เปิดโปรแกรมช่วยอ่านสำหรับ Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โปรแกรมช่วยอ่านใน Outlook Online และ อ่านออกเสียง ใน Outlook บนเดสก์ท็อปจะช่วยให้คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงข้อความในอีเมลขณะเลื่อนดู นอกจากนี้ Outlook Online ยังมีเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนระยะห่างของบรรทัดและคำเพื่อทำให้อ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมกับเครื่องมือสำหรับเน้นชนิดของคำและพยางค์

ดูว่าฟีเจอร์โปรแกรมช่วยอ่านใดได้รับการสนับสนุนในภาษาของคุณสำหรับ Outlook Online และบนเดสก์ท็อป

ใช้โปรแกรมช่วยอ่านสำหรับ Outlook Online

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณที่ Office.com แล้วเลือก Outlook

 2. เปิดอีเมล

 3. เลือก ไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติม ... ) แล้วเลือก แสดงในโปรแกรมช่วยอ่าน 

เลือกเมนู reader สมบูรณ์

การใช้โปรแกรมช่วยอ่าน

เมื่อคุณเปิดเอกสารใน โปรแกรมช่วยอ่าน คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการเน้นไปที่เนื้อหาในเอกสารของคุณ

 • เมื่อต้องให้อ่านย่อหน้าให้คุณฟัง ให้เลือกปุ่ม เล่น

 • เมื่อต้องการฟังเฉพาะจุดในหน้าของคุณ ให้เลือกคำนั้น

ตัวเลือกเสียงพูด

 • เลือกไอคอนรูปเกียร์เพื่อเปิด ตัวเลือกข้อความเสียง 

  ความเร็วเสียง reader สมบูรณ์และเพศ

แถบเลื่อน ความเร็วของเสียง ควบคุมความเร็วในการเล่นของโปรแกรมช่วยอ่าน

 1. เลือก ความเร็วของเสียง แล้วลากปุ่มควบคุมไปทางขวาหรือซ้าย เลื่อนไปทางขวาเพื่อเพิ่มความเร็ว และเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อลดความเร็ว

 2. กด เล่น เพื่อฟังความเร็วที่แตกต่างกัน

ตัวเลือกข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของเอกสารของคุณโดยใช้ตัวเลือกข้อความ ตัวเลือกที่คุณเลือกในตัวเลือกข้อความสามารถช่วยนำสิ่งรบกวนสายตาออกและปรับปรุงความง่ายในการอ่านข้อความ

เมนู ตัวเลือกข้อความ ช่วยให้คุณสามารถ:

 • เปลี่ยนขนาดข้อความ

 • ลดความหนาแน่นระหว่างตัวอักษร

 • เปลี่ยนฟอนต์

 • เปลี่ยนสีพื้นหลัง

  เมนู reader สมบูรณ์

ชนิดของคำ

ชนิดของคำ ควบคุมการเน้นไวยากรณ์และช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจประโยคที่ซับซ้อน

 • เมื่อต้องการใช้ ให้เลือก ชนิดของคำ (ไอคอนลักษณะคล้ายหนังสือสามเล่ม)

  อ่านสมบูรณ์ส่วนของประโยค
 • เลือกสิ่งที่ต้องการเน้น

  • การ·แบ่ง·พยางค์ แยกคำได้ด้วยการแสดงจุดเล็กๆ ระหว่างพยางค์

  • ใต้ ชนิดของคำ ให้เปิด คำนามคำกริยา หรือ คำคุณศัพท์ เพื่อเน้นคำนาม คำกริยา หรือคำคุณศัพท์ทุกคำในหน้าด้วยสีที่สอดคล้องกับสีของป้ายชื่อ

คลิกไอคอน ปิด เพื่อออกจากโปรแกรมช่วยอ่าน

กำหนดลักษณะการอ่าน

สลับไปยังเมนูโฟกัสบรรทัด
 • โฟกัสบรรทัด ช่วยให้ผู้อ่านเพื่อจำกัดโฟกัสประสบการณ์การอ่านของพวกเขา โดยเน้นชุดของเส้น 3 อย่าง น้อยหนึ่งห้าภายในเอกสารของพวกเขาเลือกในตัวอ่านสมบูรณ์ ใช้การสลับเพื่อเปิด หรือปิด

  ส่วนติดต่อโฟกัสบรรทัด
 • พจนานุกรมรูปภาพ ช่วยให้คุณมองคลิกที่คำใด ๆ เดียว และไม่อ่านออกเสียง

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับโปรแกรมช่วยอ่าน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อนำทาง

 • ลูกศรขึ้น/ลง เลื่อนจากบรรทัดหนึ่งไปยังอีกบรรทัด

 • Page Up/Page Down เลื่อนจากหน้าจอหนึ่งไปยังอีกหน้าจอ

 • ลูกศรซ้าย/ขวา ไปยังหน้าก่อนหน้า/ถัดไปในสมุดบันทึก OneNote ของคุณ

 • แป้น Esc ปิดโปรแกรมช่วยอ่านหรือเมนู

 • Tab เลื่อนไปยังตัวควบคุมถัดไปในการตั้งค่าโปรแกรมช่วยอ่าน

 • Space เลือกเครื่องมือปัจจุบัน

ใช้โปรแกรมช่วยอ่านใน Outlook บนเดสก์ท็อป

ก่อนอื่น ให้เปิดใช้งานการอ่านออกเสียง

 1. เปิดแอปพลิเคชัน Outlook บนเดสก์ท็อปของคุณ

 2. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > ความง่ายในการเข้าถึง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก แสดงการอ่านออกเสียง 

การตั้งค่าความง่ายในการเข้าถึงใน Outlook

ถัดไป เรียกใช้การอ่านออกเสียง

 • จากอีเมลที่คุณกำลังอ่าน ให้เลือก อ่านออกเสียง ในแท็บ ข้อความ

  ไอคอนการอ่านออกเสียง

 • จากหน้าต่างข้อความตอบกลับ ให้เลือกแท็บ รีวิว แล้วเลือก อ่านออกเสียง

  อ่านออกเสียงในแท็บรีวิวสำหรับการตอบกลับอีเมล

 • โปรแกรมอ่านจะเริ่มอ่านทันที เมื่อต้องการฟังตั้งแต่จุดที่ต้องการในอีเมล ให้เลือกคำนั้น มิฉะนั้น โปรแกรมอ่านจะเริ่มต้นจากข้อความบรรทัดแรกในข้อความของคุณ

 • แถบเครื่องมือจะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณเลือก อ่านออกเสียง เลือกไอคอน หยุดชั่วคราว เพื่อหยุดฟัง

ตัวเลือกเสียงและความเร็ว

ใช้แถบเครื่องมือเพื่อ เล่นหยุดชั่วคราว และข้ามไปยังย่อหน้าถัดไปหรือก่อนหน้าโดยใช้ลูกศร 

การตั้งค่าเครื่องมือการเรียนรู้

เลือกไอคอนการตั้งค่าเพื่อปรับเสียงของโปรแกรมอ่านและความเร็วในการอ่าน:

 • ลากตัวควบคุม ความเร็วในการอ่าน เพื่อปรับความเร็วในการอ่าน เลื่อนไปทางขวาเพื่อเพิ่มความเร็ว และเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อลดความเร็ว กด เล่น เพื่อฟังความเร็วต่างๆ

 • ใช้เมนูดรอปดาวน์ การเลือกเสียง เพื่อเลือกเสียงต่างๆ ของโปรแกรมอ่าน เลือกเสียง แล้วกด เล่น เพื่อฟัง

เลือก X เพื่อปิดการอ่านออกเสียง

แป้นพิมพ์ลัด

ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้สำหรับการอ่านออกเสียงใน Outlook:

CTRL+ALT+SPACE: เริ่มต้น/ออกจากการอ่านออกเสียง

CTRL+SPACE: หยุดการอ่านออกเสียงชั่วคราว

ALT+ลูกศรขวา: เพิ่มความเร็วในการอ่าน

ALT+ลูกศรซ้าย: ลดความเร็วในการอ่าน

CTRL+ลูกศรขวา: อ่านย่อหน้าก่อนหน้า

CTRL+ลูกศรซ้าย: อ่านย่อหน้าถัดไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×