เปิดโปรแกรมช่วยอ่านสำหรับ Outlook Online

ดูว่าฟีเจอร์โปรแกรมช่วยอ่านใดได้รับการสนับสนุนในภาษาของคุณสำหรับ Outlook Online

เปิดโปรแกรมช่วยอ่านสำหรับ Outlook Online

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณที่ Office.com แล้วเลือก Outlook

 2. เปิดอีเมล

 3. เลือก ไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติม ... ) แล้วเลือก แสดงในโปรแกรมช่วยอ่าน 

เลือกแสดงในโปรแกรมช่วยอ่าน

การใช้โปรแกรมช่วยอ่าน

เมื่อคุณเปิดเอกสารใน โปรแกรมช่วยอ่าน คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการเน้นไปที่เนื้อหาในเอกสารของคุณ

 • เมื่อต้องให้อ่านย่อหน้าให้คุณฟัง ให้เลือกปุ่ม เล่น

 • เมื่อต้องการฟังเฉพาะจุดในหน้าของคุณ ให้เลือกคำนั้น

ตัวเลือกเสียงพูด

 • เลือกไอคอนรูปเกียร์เพื่อเปิด ตัวเลือกข้อความเสียง 

  เมนูตัวควบคุมเสียงในส่วนโปรแกรมช่วยอ่านของ Add-in เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ของ OneNote

แถบเลื่อน ความเร็วของเสียง ควบคุมความเร็วในการเล่นของโปรแกรมช่วยอ่าน

 1. เลือก ความเร็วของเสียง แล้วลากปุ่มควบคุมไปทางขวาหรือซ้าย เลื่อนไปทางขวาเพื่อเพิ่มความเร็ว และเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อลดความเร็ว

 2. กด เล่น เพื่อฟังความเร็วที่แตกต่างกัน

ตัวเลือกข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของเอกสารของคุณโดยใช้ตัวเลือกข้อความ ตัวเลือกที่คุณเลือกในตัวเลือกข้อความสามารถช่วยนำสิ่งรบกวนสายตาออกและปรับปรุงความง่ายในการอ่านข้อความ

เมนู ตัวเลือกข้อความ ช่วยให้คุณสามารถ:

 • เปลี่ยนขนาดข้อความ

 • ลดความหนาแน่นระหว่างตัวอักษร

 • เปลี่ยนฟอนต์

 • เปลี่ยนสีพื้นหลัง

  เมนูตัวเลือกข้อความในส่วนโปรแกรมช่วยอ่านของ Add-in เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ของ OneNote

ชนิดของคำ

ชนิดของคำ ควบคุมการเน้นไวยากรณ์และช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจประโยคที่ซับซ้อน

 • เมื่อต้องการใช้ ให้เลือก ชนิดของคำ (ไอคอนลักษณะคล้ายหนังสือสามเล่ม)

  เมนูชนิดของคำในส่วนโปรแกรมช่วยอ่านของ Add-in เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ของ OneNote
 • เลือกสิ่งที่ต้องการเน้น

  • การ·แบ่ง·พยางค์ แยกคำได้ด้วยการแสดงจุดเล็กๆ ระหว่างพยางค์

  • ใต้ ชนิดของคำ ให้เปิด คำนามคำกริยา หรือ คำคุณศัพท์ เพื่อเน้นคำนาม คำกริยา หรือคำคุณศัพท์ทุกคำในหน้าด้วยสีที่สอดคล้องกับสีของป้ายชื่อ

คลิกไอคอน ปิด เพื่อออกจากโปรแกรมช่วยอ่าน

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับโปรแกรมช่วยอ่าน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อนำทาง

 • ลูกศรขึ้น/ลง เลื่อนจากบรรทัดหนึ่งไปยังอีกบรรทัด

 • Page Up/Page Down เลื่อนจากหน้าจอหนึ่งไปยังอีกหน้าจอ

 • ลูกศรซ้าย/ขวา ไปยังหน้าก่อนหน้า/ถัดไปในสมุดบันทึก OneNote ของคุณ

 • แป้น Esc ปิดโปรแกรมช่วยอ่านหรือเมนู

 • Tab เลื่อนไปยังตัวควบคุมถัดไปในการตั้งค่าโปรแกรมช่วยอ่าน

 • Space เลือกเครื่องมือปัจจุบัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×