ที่คุณสร้างถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่แชร์

  • การเอาโฟลเดอร์ที่แชร์ของผู้ใช้อื่นจากบานหน้าต่างโฟลเดอร์ของคุณ Ctrl ค้างไว้ คลิกโฟลเดอร์ แล้ว คลิกเอาบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกัน

ดูเพิ่มเติม

แชร์โฟลเดอร์ของ Exchange ใน Outlook 2016 for Mac

เปิดปฏิทิน Exchange ที่แชร์ใน Outlook 2016 for Mac

แชร์ปฏิทินของคุณใน Outlook 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปิดสมุดรายชื่อของบุคคลอื่น ทั้งคุณและบุคคลนั้นต้องมี บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange และเจ้าของบัญชีต้องมอบสิทธิ์ให้แก่คุณ

 1. ชี้ไปที่ เปิด บนเมนู ไฟล์ แล้วคลิก โฟลเดอร์ของผู้ใช้อื่น

 2. คลิก ค้นหาผู้ใช้  ปุ่ม ค้นหาผู้ใช้

 3. พิมพ์ชื่อของบุคคลที่มอบสิทธิ์เข้าถึงให้แก่คุณแล้วคลิก ค้นหา จากนั้นคลิกชื่อของบุคคลนั้นแล้วคลิก ตกลง

  ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange หลายบัญชี ให้คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ในเมนูป็อปอัพ บัญชี เพื่อเปิดโฟลเดอร์ของผู้ใช้อื่น

 4. คลิก ปฏิทินสมุดรายชื่อ หรือ กล่องจดหมายเข้า ในเมนูป็อปอัพ ชนิด แล้วคลิก ตกลง

  โฟลเดอร์ที่แชร์จะปรากฏใน บานหน้าต่างนำทาง ภายใต้หัวเรื่อง แชร์

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเลือกโฟลเดอร์ที่แชร์ไว้ในบานหน้าต่างนำทาง รายการใหม่ที่คุณสร้างจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ที่แชร์นั้น

  • เมื่อต้องการนำโฟลเดฮณ์ที่แชร์ของผู้ใช้อื่นออกจาก บานหน้าต่างนำทาง ของคุณ ให้กด CONTROL ค้างไว้แล้วคลิกที่โฟลเดอร์นั้น จากนั้นคลิก นำออกจากมุมมอง

ดูเพิ่มเติม

แชร์โฟลเดอร์ในบัญชี Exchange

เกี่ยวกับการแชร์และการรับมอบสิทธิ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×