เปิดโปรแกรมอ่านสมบูรณ์สำหรับ Outlook แบบออนไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ดูฟีเจอร์ใด Reader สมบูรณ์ได้รับการสนับสนุนใน Outlook Online ภาษาของคุณ

เปิดโปรแกรมอ่านสมบูรณ์สำหรับ Outlook แบบออนไลน์

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ที่Office.comและเลือก Outlook

 2. เปิดอีเมล

 3. เลือกไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติม ( ...), แล้วคลิกแสดงในตัวอ่านสมบูรณ์

เลือกแสดงในตัวอ่านสมบูรณ์

การใช้โปรแกรมอ่านสมบูรณ์

เมื่อเปิดเอกสารของคุณภายในโปรแกรมอ่านสมบูรณ์ คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการเน้นเนื้อหาในเอกสารของคุณ:

 • เมื่อต้องการได้ยินเสียงของย่อหน้าที่อ่านคุณ เลือกปุ่มเล่น

 • เมื่อต้องการฟังจากจุดบนหน้า เลือกคำนั้น

ตัวเลือกเสียง

 • เลือกไอคอนรูปเฟืองเพื่อเปิดตัวเลือกเสียง

  เมนูตัวควบคุมเสียงในโปรแกรมอ่านสมบูรณ์ ส่วนหนึ่งของเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote

แถบเลื่อนความเร็วเสียง ควบคุมความเร็วในการเล่นของผู้อ่าน

 1. เลือกข้อความเสียงเร็วแล้วลากตัวควบคุมไปทางขวาหรือซ้าย ย้าย ไปทางขวาเพื่อเพิ่มความเร็ว และ ไปทางซ้ายเพื่อลดดังกล่าว

 2. กดเล่น เมื่อต้องการฟังความเร็วแตกต่างกัน

ตัวเลือกข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของเอกสารของคุณ โดยใช้ตัวเลือกข้อความ ตัวเลือกคุณทำในตัวเลือกข้อความสามารถช่วยให้เอาเบี่ยงเบน visual และอ่านข้อความ

เมนูตัวเลือกข้อความ ช่วยให้คุณสามารถ:

 • เปลี่ยนขนาดข้อความ

 • ลดกครั้งระหว่างตัวอักษร

 • เปลี่ยนฟอนต์

 • เปลี่ยนสีพื้นหลัง

  เมนูตัวเลือกข้อความในส่วนผู้อ่านสมบูรณ์ของการเรียนรู้ Addin เครื่องมือสำหรับ OneNote

ส่วนของประโยค

ส่วนของประโยค ควบคุมเน้นไวยากรณ์ และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประโยคที่ซับซ้อน

 • เมื่อต้องการใช้ เลือกส่วนของประโยค (มีลักษณะเช่นหนังสือสาม)

  เมนูส่วนของประโยคในโปรแกรมอ่านสมบูรณ์ ส่วนหนึ่งของเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ OneNote
 • เลือกสิ่งที่ต้องเน้น:

  • Syl·la·bles แยกคำ โดยการแสดงจุดเล็ก ๆ ระหว่างพยางค์

  • ภายใต้ส่วนของประโยค เปิดใช้งานคำนามกริยา หรือคำคุณศัพท์ เพื่อเน้นทุกนาม กริยา หรือคุณศัพท์บนหน้าในสีที่สอดคล้องกับสีของป้ายชื่อ

คลิกไอคอนปิด เพื่อออกจากโปรแกรมอ่านสมบูรณ์

คีย์ลัดสำหรับผู้อ่านสมบูรณ์

ใช้คีย์ลัดเมื่อต้องการนำทาง

 • ละบรรทัดเลื่อนลูกศรขึ้น/ลง

 • Page Up / Page Down เลื่อนหน้าจอโดยหน้าจอ

 • ลูกศรซ้าย/ขวา ไปยังหน้าก่อนหน้า/ถัดไปในสมุดบันทึก OneNote ของคุณ

 • แป้นesc ปิดโปรแกรมอ่านหรือเมนู

 • แท็บ ล่วงหน้าไปยังตัวควบคุมถัดไปในการตั้งค่าโปรแกรมอ่านสมบูรณ์

 • ช่องว่าง เลือกเครื่องมือปัจจุบัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×