เปิดและใช้กล่องจดหมายที่แชร์ใน Outlook 2013

เปิดและใช้กล่องจดหมายที่แชร์ใน Outlook 2013

เมื่อคุณได้รับสิทธิ์ในการใช้กล่องจดหมายที่แชร์ที่ปรากฏในสมุดรายชื่อ กล่องจดหมายที่แชร์จะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ใน Outlook 2013

หมายเหตุ:  จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server เพื่อใช้คุณลักษณะนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู บัญชี Microsoft Exchange Server คืออะไร

ทำไมต้องใช้กล่องจดหมายที่แชร์ เพราะกล่องจดหมายที่แชร์ทำให้กลุ่มบุคคลเฉพาะสามารถตรวจดูและส่งอีเมลจากนามแฝงของอีเมลสาธารณะ เช่น info@contoso.com หรือ contact@contoso.com เมื่อคนในกลุ่มตอบกลับข้อความซึ่งถูกส่งไปยังกล่องจดหมายที่แชร์ อีเมลจะแสดงเป็นว่ามาจากกล่องจดหมายที่แชร์ ไม่ใช่จากผู้ใช้คนใดคนหนึ่ง อีกทั้งคุณยังสามารถใช้ที่ติดต่อและปฏิทินที่แชร์ที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายที่แชร์ได้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่คุณได้รับในการใช้กล่องจดหมายที่แชร์

ผู้ดูแลระบบสำหรับองค์กรของคุณต้องสร้างกล่องจดหมายที่แชร์และเพิ่มคุณลงในกลุ่มของผู้ใช้ก่อนคุณจึงจะใช้ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ดูแลระบบสร้างกล่องจดหมายที่แชร์

ต้องการเปิดกล่องจดหมายที่แชร์โดยใช้ Outlook Web App แทนการใช้ Outlook ให้ดู เปิดและใช้กล่องจดหมายที่แชร์ใน Outlook Web App

เมื่อต้องการดูวิดีโอที่แสดงวิธีการเข้าถึงและการใช้กล่องจดหมายที่แชร์โดยใช้ Outlook 2013 และ Outlook Web App ให้ดู วิดีโอ: การใช้กล่องจดหมายที่แชร์ใน Outlook 2013 และ Outlook Web App

ในบทความนี้

การเข้าถึงกล่องจดหมายที่แชร์

การเปิดปฏิทินที่แชร์ที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายที่แชร์

การเปิดรายการที่ติดต่อที่แชร์ที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายที่แชร์

ฉันต้องรู้อะไรอีก

การเข้าถึงกล่องจดหมายที่แชร์

ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าใช้กล่องจดหมายที่แชร์ กล่องจดหมายที่แชร์จะแสดงโดยอัตโนมัติในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ของคุณใน Outlook

กล่องจดหมายที่แชร์แสดงในรายการโฟลเดอร์ใน Outlook

หมายเหตุ:  ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณเพิ่งให้คุณเข้าถึงกล่องจดหมายที่แชร์ อาจต้องใช้เวลาระยะสั้นๆ ก่อนที่กล่องจดหมายที่แชร์จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในโปรไฟล์ Outlook ของคุณ ถ้ากล่องจดหมายที่แชร์ไม่แสดงใน Outlook คุณอาจต้องเริ่ม Outlook ใหม่ เพื่อให้สามารถดูกล่องจดหมายที่แชร์ได้

การเปิดปฏิทินที่แชร์ที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายที่แชร์

ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าใช้กล่องจดหมายที่แชร์ ปฏิทินที่แชร์ที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายที่แชร์จะถูกเพิ่มอัตโนมัติในรายการ ปฏิทินของฉัน

  1. ใน Outlook ให้เลือก ปฏิทิน

  2. ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ภายใต้ ปฏิทินของฉันให้เลือกปฏิทินที่แชร์

ปฏิทินที่แชร์แสดงในรายการโฟลเดอร์ใน Outlook

การเปิดรายการที่ติดต่อที่แชร์ที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายที่แชร์

ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าใช้กล่องจดหมายที่แชร์ รายการที่ติดต่อที่แชร์ที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายที่แชร์จะถูกเพิ่มในรายการ ที่ติดต่อของฉัน

  1. ใน Outlook ให้เลือก บุคคล

  2. ภายใต้ ที่ติดต่อของฉันให้เลือกโฟลเดอร์รายการที่ติดต่อที่แชร์

รายการที่ติดต่อที่แชร์แสดงในบานหน้าต่างที่ติดต่อใน Outlook

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ต้องการเปิดกล่องจดหมายที่แชร์โดยใช้ Outlook Web App แทนการใช้ Outlook ให้ดู เปิดและใช้กล่องจดหมายที่แชร์ใน Outlook Web App

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×